Tuples

Format zwracający anotacje znajdujące się w tekście w postaci krotek: (początek, koniec, kanał, tekst)

Przykład

(0,6,chunk_head_agp,"Toronto")
(0,6,nam_loc_gpe_city,"Toronto")
(0,6,chunk_head_np,"Toronto")
(0,20,chunk_app,"Toronto Dominion Centre")
(0,20,chunk_agp,"Toronto Dominion Centre")
(0,20,chunk_np,"Toronto Dominion Centre")
(0,20,nam_fac_goe,"Toronto Dominion Centre")
(0,20,facility_nam,"Toronto Dominion Centre")
(21,27,chunk_head_agp,"Toronto")
(21,27,chunk_head_np,"Toronto")
(21,27,nam_loc_gpe_city,"Toronto")
(21,41,chunk_np,"Toronto Dominion Centre")
(21,41,nam_fac_goe,"Toronto Dominion Centre")
(21,41,chunk_agp,"Toronto Dominion Centre")
(21,41,chunk_app,"Toronto Dominion Centre")
(21,41,facility_nam,"Toronto Dominion Centre")
(43,50,trajector,"kompleks")
(43,50,chunk_head_agp,"kompleks")
(43,50,chunk_head_np,"kompleks")
(43,69,chunk_agp,"kompleks handlowo-kulturalny")
(43,114,chunk_np,"kompleks handlowo-kulturalny w kanadyjskim mieście Toronto, w Financial District")
(70,70,spatial_indicator,"w")
(70,95,chunk_app,"w kanadyjskim mieście Toronto")
(70,95,chunk_agp,"w kanadyjskim mieście Toronto")
(82,88,landmark,"mieście")
(82,88,chunk_head_agp,"mieście")
(89,95,nam_loc_gpe_city,"Toronto")
(89,95,city_nam,"Toronto")
(97,97,spatial_indicator,"w")
(97,114,chunk_agp,"w Financial District")
(97,114,chunk_app,"w Financial District")
(98,106,chunk_head_agp,"Financial")
(98,114,landmark,"Financial District")
(98,114,nam_loc_gpe_district,"Financial District")
(116,121,anafora_wyznacznik,"Składa")
(116,121,chunk_head_vp,"Składa")
(116,124,chunk_vp,"Składa się")
(125,159,chunk_agp,"z 3 czarnych budynków, zaprojektowanych")
(125,195,chunk_np,"z 3 czarnych budynków, zaprojektowanych przez architekta Ludwiga Mies van der Rohe")
(126,126,chunk_numord,"3")
(126,126,chunk_head_np,"3")
(126,126,chunk_head_agp,"3")
(160,195,chunk_agp,"przez architekta Ludwiga Mies van der Rohe")
(165,174,chunk_head_agp,"architekta")
(175,181,nam_liv_person_first,"Ludwiga")
(175,195,nam_liv_person,"Ludwiga Mies van der Rohe")
(175,195,person_nam,"Ludwiga Mies van der Rohe")
(182,185,nam_liv_person_last,"Mies")
(192,195,nam_liv_person_last,"Rohe")
(197,203,chunk_agp,"Budynki")
(197,203,chunk_head_np,"Budynki")
(197,203,chunk_head_agp,"Budynki")
(197,203,chunk_np,"Budynki")
(197,203,anafora_wyznacznik,"Budynki")
(204,209,chunk_head_vp,"tworzą")
(204,209,wsd_tworzyć,"tworzą")
(204,209,chunk_vp,"tworzą")
(210,221,spatial_indicator,"odgrodzony od")
(210,236,chunk_agp,"odgrodzony dziedziniec")
(210,236,chunk_np,"odgrodzony od ulic dziedziniec")
(220,225,chunk_agp,"od ulic")
(222,225,landmark,"ulic")
(222,225,chunk_head_agp,"ulic")
(226,236,chunk_head_np,"dziedziniec")
(226,236,chunk_head_agp,"dziedziniec")
(226,236,trajector,"dziedziniec")
(238,239,spatial_indicator,"na")
(238,245,chunk_np,"na którym")
(238,245,chunk_agp,"na którym")
