Tryb train

Wstęp

Tryb służący do trenowania klasyfikatora crf (http://www.nlp.pwr.wroc.pl/redmine/projects/inforex-liner/wiki/Liner24-chunkers#Chunker-CRFPP).

Jedynym etampem przetwarzania jest utworzenie chunkerów wskazanych w configu, tryb nie przyjmuje żadnych danych wejściowych.

Sposób wywołania:

liner2-cli train -ini konfiguracja chunkera

Przykłady

Wyuczenie modelu klasyfikatora na całym korpusie kpwr.

liner2-cli train -ini config-56nam-train.ini

config-56nam-train.ini Magnifier - przykład 1 (228 Bytes) Michał Krautforst, 03 Jul 2014 16:19

crfpp-56nam-train.ini Magnifier - przykład 1 (199 Bytes) Michał Krautforst, 03 Jul 2014 16:19