Activity

From 21 Dec 2016 to 19 Jan 2017

18 Jan 2017

14:06 Zadanie #5126 (Nowy): Zapisywanie w bazie danych historii zmiany flag
Michał Marcińczuk
14:06 Zadanie #5131 (Nowy): Modularyzacja skryptu do tokenizacji
Michał Marcińczuk
14:01 Zadanie #7532 (Rozwiązany): Perspektywa do uzgadniania anotacji
Michał Marcińczuk
14:01 Zadanie #7535 (Rozwiązany): Badanie zgodności anotacji
Michał Marcińczuk
14:00 Zadanie #5125 (Nowy): Weryfikacja tokenizacji w skrypcie tokenize.php
Michał Marcińczuk
13:59 Zadanie #5129 (Nowy): Dodać tryby pracy dla skryptu tokenize.php
Michał Marcińczuk
12:22 Organizacyjne #7657 (Nowy): Organizacyjne [Mikołaj Szewczyk]
W tym zagadnieniu można raportować godziny związane z pracami organizacyjnymi, tj. przygotowanie środowiska pracy, in... Michał Marcińczuk

10 Jan 2017

15:43 Zadanie #7574 (Zamknięty): Mechanizm informowania o postępie eksportu
Dodać monitorowanie postępu eksportu oraz informacji o długości kolejki. Obecnie postęp eksportu jest reprezentowany ... Michał Marcińczuk
15:25 Zadanie #7573 (Zamknięty): Dodać obsługę błędów
Dodać obsługę błędów, które mogą się pojawić podczas eksportu. Informację o błędach należy przechwycić i zapisać w po... Michał Marcińczuk
15:23 Zadanie #7572 (Zamknięty): Zapis statystyk eksportowanych elementów do paczki z korpusem
Podczas eksportu skrypt do eksportu wypisuje na standardowe wyjście statystyki eksportowanych elementów. Należy zapis... Michał Marcińczuk
15:21 Zadanie #7571 (Zamknięty): Możliwość definicji eksportu lematów anotacji i relacji między anotacjami
Obecnie można zdefiniować zbiory i podzbiory anotacji do eksportu. Mechanizm eksportu umożliwia eksportowanie także l... Michał Marcińczuk
15:19 Zadanie #7570 (Zamknięty): Możliwość definicji indeksów plików
Dodać do GUI możliwość definicji indeksów plików, które będą eksportowane z dokumentami. Michał Marcińczuk
15:18 Zadanie #7569 (Przypisany): Udokumentować uruchamianie procesu do eksportowania korpusów
Proces do eksportowania korpusów został uruchomiany poprzez narzędzie supervisor. Należy opisać, w jaki sposób konfig... Michał Marcińczuk
15:16 Zadanie #7544 (Rozwiązany): Dodanie nowego eksportu z poziomu GUI
Michał Marcińczuk
15:16 Zadanie #7545 (Rozwiązany): Proces do eksportu działający na serwerze
Michał Marcińczuk

05 Jan 2017

18:53 Zadanie #7534 (Rozwiązany): Możliwość wyboru zbioru/podzbioru anotacji
Michał Marcińczuk
18:53 Zadanie #7533 (Rozwiązany): Możliwość zmiany typu anotaci na dowolną z wybranego schematu anotacji
Michał Marcińczuk
18:52 Zadanie #7536 (Rozwiązany): Możliwość porówniania anotacji wskazanego użytkownika z anotacjami final
Michał Marcińczuk
18:52 Zadanie #7537 (Rozwiązany): Możliwość wyboru kilku zbiorów/podzbiorów anotacji
Michał Marcińczuk
 

Also available in: Atom