Tei

Wstęp

ToDo: opisać ten format szerzej (struktura poszczególnych xml'i)?

Wyjście w formacie TEI składa się z 4 plików *.xml:
 • text - czysty tekst podzielony na paragrafy
 • ann_segmentation - podział tekstu na tokeny
 • ann_morphosyntax - informacje morfosyntaktyczne dotyczące tokenów
 • ann_named - informacje dotyczące anotacji

Jako wyjście (-t) należy podać instniejący katalog w którym zostaną ona zapisane,
wyjście w postaci strumienia nie jest obsługiwane.

Przykład

text.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<teiCorpus>
 <TEI>
 <text>
  <front>
  <docTitle>
   <titlePart type="title" xml:id="titlePart-1">tei00099883</titlePart>
  </docTitle>
  </front>
  <body>
  <div type="article" xml:id="div-1">
   <p xml:id="p-1">
   Toronto Dominion Centre
   </p>
   <p xml:id="p-2">
   Toronto Dominion Centre - kompleks handlowo-kulturalny w kanadyjskim mieście Toronto, w Financial District. Składa się z 3 czarnych budynków, zaprojektowanych przez architekta Ludwiga Mies van der Rohe.
   </p>
   <p xml:id="p-3">
   Budynki tworzą odgrodzony od ulic dziedziniec, na którym Joe Fafard ustawił 6 odpoczywających krów z brązu. Pomiędzy budynkami stoi także wielkie krzesło. W południe odbywają się koncerty jazzowe.
   </p>
   <p xml:id="p-4">
   W kompleksie znajduje się jedna z najważniejszych galerii sztuki Inuitów – Toronto Dominion Gallery of Inuit Art.
   </p>
  </div>
  </body>
 </text>
 </TEI>
</teiCorpus>

ann_segmentation.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<teiCorpus>
 <TEI>
 <text xml:lang="pl" xml:id="segm_text">
  <body xml:id="segm_body">
  <p corresp="text_structure.xml#p-1" xml:id="segm_p-1">
   <s xml:id="segm_p-1.1-s">
   <!-- Toronto -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-1,0,7)" xml:id="segm_p-1.1-seg"/>
   <!-- Dominion -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-1,8,8)" xml:id="segm_p-1.2-seg"/>
   <!-- Centre -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-1,17,6)" xml:id="segm_p-1.3-seg"/>
   </s>
  </p>
  <p corresp="text_structure.xml#p-2" xml:id="segm_p-2">
   <s xml:id="segm_p-2.1-s">
   <!-- Toronto -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-2,0,7)" xml:id="segm_p-2.1-seg"/>
   <!-- Dominion -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-2,8,8)" xml:id="segm_p-2.2-seg"/>
   <!-- Centre -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-2,17,6)" xml:id="segm_p-2.3-seg"/>
   <!-- - -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-2,24,1)" xml:id="segm_p-2.4-seg"/>
   <!-- kompleks -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-2,26,8)" xml:id="segm_p-2.5-seg"/>
   <!-- handlowo -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-2,35,8)" xml:id="segm_p-2.6-seg"/>
   <!-- - -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-2,43,1)" nkjp:nps="true" xml:id="segm_p-2.7-seg"/>
   <!-- kulturalny -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-2,44,10)" nkjp:nps="true" xml:id="segm_p-2.8-seg"/>
   <!-- w -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-2,55,1)" xml:id="segm_p-2.9-seg"/>
   <!-- kanadyjskim -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-2,57,11)" xml:id="segm_p-2.10-seg"/>
   <!-- mieście -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-2,69,7)" xml:id="segm_p-2.11-seg"/>
   <!-- Toronto -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-2,77,7)" xml:id="segm_p-2.12-seg"/>
   <!-- , -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-2,84,1)" nkjp:nps="true" xml:id="segm_p-2.13-seg"/>
   <!-- w -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-2,86,1)" xml:id="segm_p-2.14-seg"/>
   <!-- Financial -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-2,88,9)" xml:id="segm_p-2.15-seg"/>
   <!-- District -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-2,98,8)" xml:id="segm_p-2.16-seg"/>
   <!-- . -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-2,106,1)" nkjp:nps="true" xml:id="segm_p-2.17-seg"/>
   </s>
   <s xml:id="segm_p-2.2-s">
   <!-- Składa -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-2,108,6)" xml:id="segm_p-2.18-seg"/>
   <!-- się -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-2,115,3)" xml:id="segm_p-2.19-seg"/>
   <!-- z -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-2,119,1)" xml:id="segm_p-2.20-seg"/>
   <!-- 3 -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-2,121,1)" xml:id="segm_p-2.21-seg"/>
   <!-- czarnych -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-2,123,8)" xml:id="segm_p-2.22-seg"/>
   <!-- budynków -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-2,132,8)" xml:id="segm_p-2.23-seg"/>
   <!-- , -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-2,140,1)" nkjp:nps="true" xml:id="segm_p-2.24-seg"/>
   <!-- zaprojektowanych -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-2,142,16)" xml:id="segm_p-2.25-seg"/>
   <!-- przez -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-2,159,5)" xml:id="segm_p-2.26-seg"/>
   <!-- architekta -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-2,165,10)" xml:id="segm_p-2.27-seg"/>
   <!-- Ludwiga -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-2,176,7)" xml:id="segm_p-2.28-seg"/>
   <!-- Mies -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-2,184,4)" xml:id="segm_p-2.29-seg"/>
   <!-- van -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-2,189,3)" xml:id="segm_p-2.30-seg"/>
   <!-- der -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-2,193,3)" xml:id="segm_p-2.31-seg"/>
   <!-- Rohe -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-2,197,4)" xml:id="segm_p-2.32-seg"/>
   <!-- . -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-2,201,1)" nkjp:nps="true" xml:id="segm_p-2.33-seg"/>
   </s>
  </p>
  <p corresp="text_structure.xml#p-3" xml:id="segm_p-3">
   <s xml:id="segm_p-3.1-s">
   <!-- Budynki -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-3,0,7)" xml:id="segm_p-3.1-seg"/>
   <!-- tworzą -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-3,8,6)" xml:id="segm_p-3.2-seg"/>
   <!-- odgrodzony -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-3,15,10)" xml:id="segm_p-3.3-seg"/>
   <!-- od -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-3,26,2)" xml:id="segm_p-3.4-seg"/>
   <!-- ulic -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-3,29,4)" xml:id="segm_p-3.5-seg"/>
   <!-- dziedziniec -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-3,34,11)" xml:id="segm_p-3.6-seg"/>
   <!-- , -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-3,45,1)" nkjp:nps="true" xml:id="segm_p-3.7-seg"/>
   <!-- na -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-3,47,2)" xml:id="segm_p-3.8-seg"/>
   <!-- którym -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-3,50,6)" xml:id="segm_p-3.9-seg"/>
