Activity

From 16 Nov 2014 to 15 Dec 2014

15 Dec 2014

12:51 Propozycja #6501 (Nowy): Losowanie dokumentów / flag
Funkcja umożliwiająca wylosowanie x dokumentów z korpusu dla których flaga y będzie ustawiona na z. Jan Kocoń

10 Dec 2014

16:10 Błąd #6487 (Zamknięty): Filtrowanie "Search text"
Przy próbie wyszukania w korpusie frazy: >>>George'a W . Busha<<< wyrzuca następujący błąd:
_doQuery: [Error message...
Jan Kocoń

08 Dec 2014

16:14 Błąd #6466 (Zamknięty): Usuwanie korpusów
Przy próbie usunięcia niektórych korpusów (np. Poligon) wyskakuje następujący błąd:
> _doQuery: [Error message: Coul...
Jan Kocoń
16:12 Propozycja #6465: Spersonalizowana anotacja i analiza zgodności
Można jeszcze się przyjrzeć jak przygotowała analizę zgodności "konkurencja":https://code.google.com/p/webanno/wiki/M... Jan Kocoń
16:09 Propozycja #6465 (Nowy): Spersonalizowana anotacja i analiza zgodności
Dodanie funkcji wyboru spersonalizowanych anotacji, widocznych tylko dla wybranego użytkownika (ustawiane przez osobę... Jan Kocoń
15:13 Propozycja #6464 (Nowy): Czyszczenie korpusu z anotacji
Opcja czyszczenia korpusu z anotacji wybranego typu (lub wszystkich). Jan Kocoń

28 Nov 2014

15:17 Zadanie #6456 (Zamknięty): Masowa zmiana statusu flagi
Dodać mochanizm pozwalający na masową zmianę statusu flagi. Mechanizm może być zintegrowany z obecnym widokiem listy ... Michał Marcińczuk
15:16 Zadanie #4907 (Zamknięty): Perspektywa annotation lemma - poprawki
Michał Marcińczuk
 

Also available in: Atom