Tryb agreement

Wstęp

Po uruchomieniu aplikacji w trybie agreement użytkownik podaje plik lub listę plików (batch) zawierającą oznaczony anotacjami tekst pochodzący od wielu (minimum dwóch) ekspertów dziedzinowych. Program następnie porównuje pliki i anotacje ustalając stopień zgodności pomiędzy podanymi na wejściu zbiorami. W przypadku kiedy podane zbiory są różne (rożna ilość paragrafów, zdań lub tokenów) porównywanie zostaje przerwane a użytkownik zostaje o tym fakcie poinformowany. Ilość zbiorów dokumentów podanych na wejściu jest dowalana, ale musi umożliwiać porównywanie zatem należy zdefiniować więcej niż jeden zbiór.

Celem tego trybu jest ustalenie stopnia zgodności pomiędzy różnymi ekspertami dziedzinowymi względem tego samego zbioru tekstów.

Przykłady