   <!-- Joe -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-3,57,3)" xml:id="segm_p-3.10-seg"/>
   <!-- Fafard -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-3,61,6)" xml:id="segm_p-3.11-seg"/>
   <!-- ustawił -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-3,68,7)" xml:id="segm_p-3.12-seg"/>
   <!-- 6 -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-3,76,1)" xml:id="segm_p-3.13-seg"/>
   <!-- odpoczywających -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-3,78,15)" xml:id="segm_p-3.14-seg"/>
   <!-- krów -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-3,94,4)" xml:id="segm_p-3.15-seg"/>
   <!-- z -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-3,99,1)" xml:id="segm_p-3.16-seg"/>
   <!-- brązu -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-3,101,5)" xml:id="segm_p-3.17-seg"/>
   <!-- . -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-3,106,1)" nkjp:nps="true" xml:id="segm_p-3.18-seg"/>
   </s>
   <s xml:id="segm_p-3.2-s">
   <!-- Pomiędzy -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-3,108,8)" xml:id="segm_p-3.19-seg"/>
   <!-- budynkami -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-3,117,9)" xml:id="segm_p-3.20-seg"/>
   <!-- stoi -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-3,127,4)" xml:id="segm_p-3.21-seg"/>
   <!-- także -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-3,132,5)" xml:id="segm_p-3.22-seg"/>
   <!-- wielkie -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-3,138,7)" xml:id="segm_p-3.23-seg"/>
   <!-- krzesło -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-3,146,7)" xml:id="segm_p-3.24-seg"/>
   <!-- . -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-3,153,1)" nkjp:nps="true" xml:id="segm_p-3.25-seg"/>
   </s>
   <s xml:id="segm_p-3.3-s">
   <!-- W -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-3,155,1)" xml:id="segm_p-3.26-seg"/>
   <!-- południe -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-3,157,8)" xml:id="segm_p-3.27-seg"/>
   <!-- odbywają -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-3,166,8)" xml:id="segm_p-3.28-seg"/>
   <!-- się -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-3,175,3)" xml:id="segm_p-3.29-seg"/>
   <!-- koncerty -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-3,179,8)" xml:id="segm_p-3.30-seg"/>
   <!-- jazzowe -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-3,188,7)" xml:id="segm_p-3.31-seg"/>
   <!-- . -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-3,195,1)" nkjp:nps="true" xml:id="segm_p-3.32-seg"/>
   </s>
  </p>
  <p corresp="text_structure.xml#p-4" xml:id="segm_p-4">
   <s xml:id="segm_p-4.1-s">
   <!-- W -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-4,0,1)" xml:id="segm_p-4.1-seg"/>
   <!-- kompleksie -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-4,2,10)" xml:id="segm_p-4.2-seg"/>
   <!-- znajduje -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-4,13,8)" xml:id="segm_p-4.3-seg"/>
   <!-- się -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-4,22,3)" xml:id="segm_p-4.4-seg"/>
   <!-- jedna -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-4,26,5)" xml:id="segm_p-4.5-seg"/>
   <!-- z -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-4,32,1)" xml:id="segm_p-4.6-seg"/>
   <!-- najważniejszych -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-4,34,15)" xml:id="segm_p-4.7-seg"/>
   <!-- galerii -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-4,50,7)" xml:id="segm_p-4.8-seg"/>
   <!-- sztuki -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-4,58,6)" xml:id="segm_p-4.9-seg"/>
   <!-- Inuitów -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-4,65,7)" xml:id="segm_p-4.10-seg"/>
   <!-- – -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-4,73,1)" xml:id="segm_p-4.11-seg"/>
   <!-- Toronto -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-4,75,7)" xml:id="segm_p-4.12-seg"/>
   <!-- Dominion -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-4,83,8)" xml:id="segm_p-4.13-seg"/>
   <!-- Gallery -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-4,92,7)" xml:id="segm_p-4.14-seg"/>
   <!-- of -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-4,100,2)" xml:id="segm_p-4.15-seg"/>
   <!-- Inuit -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-4,103,5)" xml:id="segm_p-4.16-seg"/>
   <!-- Art -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-4,109,3)" xml:id="segm_p-4.17-seg"/>
   <!-- . -->
   <seg corresp="text_structure.xml#string-range(p-4,112,1)" nkjp:nps="true" xml:id="segm_p-4.18-seg"/>
   </s>
  </p>
  </body>
 </text>
 </TEI>
</teiCorpus>

ann_morphosyntax.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<teiCorpus>
 <TEI>
 <text>
  <body>
  <p xml:id="p-1">
   <s corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-1.1-s" xml:id="p-1.1-s">
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-1.1-seg" xml:id="morph_p-1.1-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>Toronto</string>
    </f>
    <!--Toronto [0,7]-->
    <f name="interps">
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-1.1-seg_0-lex">
     <f name="base">
      <string>Toronto</string>
     </f>
     <f name="ctag">
      <symbol value="subst"/>
     </f>
     <f name="msd">
      <vAlt>
      <symbol value="sg:nom:n" xml:id="morph_p-1.1-seg_0-msd"/>
      <symbol value="sg:gen:n" xml:id="morph_p-1.1-seg_1-msd"/>
      <symbol value="sg:dat:n" xml:id="morph_p-1.1-seg_2-msd"/>
      <symbol value="sg:acc:n" xml:id="morph_p-1.1-seg_3-msd"/>
      <symbol value="sg:inst:n" xml:id="morph_p-1.1-seg_4-msd"/>
      <symbol value="sg:loc:n" xml:id="morph_p-1.1-seg_5-msd"/>
      <symbol value="sg:voc:n" xml:id="morph_p-1.1-seg_6-msd"/>
      <symbol value="pl:nom:n" xml:id="morph_p-1.1-seg_7-msd"/>
      <symbol value="pl:gen:n" xml:id="morph_p-1.1-seg_8-msd"/>
      <symbol value="pl:dat:n" xml:id="morph_p-1.1-seg_9-msd"/>
      <symbol value="pl:acc:n" xml:id="morph_p-1.1-seg_10-msd"/>
      <symbol value="pl:inst:n" xml:id="morph_p-1.1-seg_11-msd"/>
      <symbol value="pl:loc:n" xml:id="morph_p-1.1-seg_12-msd"/>
      <symbol value="pl:voc:n" xml:id="morph_p-1.1-seg_13-msd"/>
      </vAlt>
     </f>
     </fs>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-1.1-seg_0-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>Toronto:subst:sg:nom:n</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-1.2-seg" xml:id="morph_p-1.2-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>Dominion</string>
    </f>
    <!--Dominion [8,8]-->
    <f name="interps">
     <vAlt>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-1.2-seg_0-lex">
      <f name="base">
      <string>Dominion</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="ign"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="" xml:id="morph_p-1.2-seg_0-msd"/>
      </f>