(240,245,chunk_head_agp,"którym")
(240,245,landmark,"którym")
(240,245,chunk_head_np,"którym")
(246,248,chunk_head_agp,"Joe")
(246,248,nam_liv_person_first,"Joe")
(246,248,chunk_head_np,"Joe")
(246,254,chunk_np,"Joe Fafard")
(246,254,chunk_app,"Joe Fafard")
(246,254,nam_liv_person,"Joe Fafard")
(246,254,chunk_agp,"Joe Fafard")
(249,254,nam_liv_person_last,"Fafard")
(255,261,chunk_head_vp,"ustawił")
(255,261,chunk_vp,"ustawił")
(262,262,chunk_head_agp,"6")
(262,262,chunk_head_np,"6")
(262,262,chunk_agp,"6")
(262,287,chunk_np,"6 odpoczywających krów z brązu")
(263,281,chunk_agp,"odpoczywających krów")
(278,281,trajector,"krów")
(278,281,chunk_head_agp,"krów")
(282,287,chunk_agp,"z brązu")
(283,287,chunk_head_agp,"brązu")
(289,296,spatial_indicator,"Pomiędzy")
(289,305,chunk_np,"Pomiędzy budynkami")
(289,305,chunk_agp,"Pomiędzy budynkami")
(297,305,landmark,"budynkami")
(297,305,anafora_wyznacznik,"budynkami")
(297,305,chunk_head_np,"budynkami")
(297,305,chunk_head_agp,"budynkami")
(306,309,chunk_vp,"stoi")
(306,309,chunk_head_vp,"stoi")
(315,328,chunk_np,"wielkie krzesło")
(315,328,chunk_agp,"wielkie krzesło")
(322,328,trajector,"krzesło")
(322,328,chunk_head_agp,"krzesło")
(322,328,chunk_head_np,"krzesło")
(330,338,chunk_np,"W południe")
(330,338,chunk_agp,"W południe")
(331,338,t3_time,"południe")
(331,338,chunk_head_np,"południe")
(331,338,chunk_head_agp,"południe")
(339,346,chunk_head_vp,"odbywają")
(339,349,chunk_vp,"odbywają się")
(350,357,chunk_head_agp,"koncerty")
(350,357,chunk_head_np,"koncerty")
(350,364,chunk_np,"koncerty jazzowe")
(350,364,chunk_agp,"koncerty jazzowe")
(366,366,spatial_indicator,"W")
(366,376,chunk_np,"W kompleksie")
(366,376,chunk_agp,"W kompleksie")
(367,376,chunk_head_np,"kompleksie")
(367,376,anafora_wyznacznik,"kompleksie")
(367,376,chunk_head_agp,"kompleksie")
(367,376,landmark,"kompleksie")
(377,384,wsd_znajdować,"znajduje")
(377,384,chunk_head_vp,"znajduje")
(377,387,chunk_vp,"znajduje się")
(388,392,chunk_head_np,"jedna")
(388,392,chunk_agp,"jedna")
(388,392,trajector,"jedna")
(388,392,chunk_head_agp,"jedna")
(388,428,chunk_np,"jedna z najważniejszych galerii sztuki Inuitów")
(393,415,chunk_agp,"z najważniejszych galerii")
(409,415,chunk_head_agp,"galerii")
(416,421,chunk_head_agp,"sztuki")
(416,421,wsd_sztuka,"sztuki")
(416,421,chunk_agp,"sztuki")
(422,428,nam_org_nation,"Inuitów")
(422,428,chunk_agp,"Inuitów")
(422,428,chunk_head_agp,"Inuitów")
(430,436,chunk_head_np,"Toronto")
(430,436,chunk_head_agp,"Toronto")
(430,436,nam_loc_gpe_city,"Toronto")
(430,451,facility_nam,"Toronto Dominion Gallery")
(430,461,chunk_agp,"Toronto Dominion Gallery of Inuit Art")
(430,461,chunk_app,"Toronto Dominion Gallery of Inuit Art")
(430,461,nam_fac_goe,"Toronto Dominion Gallery of Inuit Art")
(430,461,chunk_np,"Toronto Dominion Gallery of Inuit Art")
(454,458,nam_org_nation,"Inuit")