Uczenie i testowanie na osobnych zbiorach

Definicje cech i zasoby użyte do testowania znajdują się na share, w katalogu information_extraction/liner2-models w pliku liner2-clicling-data.7z. Wewnątrz paczki znajduje się skrypt do uruchomienia testów, o nazwie eval_cicling.sh.

Sposób uruchomienia:

./eval_cicling.sh path/to/liner2 ini_cicling0_feature.ini

Definicja cech przekazywanych do NERD-a znajduje się w plikach ini_ciclingX_feature.ini. Przy czym X=0 to zbiór cech podstawowych, X=1 i X=2 to zbiór cech po optymalizacji. Wyniki osiągnięte dla poszczególnych zestawów cech znajdują się w załączonym artykule.

Przed uruchomieniem skryptu należy usunąć parametr -ini z pliku local.ini.

cicling2012-ner-mm-mj.pdf - Aktualne wyniki dla NER (312 KB) Michał Marcińczuk, 06 Dec 2011 12:46