     </fs>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-1.2-seg_1-lex">
      <f name="base">
      <string>dominion</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="subst"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="sg:nom:n" xml:id="morph_p-1.2-seg_1-msd"/>
      </f>
     </fs>
     </vAlt>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-1.2-seg_1-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>dominion:subst:sg:nom:n</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-1.3-seg" xml:id="morph_p-1.3-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>Centre</string>
    </f>
    <!--Centre [17,6]-->
    <f name="interps">
     <vAlt>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-1.3-seg_0-lex">
      <f name="base">
      <string>Centre</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="ign"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="" xml:id="morph_p-1.3-seg_0-msd"/>
      </f>
     </fs>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-1.3-seg_1-lex">
      <f name="base">
      <string>centre</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="subst"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="sg:nom:n" xml:id="morph_p-1.3-seg_1-msd"/>
      </f>
     </fs>
     </vAlt>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-1.3-seg_1-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>centre:subst:sg:nom:n</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   </s>
  </p>
  <p xml:id="p-2">
   <s corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-2.1-s" xml:id="p-2.1-s">
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-2.1-seg" xml:id="morph_p-2.1-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>Toronto</string>
    </f>
    <!--Toronto [0,7]-->
    <f name="interps">
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-2.1-seg_0-lex">
     <f name="base">
      <string>Toronto</string>
     </f>
     <f name="ctag">
      <symbol value="subst"/>
     </f>
     <f name="msd">
      <vAlt>
      <symbol value="sg:nom:n" xml:id="morph_p-2.1-seg_0-msd"/>
      <symbol value="sg:gen:n" xml:id="morph_p-2.1-seg_1-msd"/>
      <symbol value="sg:dat:n" xml:id="morph_p-2.1-seg_2-msd"/>
      <symbol value="sg:acc:n" xml:id="morph_p-2.1-seg_3-msd"/>
      <symbol value="sg:inst:n" xml:id="morph_p-2.1-seg_4-msd"/>
      <symbol value="sg:loc:n" xml:id="morph_p-2.1-seg_5-msd"/>
      <symbol value="sg:voc:n" xml:id="morph_p-2.1-seg_6-msd"/>
      <symbol value="pl:nom:n" xml:id="morph_p-2.1-seg_7-msd"/>
      <symbol value="pl:gen:n" xml:id="morph_p-2.1-seg_8-msd"/>
      <symbol value="pl:dat:n" xml:id="morph_p-2.1-seg_9-msd"/>
      <symbol value="pl:acc:n" xml:id="morph_p-2.1-seg_10-msd"/>
      <symbol value="pl:inst:n" xml:id="morph_p-2.1-seg_11-msd"/>
      <symbol value="pl:loc:n" xml:id="morph_p-2.1-seg_12-msd"/>
      <symbol value="pl:voc:n" xml:id="morph_p-2.1-seg_13-msd"/>
      </vAlt>
     </f>
     </fs>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-2.1-seg_0-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>Toronto:subst:sg:nom:n</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-2.2-seg" xml:id="morph_p-2.2-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>Dominion</string>
    </f>
    <!--Dominion [8,8]-->
    <f name="interps">
     <vAlt>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-2.2-seg_0-lex">
      <f name="base">
      <string>Dominion</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="ign"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="" xml:id="morph_p-2.2-seg_0-msd"/>
      </f>
     </fs>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-2.2-seg_1-lex">
      <f name="base">
      <string>dominion</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="subst"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="sg:nom:n" xml:id="morph_p-2.2-seg_1-msd"/>
      </f>
     </fs>
     </vAlt>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-2.2-seg_1-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>dominion:subst:sg:nom:n</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-2.3-seg" xml:id="morph_p-2.3-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>Centre</string>
    </f>
    <!--Centre [17,6]-->
    <f name="interps">
     <vAlt>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-2.3-seg_0-lex">
      <f name="base">
      <string>Centre</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="ign"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="" xml:id="morph_p-2.3-seg_0-msd"/>
      </f>
     </fs>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-2.3-seg_1-lex">
      <f name="base">
      <string>centre</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="subst"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="sg:nom:n" xml:id="morph_p-2.3-seg_1-msd"/>
      </f>
     </fs>
     </vAlt>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-2.3-seg_1-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>centre:subst:sg:nom:n</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-2.4-seg" xml:id="morph_p-2.4-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>-</string>
    </f>
    <!--- [24,1]-->
    <f name="interps">
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-2.4-seg_0-lex">
     <f name="base">
      <string>-</string>
     </f>
     <f name="ctag">
      <symbol value="interp"/>
     </f>
     <f name="msd">
      <symbol value="" xml:id="morph_p-2.4-seg_0-msd"/>
     </f>
     </fs>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-2.4-seg_0-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>-:interp:</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-2.5-seg" xml:id="morph_p-2.5-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>kompleks</string>
    </f>
    <!--kompleks [26,8]-->
    <f name="interps">
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-2.5-seg_0-lex">
     <f name="base">
      <string>kompleks</string>
     </f>
     <f name="ctag">
      <symbol value="subst"/>
     </f>
     <f name="msd">
      <vAlt>
      <symbol value="sg:nom:m3" xml:id="morph_p-2.5-seg_0-msd"/>
      <symbol value="sg:acc:m3" xml:id="morph_p-2.5-seg_1-msd"/>
      </vAlt>
     </f>
     </fs>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-2.5-seg_0-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>kompleks:subst:sg:nom:m3</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-2.6-seg" xml:id="morph_p-2.6-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>handlowo</string>
    </f>
    <!--handlowo [35,8]-->
    <f name="interps">
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-2.6-seg_0-lex">
     <f name="base">
      <string>handlowo</string>
     </f>
     <f name="ctag">
      <symbol value="adv"/>
     </f>
     <f name="msd">
