Przewodnik programisty

Tworzenie kolekcji

Do tworzenia kolekcji należy używać biblioteki Guava, która oferuje m.in. następujące metody statyczne:
  • Lists.newArrayList()
  • Sets.newHashSet()
  • Maps.newHashMap()