Activity

From 11 Dec 2013 to 09 Jan 2014

09 Jan 2014

20:52 Błąd #5133 (Rozwiązany): 'Duplicate entry' w perspektywie Edit Metadata
Instrukcja oznaczona komentarzem:
"Jeżeli nie ma rozszrzonego wiersza atrybutów, to utwórz pusty"
wyglądała następu...
Adam Kaczmarek
16:26 Błąd #5133 (Zamknięty): 'Duplicate entry' w perspektywie Edit Metadata
Po wejściu do perspektywy Edit Metadata (np. dla dokumentu 103713) zgłaszany jest błąd:... Michał Marcińczuk
19:58 Błąd #5124 (Rozwiązany): Błąd przy tokenizacji dokumentów
Adam Kaczmarek
11:48 Błąd #5124 (Zamknięty): Błąd przy tokenizacji dokumentów
Dla wywołania:... Michał Marcińczuk
19:57 Zadanie #5072 (Rozwiązany): Alfabetyczne sortowanie kategorii anotacji w Annotation Pad
Adam Kaczmarek
19:57 Zadanie #5073 (Rozwiązany): Alfabetyczne sortowanie group anotacji
Adam Kaczmarek
16:31 Zadanie #5134 (Zamknięty): Skrypt do wykrycia dokumnetów z brakującymi tagami <sentence>
Należy przygotować skrypt, który wykryje dokumenty, w których brakuje części znaczników <sentence>. Interesują nas do... Michał Marcińczuk
14:30 Zadanie #5132 (Zamknięty): Czytnik TEI
Czytnik dla dokumentów TEI uwzględniający warstwy potrzebne do wczytania dokumentów z koreferencją. Michał Marcińczuk
14:28 Zadanie #5131 (Nowy): Modularyzacja skryptu do tokenizacji
Trzeba przemyśleć, w jaki sposób można zmodularyzować skrypt tokenize.php, aby możliwe było łatwe podpięcie dowolnych... Michał Marcińczuk
14:18 Zadanie #5130 (Nowy): Optymalizacja wstawiania tokenizacji do bazy danych
Po ostatnich zmianach w sposobie przechowywania tokenów w bazie danych nowy sposób zapisu tokenizacji do bazy wydaje ... Michał Marcińczuk
13:56 Zadanie #5129 (Przypisany): Dodać tryby pracy dla skryptu tokenize.php
Michał Marcińczuk
13:48 Zadanie #5129 (Nowy): Dodać tryby pracy dla skryptu tokenize.php
Tryby pracy:
* test --- testuje tokenizację,
* test-flag --- testuje tokenizację i modyfikuje flagę Tokens,
* db -...
Michał Marcińczuk
13:30 Błąd #5127 (Zamknięty): Nie działa opcja --discard-tag-sentence
W skrypcie tokenize.php nie działa opcja --discard-tag-sentence. Jeżeli ta opcja jest aktywna, to przed tokenizają po... Michał Marcińczuk
13:26 Zadanie #5126 (Zamknięty): Zapisywanie w bazie danych historii zmiany flag
Utworzyć tabelę, w której będą przechowywane zmiany statusów dokumentów. Tabela powinna zawierać następujące pola:
*...
Michał Marcińczuk
13:05 Zadanie #5125 (Nowy): Weryfikacja tokenizacji w skrypcie tokenize.php
W skrypcie do tokenizacji należy dodać sprawdzenie, czy cały tekst został otokenizowany. Zdarzały się przypadki, w kt... Michał Marcińczuk

07 Jan 2014

12:12 Zadanie #5113 (Odrzucony): Aktualizacja skryptu export-ccl.php
Sprawdzić poprawność działania skryptu dla wywołania:... Michał Marcińczuk

30 Dec 2013

08:33 Zadanie #5073 (Zamknięty): Alfabetyczne sortowanie group anotacji
Na stronie z listą anotacji należy ustawić alfabetyczną kolejność group anotacji, tj. antroponimy, chematonimy, itd. Michał Marcińczuk
08:32 Zadanie #5072 (Zamknięty): Alfabetyczne sortowanie kategorii anotacji w Annotation Pad
Obecnie kategorie anotacji posortowane są w kolejności dodania (po id). Należy zmienić sortowanie na alfabetyczne. Michał Marcińczuk

17 Dec 2013

18:41 Błąd #5024 (Rozwiązany): [tokenize.php] mylny komunikat przy braku połączenia z bazą
Adam Kaczmarek
18:41 Błąd #5068 (Rozwiązany): Kilkukrotne wywołanie usuwania dokumentu
Adam Kaczmarek

16 Dec 2013

12:49 Błąd #4930 (Zamknięty): Perspektywa annotation lemma - błędne przypisanie annotacji do zdań
Michał Marcińczuk
12:49 Zadanie #4945 (Zamknięty): Ajaxowe stronicowanie listy dokumentów
Michał Marcińczuk
12:48 Zadanie #4906 (Zamknięty): Usuwanie niepotrzebnych wpisów w tabelach
Michał Marcińczuk
12:38 Zadanie #4888 (Zamknięty): Uwzględnienie formatu pliku przy tokenizacji
Michał Marcińczuk
12:30 Błąd #5068 (Zamknięty): Kilkukrotne wywołanie usuwania dokumentu
Jeżeli kliknie się przycisk „delete”, to w oknie dialogowym do potwierdzenia usunięcia dokumentu można kilka razy kli... Michał Marcińczuk
12:11 Zadanie #4907 (Gotowy): Perspektywa annotation lemma - poprawki
Adam Kaczmarek
10:20 Błąd #5024 (Przypisany): [tokenize.php] mylny komunikat przy braku połączenia z bazą
Informacja o błędzie wypisywana na ekran nie powinna zawierać pełnego stosu błędu. Wystarczy sam komunikat o błędzie ... Michał Marcińczuk
09:40 Błąd #5026 (Zamknięty): Na liście dokumentów problem z przyciskiem "pierwsza strona"
Michał Marcińczuk
09:38 Błąd #5026 (Przypisany): Na liście dokumentów problem z przyciskiem "pierwsza strona"
Michał Marcińczuk
09:33 Błąd #5067 (Zamknięty): Nie wyświetla się treść dokumentów
Dla niektórych dokumentów (np. id=101288) nie wyświetla się treść strony w perspektywach View Document i Annotator. J... Michał Marcińczuk
 

Also available in: Atom