      <symbol value="pos" xml:id="morph_p-2.6-seg_0-msd"/>
     </f>
     </fs>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-2.6-seg_0-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>handlowo:adv:pos</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-2.7-seg" xml:id="morph_p-2.7-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>-</string>
    </f>
    <!--- [43,1]-->
    <f name="interps">
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-2.7-seg_0-lex">
     <f name="base">
      <string>-</string>
     </f>
     <f name="ctag">
      <symbol value="interp"/>
     </f>
     <f name="msd">
      <symbol value="" xml:id="morph_p-2.7-seg_0-msd"/>
     </f>
     </fs>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-2.7-seg_0-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>-:interp:</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-2.8-seg" xml:id="morph_p-2.8-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>kulturalny</string>
    </f>
    <!--kulturalny [44,10]-->
    <f name="interps">
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-2.8-seg_0-lex">
     <f name="base">
      <string>kulturalny</string>
     </f>
     <f name="ctag">
      <symbol value="adj"/>
     </f>
     <f name="msd">
      <vAlt>
      <symbol value="sg:nom:m1:pos" xml:id="morph_p-2.8-seg_0-msd"/>
      <symbol value="sg:voc:m1:pos" xml:id="morph_p-2.8-seg_1-msd"/>
      <symbol value="sg:nom:m2:pos" xml:id="morph_p-2.8-seg_2-msd"/>
      <symbol value="sg:voc:m2:pos" xml:id="morph_p-2.8-seg_3-msd"/>
      <symbol value="sg:nom:m3:pos" xml:id="morph_p-2.8-seg_4-msd"/>
      <symbol value="sg:acc:m3:pos" xml:id="morph_p-2.8-seg_5-msd"/>
      <symbol value="sg:voc:m3:pos" xml:id="morph_p-2.8-seg_6-msd"/>
      </vAlt>
     </f>
     </fs>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-2.8-seg_0-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>kulturalny:adj:sg:nom:m1:pos</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-2.9-seg" xml:id="morph_p-2.9-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>w</string>
    </f>
    <!--w [55,1]-->
    <f name="interps">
     <vAlt>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-2.9-seg_0-lex">
      <f name="base">
      <string>w</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="prep"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <vAlt>
       <symbol value="acc:nwok" xml:id="morph_p-2.9-seg_0-msd"/>
       <symbol value="loc:nwok" xml:id="morph_p-2.9-seg_1-msd"/>
      </vAlt>
      </f>
     </fs>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-2.9-seg_1-lex">
      <f name="base">
      <string>wiek</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="brev"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="pun" xml:id="morph_p-2.9-seg_2-msd"/>
      </f>
     </fs>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-2.9-seg_2-lex">
      <f name="base">
      <string>wielki</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="brev"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="pun" xml:id="morph_p-2.9-seg_3-msd"/>
      </f>
     </fs>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-2.9-seg_3-lex">
      <f name="base">
      <string>wiersz</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="brev"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="pun" xml:id="morph_p-2.9-seg_4-msd"/>
      </f>
     </fs>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-2.9-seg_4-lex">
      <f name="base">
      <string>wieś</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="brev"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="pun" xml:id="morph_p-2.9-seg_5-msd"/>
      </f>
     </fs>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-2.9-seg_5-lex">
      <f name="base">
      <string>wyspa</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="brev"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="pun" xml:id="morph_p-2.9-seg_6-msd"/>
      </f>
     </fs>
     </vAlt>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-2.9-seg_1-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>w:prep:loc:nwok</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-2.10-seg" xml:id="morph_p-2.10-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>kanadyjskim</string>
    </f>
    <!--kanadyjskim [57,11]-->
    <f name="interps">
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-2.10-seg_0-lex">
     <f name="base">
      <string>kanadyjski</string>
     </f>
     <f name="ctag">
      <symbol value="adj"/>
     </f>
     <f name="msd">
      <vAlt>
      <symbol value="sg:inst:m1:pos" xml:id="morph_p-2.10-seg_0-msd"/>
      <symbol value="sg:loc:m1:pos" xml:id="morph_p-2.10-seg_1-msd"/>
      <symbol value="sg:inst:m2:pos" xml:id="morph_p-2.10-seg_2-msd"/>
      <symbol value="sg:loc:m2:pos" xml:id="morph_p-2.10-seg_3-msd"/>
      <symbol value="sg:inst:m3:pos" xml:id="morph_p-2.10-seg_4-msd"/>
      <symbol value="sg:loc:m3:pos" xml:id="morph_p-2.10-seg_5-msd"/>
      <symbol value="sg:inst:n:pos" xml:id="morph_p-2.10-seg_6-msd"/>
      <symbol value="sg:loc:n:pos" xml:id="morph_p-2.10-seg_7-msd"/>
      <symbol value="pl:dat:m1:pos" xml:id="morph_p-2.10-seg_8-msd"/>
      <symbol value="pl:dat:m2:pos" xml:id="morph_p-2.10-seg_9-msd"/>
      <symbol value="pl:dat:m3:pos" xml:id="morph_p-2.10-seg_10-msd"/>
      <symbol value="pl:dat:f:pos" xml:id="morph_p-2.10-seg_11-msd"/>
      <symbol value="pl:dat:n:pos" xml:id="morph_p-2.10-seg_12-msd"/>
      </vAlt>
     </f>
     </fs>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-2.10-seg_7-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>kanadyjski:adj:sg:loc:n:pos</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-2.11-seg" xml:id="morph_p-2.11-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>mieście</string>
    </f>
    <!--mieście [69,7]-->
    <f name="interps">
     <vAlt>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-2.11-seg_0-lex">
      <f name="base">
      <string>miasto</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="subst"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="sg:loc:n" xml:id="morph_p-2.11-seg_0-msd"/>
      </f>
     </fs>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-2.11-seg_1-lex">
      <f name="base">
      <string>miesić</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="impt"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="pl:sec:imperf" xml:id="morph_p-2.11-seg_1-msd"/>
      </f>
     </fs>
     </vAlt>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-2.11-seg_0-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>miasto:subst:sg:loc:n</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-2.12-seg" xml:id="morph_p-2.12-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>Toronto</string>
    </f>
