Activity

From 23 Oct 2013 to 21 Nov 2013

21 Nov 2013

14:18 Błąd #5026 (Zamknięty): Na liście dokumentów problem z przyciskiem "pierwsza strona"
Po przejściu z widoku dokumentu do listy dokumentów, jeżeli aktywną stroną nie jest pierwsza strona, to nie działa pr... Michał Marcińczuk
14:06 Błąd #5025 (Zamknięty): Przypisanie perspektyw do korpusu
Opcja przypisania/usunięcia perspektyw do korpusu nie działa poprawnie. Po kliknięciu w Assing/remove perspectives wy... Michał Marcińczuk
13:54 Błąd #5024 (Zamknięty): [tokenize.php] mylny komunikat przy braku połączenia z bazą
Dotyczy skryptu local/tokenize.php
Jeżeli poda się niepoprawne dane dostępowe do bazy danych (parametr -U) skrypt ...
Michał Marcińczuk
13:50 Zadanie #4932 (Zamknięty): Stronicowanie listy frewkencyjnej
Michał Marcińczuk
13:48 Zadanie #4946 (Zamknięty): Brak zawijania wierwsza z nawą dokumentu na liście dokumentów
Michał Marcińczuk
 

Also available in: Atom