Activity

From 13 Nov 2016 to 12 Dec 2016

12 Dec 2016

12:17 Zadanie #7538 (Przypisany): Przygotować dokumentację dla mechanizmu badania zgodności anotacji
Opis powinien zawierać:
* jak włączyć tryb badania zgodności,
** role dla użytkowników,
** flagi do śledzenia post...
Michał Marcińczuk
12:13 Zadanie #7537 (Zamknięty): Możliwość wyboru kilku zbiorów/podzbiorów anotacji
Obecnie można poddać ocenie tylko jeden wskazany zbiór anotacji. Należy dodać możliwość oceny kilku zbiorów/podzbioró... Michał Marcińczuk
12:12 Zadanie #7536 (Zamknięty): Możliwość porówniania anotacji wskazanego użytkownika z anotacjami final
Dodać możliwość porównania zbioru anotacji agreement dodanych przez wskazanego użytkownika, ze zbiorem anotacji oznac... Michał Marcińczuk
12:10 Zadanie #7535 (Zamknięty): Badanie zgodności anotacji
Dodać mechanizm pozwalający na badanie zgodności anotacji wprowadzonych przez dwóch anotatorów. Michał Marcińczuk
12:06 Zadanie #7534 (Zamknięty): Możliwość wyboru zbioru/podzbioru anotacji
Dodać możliwość wyboru zbioru/podzbioru anotacji, dla których ma być wykonane uzgodnienie Michał Marcińczuk
12:04 Zadanie #7533 (Zamknięty): Możliwość zmiany typu anotaci na dowolną z wybranego schematu anotacji
Dodać opcję zmiany typu anotacji na dowolną anotację z wybranego zbioru/podzbioru anotacji. Michał Marcińczuk
12:02 Zadanie #7532 (Zamknięty): Perspektywa do uzgadniania anotacji
Perspektywa ma umożliwiać uzgodnienie anotacji dodanych przez dwóch anotatorów. Jest to perspektywa dokumentu o nazwi... Michał Marcińczuk
 

Also available in: Atom