Activity

From 09 Dec 2014 to 07 Jan 2015

15 Dec 2014

12:51 Propozycja #6501 (Nowy): Losowanie dokumentów / flag
Funkcja umożliwiająca wylosowanie x dokumentów z korpusu dla których flaga y będzie ustawiona na z. Jan Kocoń

10 Dec 2014

16:10 Błąd #6487 (Zamknięty): Filtrowanie "Search text"
Przy próbie wyszukania w korpusie frazy: >>>George'a W . Busha<<< wyrzuca następujący błąd:
_doQuery: [Error message...
Jan Kocoń
 

Also available in: Atom