    <!--Toronto [77,7]-->
    <f name="interps">
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-2.12-seg_0-lex">
     <f name="base">
      <string>Toronto</string>
     </f>
     <f name="ctag">
      <symbol value="subst"/>
     </f>
     <f name="msd">
      <vAlt>
      <symbol value="sg:nom:n" xml:id="morph_p-2.12-seg_0-msd"/>
      <symbol value="sg:gen:n" xml:id="morph_p-2.12-seg_1-msd"/>
      <symbol value="sg:dat:n" xml:id="morph_p-2.12-seg_2-msd"/>
      <symbol value="sg:acc:n" xml:id="morph_p-2.12-seg_3-msd"/>
      <symbol value="sg:inst:n" xml:id="morph_p-2.12-seg_4-msd"/>
      <symbol value="sg:loc:n" xml:id="morph_p-2.12-seg_5-msd"/>
      <symbol value="sg:voc:n" xml:id="morph_p-2.12-seg_6-msd"/>
      <symbol value="pl:nom:n" xml:id="morph_p-2.12-seg_7-msd"/>
      <symbol value="pl:gen:n" xml:id="morph_p-2.12-seg_8-msd"/>
      <symbol value="pl:dat:n" xml:id="morph_p-2.12-seg_9-msd"/>
      <symbol value="pl:acc:n" xml:id="morph_p-2.12-seg_10-msd"/>
      <symbol value="pl:inst:n" xml:id="morph_p-2.12-seg_11-msd"/>
      <symbol value="pl:loc:n" xml:id="morph_p-2.12-seg_12-msd"/>
      <symbol value="pl:voc:n" xml:id="morph_p-2.12-seg_13-msd"/>
      </vAlt>
     </f>
     </fs>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-2.12-seg_0-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>Toronto:subst:sg:nom:n</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-2.13-seg" xml:id="morph_p-2.13-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>,</string>
    </f>
    <!--, [84,1]-->
    <f name="interps">
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-2.13-seg_0-lex">
     <f name="base">
      <string>,</string>
     </f>
     <f name="ctag">
      <symbol value="interp"/>
     </f>
     <f name="msd">
      <symbol value="" xml:id="morph_p-2.13-seg_0-msd"/>
     </f>
     </fs>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-2.13-seg_0-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>,:interp:</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-2.14-seg" xml:id="morph_p-2.14-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>w</string>
    </f>
    <!--w [86,1]-->
    <f name="interps">
     <vAlt>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-2.14-seg_0-lex">
      <f name="base">
      <string>w</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="prep"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <vAlt>
       <symbol value="acc:nwok" xml:id="morph_p-2.14-seg_0-msd"/>
       <symbol value="loc:nwok" xml:id="morph_p-2.14-seg_1-msd"/>
      </vAlt>
      </f>
     </fs>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-2.14-seg_1-lex">
      <f name="base">
      <string>wiek</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="brev"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="pun" xml:id="morph_p-2.14-seg_2-msd"/>
      </f>
     </fs>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-2.14-seg_2-lex">
      <f name="base">
      <string>wielki</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="brev"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="pun" xml:id="morph_p-2.14-seg_3-msd"/>
      </f>
     </fs>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-2.14-seg_3-lex">
      <f name="base">
      <string>wiersz</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="brev"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="pun" xml:id="morph_p-2.14-seg_4-msd"/>
      </f>
     </fs>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-2.14-seg_4-lex">
      <f name="base">
      <string>wieś</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="brev"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="pun" xml:id="morph_p-2.14-seg_5-msd"/>
      </f>
     </fs>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-2.14-seg_5-lex">
      <f name="base">
      <string>wyspa</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="brev"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="pun" xml:id="morph_p-2.14-seg_6-msd"/>
      </f>
     </fs>
     </vAlt>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-2.14-seg_1-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>w:prep:loc:nwok</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-2.15-seg" xml:id="morph_p-2.15-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>Financial</string>
    </f>
    <!--Financial [88,9]-->
    <f name="interps">
     <vAlt>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-2.15-seg_0-lex">
      <f name="base">
      <string>Financial</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="ign"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="" xml:id="morph_p-2.15-seg_0-msd"/>
      </f>
     </fs>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-2.15-seg_1-lex">
      <f name="base">
      <string>financial</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="subst"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="sg:loc:n" xml:id="morph_p-2.15-seg_1-msd"/>
      </f>
     </fs>
     </vAlt>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-2.15-seg_1-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>financial:subst:sg:loc:n</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-2.16-seg" xml:id="morph_p-2.16-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>District</string>
    </f>
    <!--District [98,8]-->
    <f name="interps">
     <vAlt>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-2.16-seg_0-lex">
      <f name="base">
      <string>District</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="ign"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="" xml:id="morph_p-2.16-seg_0-msd"/>
      </f>
     </fs>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-2.16-seg_1-lex">
      <f name="base">
      <string>district</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="subst"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="sg:loc:n" xml:id="morph_p-2.16-seg_1-msd"/>
      </f>
     </fs>
     </vAlt>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-2.16-seg_1-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>district:subst:sg:loc:n</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-2.17-seg" xml:id="morph_p-2.17-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>.</string>
    </f>
    <!--. [106,1]-->
    <f name="interps">
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-2.17-seg_0-lex">
     <f name="base">
      <string>.</string>
     </f>
     <f name="ctag">
      <symbol value="interp"/>
     </f>
     <f name="msd">
      <symbol value="" xml:id="morph_p-2.17-seg_0-msd"/>
     </f>
     </fs>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-2.17-seg_0-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>.:interp:</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   </s>
