Parametry

  • o <tryb> --- określa, w jakim formacie jest zwracany wynik przetwarzania, parametr dostępny w trybach pipe, batch. Dopuszczalne wartości:
    • iob --- wynik w formacie IOB, uwzględnia wszystkie cechy generowane w locie (zobacz format_iob),
    • ccl --- format CCL uwzględnia cały tekst podzielony na tokeny i analizę morfologiczną (zobacz format_ccl),
    • tuples --- wypisuje tylko anotacje; zakres anotacji wyrażony jest indeksami znaków drukowalnych (zobacz format_tuples),
    • tokens --- wypisuje tylko anotacje; zakres anotacji wyrażony jest indeksami tokenów (zobacz format_tokens).