Liner 2.4

Instalacja

Pobranie kodów

Z repozytorium

git clone -b dev git@156.17.134.57:liner2 (tymczasowo) 

Z paczki

Jeszcze nie wydany oficjalnie.

Pobranie modelu danych

ToDo

Proces instalacji

 • Przygotowanie biblioteki CRF++

Moduł g419-liner2-api korzysta z biblioteki CRF++. Biblioteka ta musi być zainstalowana
w systemie oraz muszą zostać wygenerowane wrapery dla Javy. Jeżeli biblioteka jest już
zainstalowana, a wrapery zostały wygenerowane w innym miejscu, to należy skopiować pliki
CRFPP.jar i libCRFPP.so do katalogu lib.

Jeżeli biblioteka nie jest zainstalowana w systemie, to należy wykonać poniższe kroki:

1. Rozpakować lib/CRF++-0.57.tar.gz

tar -xvf lib/CRF++-0.57.tar.gz

2. Skompilować i zainstalować bibliotekę

cd lib/CRF++-0.57
./configure
make
sudo make install
sudo ldconfig

3. Wygenerować wrapery do javy

cd java
make

Podczas generowania wraperów może wystąpić problem ze znalezieniem pliku jni.h.
W takim przypadku należy ustalić lokalizację pliku jni.h i ustawić parametr INCLUDE
w pliku 'crfpp/java/Makefile'

4. Skopiować wrapery do katalogu lib

cp libCRFPP.so ../../../lib
cp CRFPP.jar ../../../lib   
 • Wccl i corpus2

Moduł g419-liner2-api korzysta z narzędzia wccl (polecenie wccl-rules?). To narzędzie wymagane
jest przez regułowy rozpoznawacz anotacji. Procedura instalacji wccl-a znajduje się na stronie:
http://www.nlp.pwr.wroc.pl/wccl

 • Kompilacja kodów

Aby wygenerować wszystkie biblioteki należy uruchomić poniższe polecenie:

ant jar

Aby skompilować pojedynczy moduł należy wywołać jedno z poniższych poleceń:

ant jar-corpus      -- tworzy bibliotekę g419-corpus.jar
ant jar-liner2-api    -- tworzy bibliotekę g419-liner2-api.jar
ant jar-liner2-api-all  -- tworzy bibliotekę g419-liner2-api.jar i zależności
ant jar-liner2-cli    -- tworzy bibliotekę g419-liner2-cli.jar
ant jar-liner2-cli-all  -- tworzy bibliotekę g419-liner2-cli.jar i zależności

Wygenerowane biblioteki kopiowane są do katalogu lib.

Plik służacy do przetestowania poprawności instalacji znajduje się z załączniku.

Tryby pracy

Podstawowe parametry:

liner2-cli {tryb przetwarzania} -i {format wejściowy} -f {plik wejśiowy} -o {format wyjściowy} -t {plik wyjściowy} -ini {plik konfiguracyjny} 
interactive umożliwia przetwarzania tekstu wpisanego bezpośrednio w konsoli
pipe przetwarza tekst z wejśca (-i, -f) i zapisuje na wskazane wyjścio (-o, -t)
convert dokonuje konwersji między formatami i umożliwia zastosowanie pewnych transformacji na tekście
eval ewalucja otrzymanych wynikow, tryb kroswalidacji
time tryb pipe ze szczegółowym pomiarem czasu przetwarzania
train trenowanie klasyfikatora CRF
daemon tryb dla usługi sieciowej, przeniesiony do odrębnej paczki

Obsługiwane formaty danych

Wejście Wyjście
ccl ccl
iob iob
iob-tab
plain tuples
plain:maca tokens
plain:wcrft arff
tei tei

Cechy

Przetwarzanie dokumentów w Liner2 oparte jest na zdefiniowanym w konfiguracji modelu zestawie cech opisujących pojedyczne tokeny.

Na podstawie wygenrowanych cech tworzony jest wzorzec wykorzystywany w chunkerze CRF

Zobacz pełną listę dostępnych cech

Chunkery

Chunkery to mechanizmy służące do rozpoznawania nazw własnych.
Możliwe jest zdefiniowanie potoku przetwarzania składającego się z wielu chunkerów.

Każdy chunker opisywany jest przez osobną sekcję w pliku konfiguracyjnym wg. wzoru:

[chunker_{nazwa_instancji_chunkera}]
type={typ chunkera}
... (pozostałe parametry specyficzne dla konkretnego chunkera)

Zobacz pełną listę dostępnych chunkerów

API

Liner2 może być wykorzystywany również jako biblioteka.

Instrunkcja wykorzystania API.

Python Wrapper

Istnieje również możliwość wykorzystania biblioteki w kodzie pythonowym.

Odbywa się to poprzez uruchomienie maszyny wirtulanej javy za pomocą biblioteki jpype.

Dowiedz się jak korzystać z wrappera

liner2-test.xml Magnifier - Plik testowy do sprwadzenia poprawności instalacji liner2 (2.02 KB) Michał Krautforst, 04 Jun 2014 15:35