   <s corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-2.2-s" xml:id="p-2.2-s">
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-2.18-seg" xml:id="morph_p-2.18-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>Składa</string>
    </f>
    <!--Składa [108,6]-->
    <f name="interps">
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-2.18-seg_0-lex">
     <f name="base">
      <string>składać</string>
     </f>
     <f name="ctag">
      <symbol value="fin"/>
     </f>
     <f name="msd">
      <symbol value="sg:ter:imperf" xml:id="morph_p-2.18-seg_0-msd"/>
     </f>
     </fs>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-2.18-seg_0-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>składać:fin:sg:ter:imperf</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-2.19-seg" xml:id="morph_p-2.19-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>się</string>
    </f>
    <!--się [115,3]-->
    <f name="interps">
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-2.19-seg_0-lex">
     <f name="base">
      <string>się</string>
     </f>
     <f name="ctag">
      <symbol value="qub"/>
     </f>
     <f name="msd">
      <symbol value="" xml:id="morph_p-2.19-seg_0-msd"/>
     </f>
     </fs>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-2.19-seg_0-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>się:qub:</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-2.20-seg" xml:id="morph_p-2.20-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>z</string>
    </f>
    <!--z [119,1]-->
    <f name="interps">
     <vAlt>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-2.20-seg_0-lex">
      <f name="base">
      <string>z</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="prep"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <vAlt>
       <symbol value="gen:nwok" xml:id="morph_p-2.20-seg_0-msd"/>
       <symbol value="acc:nwok" xml:id="morph_p-2.20-seg_1-msd"/>
       <symbol value="inst:nwok" xml:id="morph_p-2.20-seg_2-msd"/>
      </vAlt>
      </f>
     </fs>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-2.20-seg_1-lex">
      <f name="base">
      <string>z</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="qub"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="" xml:id="morph_p-2.20-seg_3-msd"/>
      </f>
     </fs>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-2.20-seg_2-lex">
      <f name="base">
      <string>zeszyt</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="brev"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="pun" xml:id="morph_p-2.20-seg_4-msd"/>
      </f>
     </fs>
     </vAlt>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-2.20-seg_0-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>z:prep:gen:nwok</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-2.21-seg" xml:id="morph_p-2.21-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>3</string>
    </f>
    <!--3 [121,1]-->
    <f name="interps">
     <vAlt>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-2.21-seg_0-lex">
      <f name="base">
      <string>3</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="ign"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="" xml:id="morph_p-2.21-seg_0-msd"/>
      </f>
     </fs>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-2.21-seg_1-lex">
      <f name="base">
      <string>3</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="num"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="pl:gen:m3:congr" xml:id="morph_p-2.21-seg_1-msd"/>
      </f>
     </fs>
     </vAlt>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-2.21-seg_1-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>3:num:pl:gen:m3:congr</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-2.22-seg" xml:id="morph_p-2.22-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>czarnych</string>
    </f>
    <!--czarnych [123,8]-->
    <f name="interps">
     <vAlt>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-2.22-seg_0-lex">
      <f name="base">
      <string>czarna</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="subst"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <vAlt>
       <symbol value="pl:gen:f" xml:id="morph_p-2.22-seg_0-msd"/>
       <symbol value="pl:loc:f" xml:id="morph_p-2.22-seg_1-msd"/>
      </vAlt>
      </f>
     </fs>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-2.22-seg_1-lex">
      <f name="base">
      <string>czarny</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="adj"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <vAlt>
       <symbol value="pl:gen:m1:pos" xml:id="morph_p-2.22-seg_2-msd"/>
       <symbol value="pl:acc:m1:pos" xml:id="morph_p-2.22-seg_3-msd"/>
       <symbol value="pl:loc:m1:pos" xml:id="morph_p-2.22-seg_4-msd"/>
       <symbol value="pl:gen:m2:pos" xml:id="morph_p-2.22-seg_5-msd"/>
       <symbol value="pl:loc:m2:pos" xml:id="morph_p-2.22-seg_6-msd"/>
       <symbol value="pl:gen:m3:pos" xml:id="morph_p-2.22-seg_7-msd"/>
       <symbol value="pl:loc:m3:pos" xml:id="morph_p-2.22-seg_8-msd"/>
       <symbol value="pl:gen:f:pos" xml:id="morph_p-2.22-seg_9-msd"/>
       <symbol value="pl:loc:f:pos" xml:id="morph_p-2.22-seg_10-msd"/>
       <symbol value="pl:gen:n:pos" xml:id="morph_p-2.22-seg_11-msd"/>
       <symbol value="pl:loc:n:pos" xml:id="morph_p-2.22-seg_12-msd"/>
      </vAlt>
      </f>
     </fs>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-2.22-seg_2-lex">
      <f name="base">
      <string>czarny</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="subst"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <vAlt>
       <symbol value="pl:gen:m1" xml:id="morph_p-2.22-seg_13-msd"/>
       <symbol value="pl:acc:m1" xml:id="morph_p-2.22-seg_14-msd"/>
       <symbol value="pl:loc:m1" xml:id="morph_p-2.22-seg_15-msd"/>
      </vAlt>
      </f>
     </fs>
     </vAlt>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-2.22-seg_7-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>czarny:adj:pl:gen:m3:pos</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-2.23-seg" xml:id="morph_p-2.23-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>budynków</string>
    </f>
    <!--budynków [132,8]-->
    <f name="interps">
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-2.23-seg_0-lex">
     <f name="base">
      <string>budynek</string>
     </f>
     <f name="ctag">
      <symbol value="subst"/>
     </f>
     <f name="msd">
      <symbol value="pl:gen:m3" xml:id="morph_p-2.23-seg_0-msd"/>
     </f>
     </fs>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-2.23-seg_0-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>budynek:subst:pl:gen:m3</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-2.24-seg" xml:id="morph_p-2.24-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>,</string>
