Tools

Zestaw różnych narzędzi do generowania danych, testowania, konwertowania itd.

Konwersja reguł JRip do szablonów cech CRF++

./tools convertJRipRules -f JRIP_RULES -t OUTPUT

Przykładowe wejście:

(closest-base--1-subst[0]_context[0] = gra#A) and (annotation_dicts>nam_pro_title+0 = E) => iobtag=B-nam_pro_software_game (2.0/0.0)

Przykładowe wyjście:

closest-base--1-subst[0]_context[0]:0/annotation_dicts>nam_pro_title:0

Przykład z większą liczbą reguł #6356