TimeX

Testy na zbiorze kpwr-1.2.3-time

Reguły na zbiorze tune.

======================================================================================
# Exact match evaluation -- annotation span and types evaluation
======================================================================================
    Annotation      &  TP &  FP &  FN & Precision & Recall & F$_1$  \\
\hline
    t3_date       & 668 &  70 &  81 &  90,51% & 89,19% & 89,85% \\
    t3_duration     &  72 &  32 &  41 &  69,23% & 63,72% & 66,36% \\
    t3_set        &  10 &  14 &  6 &  41,67% & 62,50% & 50,00% \\
    t3_time       &  37 &  12 &  13 &  75,51% & 74,00% & 74,75% \\
\hline
    *TOTAL*       & 787 & 128 & 141 &  86,01% & 84,81% & 85,40% \\

======================================================================================
# Annotation span evaluation (annotation types are ignored)
======================================================================================
    Annotation      &  TP &  FP &  FN & Precision & Recall & F$_1$  \\
\hline
    *TOTAL*       & 795 & 120 & 133 &  86,89% & 85,67% & 86,27% \\

======================================================================================
# MUC match evaluation
======================================================================================
    Annotation      & COR & ACT & POS & Precision & Recall & F$_1$  \\
\hline
    t3_date       & 1359 & 117 & 141 &  92,07% & 90,60% & 91,33% \\
    t3_duration     & 152 &  56 &  75 &  73,08% & 66,96% & 69,89% \\
    t3_set        &  23 &  25 &  9 &  47,92% & 71,88% & 57,50% \\
    t3_time       &  77 &  21 &  23 &  78,57% & 77,00% & 77,78% \\
\hline
    *TOTAL*       & 1611 & 219 & 248 &  88,03% & 86,66% & 87,34%

Model statystyczny uczony na train, testowany na test

======================================================================================
# Exact match evaluation -- annotation span and types evaluation
======================================================================================
    Annotation      &  TP &  FP &  FN & Precision & Recall & F$_1$  \\
\hline
    t3_date       & 651 &  59 &  98 &  91,69% & 86,92% & 89,24% \\
    t3_duration     &  60 &  21 &  53 &  74,07% & 53,10% & 61,86% \\
    t3_set        &  6 &  2 &  10 &  75,00% & 37,50% & 50,00% \\
    t3_time       &  19 &  10 &  31 &  65,52% & 38,00% & 48,10% \\
\hline
    *TOTAL*       & 736 &  92 & 192 &  88,89% & 79,31% & 83,83% \\

======================================================================================
# Annotation span evaluation (annotation types are ignored)
======================================================================================
    Annotation      &  TP &  FP &  FN & Precision & Recall & F$_1$  \\
\hline
    *TOTAL*       & 744 &  84 & 184 &  89,86% & 80,17% & 84,74% \\

======================================================================================
# MUC match evaluation
======================================================================================
    Annotation      & COR & ACT & POS & Precision & Recall & F$_1$  \\
\hline
    t3_date       & 1323 &  97 & 177 &  93,17% & 88,20% & 90,62% \\
    t3_duration     & 129 &  33 &  97 &  79,63% & 57,08% & 66,49% \\
    t3_set        &  12 &  4 &  20 &  75,00% & 37,50% & 50,00% \\
    t3_time       &  45 &  13 &  55 &  77,59% & 45,00% & 56,96% \\
\hline
    *TOTAL*       & 1509 & 147 & 349 &  91,12% & 81,22% & 85,89%

Połączenie reguł i modelu statystycznego

======================================================================================
# Exact match evaluation -- annotation span and types evaluation
======================================================================================
    Annotation      &  TP &  FP &  FN & Precision & Recall & F$_1$  \\
\hline
    t3_date       & 668 &  70 &  81 &  90,51% & 89,19% & 89,85% \\
    t3_duration     &  72 &  32 &  41 &  69,23% & 63,72% & 66,36% \\
    t3_set        &  10 &  14 &  6 &  41,67% & 62,50% & 50,00% \\
    t3_time       &  37 &  12 &  13 &  75,51% & 74,00% & 74,75% \\
\hline
    *TOTAL*       & 787 & 128 & 141 &  86,01% & 84,81% & 85,40% \\

======================================================================================
# Annotation span evaluation (annotation types are ignored)
======================================================================================
    Annotation      &  TP &  FP &  FN & Precision & Recall & F$_1$  \\
\hline
    *TOTAL*       & 795 & 120 & 133 &  86,89% & 85,67% & 86,27% \\

======================================================================================
# MUC match evaluation
======================================================================================
    Annotation      & COR & ACT & POS & Precision & Recall & F$_1$  \\
\hline
    t3_date       & 1359 & 117 & 141 &  92,07% & 90,60% & 91,33% \\
    t3_duration     & 152 &  56 &  75 &  73,08% & 66,96% & 69,89% \\
    t3_set        &  23 &  25 &  9 &  47,92% & 71,88% & 57,50% \\
    t3_time       &  77 &  21 &  23 &  78,57% & 77,00% & 77,78% \\
\hline
    *TOTAL*       & 1611 & 219 & 248 &  88,03% & 86,66% & 87,34%