Tokens

Zwraca krotki odpowiadające anotacjom w formacie [początek, koniec, kanał anotacji].

Kolejne linie odpowiadają zdaniom w tekście.

Przykład

ToDo

[1,1,chunk_head_agp][1,3,chunk_app][1,1,nam_loc_gpe_city][1,1,chunk_head_np][1,3,chunk_agp][1,3,chunk_np][1,3,nam_fac_goe][1,3,facility_nam]
[1,1,chunk_head_agp][1,3,nam_fac_goe][5,5,chunk_head_np][5,16,chunk_np][1,1,chunk_head_np][1,3,chunk_np][14,14,spatial_indicator][9,9,spatial_indicator][14,16,chunk_agp][12,12,nam_loc_gpe_city][9,12,chunk_agp][15,16,landmark][5,8,chunk_agp][1,1,nam_loc_gpe_city][5,5,trajector][1,3,chunk_agp][11,11,landmark][15,16,nam_loc_gpe_district][14,16,chunk_app][9,12,chunk_app][1,3,chunk_app][15,15,chunk_head_agp][11,11,chunk_head_agp][5,5,chunk_head_agp][1,3,facility_nam][12,12,city_nam]
[11,11,nam_liv_person_first][1,1,anafora_wyznacznik][1,2,chunk_vp][3,15,chunk_np][4,4,chunk_numord][9,15,chunk_agp][3,8,chunk_agp][1,1,chunk_head_vp][4,4,chunk_head_np][11,15,nam_liv_person][10,10,chunk_head_agp][4,4,chunk_head_agp][15,15,nam_liv_person_last][12,12,nam_liv_person_last][11,15,person_nam][12,12,chunk_vp][2,2,chunk_vp][10,11,chunk_app][3,6,chunk_agp][16,17,chunk_agp][14,15,chunk_agp][13,13,chunk_agp][10,10,nam_liv_person_first][10,11,chunk_agp][8,9,chunk_agp][4,5,chunk_agp][1,1,chunk_agp][13,13,chunk_head_np][10,11,nam_liv_person][10,10,chunk_head_np][9,9,chunk_head_np][6,6,chunk_head_np][1,1,chunk_head_np][2,2,wsd_tworzyć][11,11,nam_liv_person_last][17,17,chunk_head_agp][15,15,chunk_head_agp][13,13,chunk_head_agp][10,10,chunk_head_agp][9,9,chunk_head_agp][6,6,chunk_head_agp][5,5,chunk_head_agp][1,1,chunk_head_agp][8,8,spatial_indicator][3,4,spatial_indicator][12,12,chunk_head_vp][13,17,chunk_np][2,2,chunk_head_vp][10,11,chunk_np][8,9,chunk_np][3,6,chunk_np][9,9,landmark][1,1,chunk_np][5,5,landmark][1,1,anafora_wyznacznik][15,15,trajector][6,6,trajector]
[2,2,landmark][1,1,spatial_indicator][2,2,anafora_wyznacznik][3,3,chunk_vp][5,6,chunk_np][1,2,chunk_np][5,6,chunk_agp][1,2,chunk_agp][3,3,chunk_head_vp][6,6,chunk_head_np][2,2,chunk_head_np][6,6,trajector][6,6,chunk_head_agp][2,2,chunk_head_agp]
[2,2,t3_time][3,4,chunk_vp][5,6,chunk_np][1,2,chunk_np][5,6,chunk_agp][1,2,chunk_agp][3,3,chunk_head_vp][5,5,chunk_head_np][2,2,chunk_head_np][5,5,chunk_head_agp][2,2,chunk_head_agp]
[16,16,nam_org_nation][2,2,chunk_head_agp][10,10,nam_org_nation][12,17,nam_fac_goe][12,12,chunk_head_np][12,17,chunk_np][5,5,chunk_head_np][5,10,chunk_np][2,2,chunk_head_np][1,2,chunk_np][1,1,spatial_indicator][9,9,wsd_sztuka][12,17,chunk_agp][3,3,chunk_head_vp][3,4,chunk_vp][10,10,chunk_agp][2,2,anafora_wyznacznik][9,9,chunk_agp][6,8,chunk_agp][12,12,nam_loc_gpe_city][5,5,chunk_agp][5,5,trajector][1,2,chunk_agp][3,3,wsd_znajdować][2,2,landmark][12,17,chunk_app][12,12,chunk_head_agp][10,10,chunk_head_agp][9,9,chunk_head_agp][8,8,chunk_head_agp][5,5,chunk_head_agp][12,14,facility_nam]