    </f>
    <!--, [140,1]-->
    <f name="interps">
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-2.24-seg_0-lex">
     <f name="base">
      <string>,</string>
     </f>
     <f name="ctag">
      <symbol value="interp"/>
     </f>
     <f name="msd">
      <symbol value="" xml:id="morph_p-2.24-seg_0-msd"/>
     </f>
     </fs>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-2.24-seg_0-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>,:interp:</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-2.25-seg" xml:id="morph_p-2.25-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>zaprojektowanych</string>
    </f>
    <!--zaprojektowanych [142,16]-->
    <f name="interps">
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-2.25-seg_0-lex">
     <f name="base">
      <string>zaprojektować</string>
     </f>
     <f name="ctag">
      <symbol value="ppas"/>
     </f>
     <f name="msd">
      <vAlt>
      <symbol value="pl:gen:m1:perf:aff" xml:id="morph_p-2.25-seg_0-msd"/>
      <symbol value="pl:acc:m1:perf:aff" xml:id="morph_p-2.25-seg_1-msd"/>
      <symbol value="pl:loc:m1:perf:aff" xml:id="morph_p-2.25-seg_2-msd"/>
      <symbol value="pl:gen:m2:perf:aff" xml:id="morph_p-2.25-seg_3-msd"/>
      <symbol value="pl:loc:m2:perf:aff" xml:id="morph_p-2.25-seg_4-msd"/>
      <symbol value="pl:gen:m3:perf:aff" xml:id="morph_p-2.25-seg_5-msd"/>
      <symbol value="pl:loc:m3:perf:aff" xml:id="morph_p-2.25-seg_6-msd"/>
      <symbol value="pl:gen:f:perf:aff" xml:id="morph_p-2.25-seg_7-msd"/>
      <symbol value="pl:loc:f:perf:aff" xml:id="morph_p-2.25-seg_8-msd"/>
      <symbol value="pl:gen:n:perf:aff" xml:id="morph_p-2.25-seg_9-msd"/>
      <symbol value="pl:loc:n:perf:aff" xml:id="morph_p-2.25-seg_10-msd"/>
      </vAlt>
     </f>
     </fs>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-2.25-seg_5-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>zaprojektować:ppas:pl:gen:m3:perf:aff</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-2.26-seg" xml:id="morph_p-2.26-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>przez</string>
    </f>
    <!--przez [159,5]-->
    <f name="interps">
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-2.26-seg_0-lex">
     <f name="base">
      <string>przez</string>
     </f>
     <f name="ctag">
      <symbol value="prep"/>
     </f>
     <f name="msd">
      <symbol value="acc:nwok" xml:id="morph_p-2.26-seg_0-msd"/>
     </f>
     </fs>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-2.26-seg_0-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>przez:prep:acc:nwok</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-2.27-seg" xml:id="morph_p-2.27-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>architekta</string>
    </f>
    <!--architekta [165,10]-->
    <f name="interps">
     <vAlt>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-2.27-seg_0-lex">
      <f name="base">
      <string>architekt</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="subst"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <vAlt>
       <symbol value="sg:gen:m1" xml:id="morph_p-2.27-seg_0-msd"/>
       <symbol value="sg:acc:m1" xml:id="morph_p-2.27-seg_1-msd"/>
      </vAlt>
      </f>
     </fs>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-2.27-seg_1-lex">
      <f name="base">
      <string>architekta</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="subst"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="sg:nom:m1" xml:id="morph_p-2.27-seg_2-msd"/>
      </f>
     </fs>
     </vAlt>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-2.27-seg_1-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>architekt:subst:sg:acc:m1</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-2.28-seg" xml:id="morph_p-2.28-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>Ludwiga</string>
    </f>
    <!--Ludwiga [176,7]-->
    <f name="interps">
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-2.28-seg_0-lex">
     <f name="base">
      <string>Ludwig</string>
     </f>
     <f name="ctag">
      <symbol value="subst"/>
     </f>
     <f name="msd">
      <vAlt>
      <symbol value="sg:gen:m1" xml:id="morph_p-2.28-seg_0-msd"/>
      <symbol value="sg:acc:m1" xml:id="morph_p-2.28-seg_1-msd"/>
      </vAlt>
     </f>
     </fs>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-2.28-seg_1-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>Ludwig:subst:sg:acc:m1</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-2.29-seg" xml:id="morph_p-2.29-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>Mies</string>
    </f>
    <!--Mies [184,4]-->
    <f name="interps">
     <vAlt>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-2.29-seg_0-lex">
      <f name="base">
      <string>Mies</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="ign"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="" xml:id="morph_p-2.29-seg_0-msd"/>
      </f>
     </fs>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-2.29-seg_1-lex">
      <f name="base">
      <string>mies</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="subst"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="sg:acc:m1" xml:id="morph_p-2.29-seg_1-msd"/>
      </f>
     </fs>
     </vAlt>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-2.29-seg_1-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>mies:subst:sg:acc:m1</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-2.30-seg" xml:id="morph_p-2.30-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>van</string>
    </f>
    <!--van [189,3]-->
    <f name="interps">
     <vAlt>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-2.30-seg_0-lex">
      <f name="base">
      <string>van</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="burk"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="" xml:id="morph_p-2.30-seg_0-msd"/>
      </f>
     </fs>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-2.30-seg_1-lex">
      <f name="base">
      <string>van</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="subst"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="sg:nom:m2" xml:id="morph_p-2.30-seg_1-msd"/>
      </f>
     </fs>
     </vAlt>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-2.30-seg_1-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>van:subst:sg:nom:m2</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-2.31-seg" xml:id="morph_p-2.31-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>der</string>
    </f>
    <!--der [193,3]-->
    <f name="interps">
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-2.31-seg_0-lex">
     <f name="base">
      <string>dera</string>
     </f>
     <f name="ctag">
      <symbol value="subst"/>
     </f>
     <f name="msd">
      <symbol value="pl:gen:f" xml:id="morph_p-2.31-seg_0-msd"/>
