Activity

From 06 Jun 2017 to 05 Jul 2017

05 Jul 2017

13:28 Błąd #8035 (Nowy): Nowa anotacja dodana do schematu nie jest uwzględniana w widoku anotacji
Michał Marcińczuk
13:27 Błąd #8034 (Zamknięty): Edycja kategorii anotacji
Michał Marcińczuk
13:26 Błąd #8033 (Zamknięty): Brak możliwości tworzenia anotacji wewnątrz anotacji
Próba dodania anotacji wewnątrz istniejącej anotacji wywołuje tryb edycji anotacji nadrzędnej. Michał Marcińczuk
13:25 Błąd #8032 (Zamknięty): Problem z długimi anotacjami
Pojawia się błąd przy tworzeniu anotacji dla bloku tekstu uwzględniającego przeniesienie do nowej linii. Michał Marcińczuk

13 Jun 2017

11:12 Zadanie #8025 (Nowy): Informacja o możliwości rejestracji
Dodać mechanizm wyświetlający informację o możliwości rejestracji uzależnioną od instancji Inforexa.
Dla inforex.c...
Michał Marcińczuk
10:42 Zadanie #8024 (Zamknięty): Przebudowa strony do edycji schematów relacji między anotacjami
Przebudowa strony Administrator -> Relations.
# Lewa stron powinna zawierać listę zbiorów relacji (tabela relation...
Michał Marcińczuk

12 Jun 2017

16:22 Zadanie #8023 (Zamknięty): Data i godzina ostatniej aktywności użytkownika
Do listy użytkowników inforex/index.php?page=user_admin dodać kolumnę z datą i godziną ostatniej aktywności. Informac... Michał Marcińczuk
16:15 Zadanie #8022 (Zamknięty): Opcja filtrowania listy korpusów na stronie startowej
Na stronie inforex/index.php?page=home dodać opcje dynamicznego filtrowania listy z korpusami. Po wpisaniu frazy dla ... Michał Marcińczuk
16:10 Zadanie #8021 (Zamknięty): Aktualizacja strony Export do nowego layoutu
index.php?page=export&corpus=7 Michał Marcińczuk
16:08 Zadanie #8020 (Zamknięty): Przeorganizować pozycję w menu górnym do szybkiego przełączania korpusów
Obecnie jest to jedna lista, która nie mieści się na ekranie, jak jest za dużo pozycji.
Należy zmienić na menu dw...
Michał Marcińczuk
 

Also available in: Atom