Activity

From 12 Dec 2016 to 10 Jan 2017

10 Jan 2017

15:43 Zadanie #7574 (Zamknięty): Mechanizm informowania o postępie eksportu
Dodać monitorowanie postępu eksportu oraz informacji o długości kolejki. Obecnie postęp eksportu jest reprezentowany ... Michał Marcińczuk
15:25 Zadanie #7573 (Zamknięty): Dodać obsługę błędów
Dodać obsługę błędów, które mogą się pojawić podczas eksportu. Informację o błędach należy przechwycić i zapisać w po... Michał Marcińczuk
15:23 Zadanie #7572 (Zamknięty): Zapis statystyk eksportowanych elementów do paczki z korpusem
Podczas eksportu skrypt do eksportu wypisuje na standardowe wyjście statystyki eksportowanych elementów. Należy zapis... Michał Marcińczuk
15:21 Zadanie #7571 (Zamknięty): Możliwość definicji eksportu lematów anotacji i relacji między anotacjami
Obecnie można zdefiniować zbiory i podzbiory anotacji do eksportu. Mechanizm eksportu umożliwia eksportowanie także l... Michał Marcińczuk
15:19 Zadanie #7570 (Zamknięty): Możliwość definicji indeksów plików
Dodać do GUI możliwość definicji indeksów plików, które będą eksportowane z dokumentami. Michał Marcińczuk
15:18 Zadanie #7569 (Przypisany): Udokumentować uruchamianie procesu do eksportowania korpusów
Proces do eksportowania korpusów został uruchomiany poprzez narzędzie supervisor. Należy opisać, w jaki sposób konfig... Michał Marcińczuk
15:16 Zadanie #7544 (Rozwiązany): Dodanie nowego eksportu z poziomu GUI
Michał Marcińczuk
15:16 Zadanie #7545 (Rozwiązany): Proces do eksportu działający na serwerze
Michał Marcińczuk

05 Jan 2017

18:53 Zadanie #7534 (Rozwiązany): Możliwość wyboru zbioru/podzbioru anotacji
Michał Marcińczuk
18:53 Zadanie #7533 (Rozwiązany): Możliwość zmiany typu anotaci na dowolną z wybranego schematu anotacji
Michał Marcińczuk
18:52 Zadanie #7536 (Rozwiązany): Możliwość porówniania anotacji wskazanego użytkownika z anotacjami final
Michał Marcińczuk
18:52 Zadanie #7537 (Rozwiązany): Możliwość wyboru kilku zbiorów/podzbiorów anotacji
Michał Marcińczuk

14 Dec 2016

17:45 Zadanie #7545 (Zamknięty): Proces do eksportu działający na serwerze
Uruchomić proces do eksportu korpusu na serwerze. Dodać mechanizm automatycznego startu procesu po restarcie serwer, ... Michał Marcińczuk
17:43 Zadanie #7544 (Zamknięty): Dodanie nowego eksportu z poziomu GUI
Michał Marcińczuk
17:42 Pakiet #7543 (Przypisany): Mechanizm eksportu z poziomu GUI
Michał Marcińczuk

12 Dec 2016

12:17 Zadanie #7538 (Przypisany): Przygotować dokumentację dla mechanizmu badania zgodności anotacji
Opis powinien zawierać:
* jak włączyć tryb badania zgodności,
** role dla użytkowników,
** flagi do śledzenia post...
Michał Marcińczuk
12:13 Zadanie #7537 (Zamknięty): Możliwość wyboru kilku zbiorów/podzbiorów anotacji
Obecnie można poddać ocenie tylko jeden wskazany zbiór anotacji. Należy dodać możliwość oceny kilku zbiorów/podzbioró... Michał Marcińczuk
12:12 Zadanie #7536 (Zamknięty): Możliwość porówniania anotacji wskazanego użytkownika z anotacjami final
Dodać możliwość porównania zbioru anotacji agreement dodanych przez wskazanego użytkownika, ze zbiorem anotacji oznac... Michał Marcińczuk
12:10 Zadanie #7535 (Zamknięty): Badanie zgodności anotacji
Dodać mechanizm pozwalający na badanie zgodności anotacji wprowadzonych przez dwóch anotatorów. Michał Marcińczuk
12:06 Zadanie #7534 (Zamknięty): Możliwość wyboru zbioru/podzbioru anotacji
Dodać możliwość wyboru zbioru/podzbioru anotacji, dla których ma być wykonane uzgodnienie Michał Marcińczuk
12:04 Zadanie #7533 (Zamknięty): Możliwość zmiany typu anotaci na dowolną z wybranego schematu anotacji
Dodać opcję zmiany typu anotacji na dowolną anotację z wybranego zbioru/podzbioru anotacji. Michał Marcińczuk
12:02 Zadanie #7532 (Zamknięty): Perspektywa do uzgadniania anotacji
Perspektywa ma umożliwiać uzgodnienie anotacji dodanych przez dwóch anotatorów. Jest to perspektywa dokumentu o nazwi... Michał Marcińczuk
 

Also available in: Atom