Activity

From 14 May 2017 to 12 Jun 2017

12 Jun 2017

16:22 Zadanie #8023 (Zamknięty): Data i godzina ostatniej aktywności użytkownika
Do listy użytkowników inforex/index.php?page=user_admin dodać kolumnę z datą i godziną ostatniej aktywności. Informac... Michał Marcińczuk
16:15 Zadanie #8022 (Zamknięty): Opcja filtrowania listy korpusów na stronie startowej
Na stronie inforex/index.php?page=home dodać opcje dynamicznego filtrowania listy z korpusami. Po wpisaniu frazy dla ... Michał Marcińczuk
16:10 Zadanie #8021 (Zamknięty): Aktualizacja strony Export do nowego layoutu
index.php?page=export&corpus=7 Michał Marcińczuk
16:08 Zadanie #8020 (Zamknięty): Przeorganizować pozycję w menu górnym do szybkiego przełączania korpusów
Obecnie jest to jedna lista, która nie mieści się na ekranie, jak jest za dużo pozycji.
Należy zmienić na menu dw...
Michał Marcińczuk
 

Also available in: Atom