     </f>
     </fs>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-2.31-seg_0-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>dera:subst:pl:gen:f</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-2.32-seg" xml:id="morph_p-2.32-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>Rohe</string>
    </f>
    <!--Rohe [197,4]-->
    <f name="interps">
     <vAlt>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-2.32-seg_0-lex">
      <f name="base">
      <string>Rohe</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="ign"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="" xml:id="morph_p-2.32-seg_0-msd"/>
      </f>
     </fs>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-2.32-seg_1-lex">
      <f name="base">
      <string>rohe</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="subst"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="sg:gen:m2" xml:id="morph_p-2.32-seg_1-msd"/>
      </f>
     </fs>
     </vAlt>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-2.32-seg_1-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>rohe:subst:sg:gen:m2</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-2.33-seg" xml:id="morph_p-2.33-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>.</string>
    </f>
    <!--. [201,1]-->
    <f name="interps">
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-2.33-seg_0-lex">
     <f name="base">
      <string>.</string>
     </f>
     <f name="ctag">
      <symbol value="interp"/>
     </f>
     <f name="msd">
      <symbol value="" xml:id="morph_p-2.33-seg_0-msd"/>
     </f>
     </fs>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-2.33-seg_0-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>.:interp:</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   </s>
  </p>
  <p xml:id="p-3">
   <s corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-3.1-s" xml:id="p-3.1-s">
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-3.1-seg" xml:id="morph_p-3.1-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>Budynki</string>
    </f>
    <!--Budynki [0,7]-->
    <f name="interps">
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-3.1-seg_0-lex">
     <f name="base">
      <string>budynek</string>
     </f>
     <f name="ctag">
      <symbol value="subst"/>
     </f>
     <f name="msd">
      <vAlt>
      <symbol value="pl:nom:m3" xml:id="morph_p-3.1-seg_0-msd"/>
      <symbol value="pl:acc:m3" xml:id="morph_p-3.1-seg_1-msd"/>
      <symbol value="pl:voc:m3" xml:id="morph_p-3.1-seg_2-msd"/>
      </vAlt>
     </f>
     </fs>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-3.1-seg_0-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>budynek:subst:pl:nom:m3</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-3.2-seg" xml:id="morph_p-3.2-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>tworzą</string>
    </f>
    <!--tworzą [8,6]-->
    <f name="interps">
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-3.2-seg_0-lex">
     <f name="base">
      <string>tworzyć</string>
     </f>
     <f name="ctag">
      <symbol value="fin"/>
     </f>
     <f name="msd">
      <symbol value="pl:ter:imperf" xml:id="morph_p-3.2-seg_0-msd"/>
     </f>
     </fs>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-3.2-seg_0-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>tworzyć:fin:pl:ter:imperf</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-3.3-seg" xml:id="morph_p-3.3-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>odgrodzony</string>
    </f>
    <!--odgrodzony [15,10]-->
    <f name="interps">
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-3.3-seg_0-lex">
     <f name="base">
      <string>odgrodzić</string>
     </f>
     <f name="ctag">
      <symbol value="ppas"/>
     </f>
     <f name="msd">
      <vAlt>
      <symbol value="sg:nom:m1:perf:aff" xml:id="morph_p-3.3-seg_0-msd"/>
      <symbol value="sg:nom:m2:perf:aff" xml:id="morph_p-3.3-seg_1-msd"/>
      <symbol value="sg:nom:m3:perf:aff" xml:id="morph_p-3.3-seg_2-msd"/>
      <symbol value="sg:acc:m3:perf:aff" xml:id="morph_p-3.3-seg_3-msd"/>
      </vAlt>
     </f>
     </fs>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-3.3-seg_2-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>odgrodzić:ppas:sg:nom:m3:perf:aff</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-3.4-seg" xml:id="morph_p-3.4-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>od</string>
    </f>
    <!--od [26,2]-->
    <f name="interps">
     <vAlt>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-3.4-seg_0-lex">
      <f name="base">
      <string>Oda</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="subst"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="pl:gen:f" xml:id="morph_p-3.4-seg_0-msd"/>
      </f>
     </fs>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-3.4-seg_1-lex">
      <f name="base">
      <string>od</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="prep"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="gen:nwok" xml:id="morph_p-3.4-seg_1-msd"/>
      </f>
     </fs>
     </vAlt>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-3.4-seg_1-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>od:prep:gen:nwok</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-3.5-seg" xml:id="morph_p-3.5-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>ulic</string>
    </f>
    <!--ulic [29,4]-->
    <f name="interps">
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-3.5-seg_0-lex">
     <f name="base">
      <string>ulica</string>
     </f>
     <f name="ctag">
      <symbol value="subst"/>
     </f>
     <f name="msd">
      <symbol value="pl:gen:f" xml:id="morph_p-3.5-seg_0-msd"/>
     </f>
     </fs>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-3.5-seg_0-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>ulica:subst:pl:gen:f</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-3.6-seg" xml:id="morph_p-3.6-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>dziedziniec</string>
    </f>
    <!--dziedziniec [34,11]-->
    <f name="interps">
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-3.6-seg_0-lex">
     <f name="base">
      <string>dziedziniec</string>
     </f>
     <f name="ctag">
      <symbol value="subst"/>
     </f>
     <f name="msd">
      <vAlt>
      <symbol value="sg:nom:m3" xml:id="morph_p-3.6-seg_0-msd"/>
      <symbol value="sg:acc:m3" xml:id="morph_p-3.6-seg_1-msd"/>
      </vAlt>
     </f>
     </fs>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-3.6-seg_0-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>dziedziniec:subst:sg:nom:m3</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-3.7-seg" xml:id="morph_p-3.7-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>,</string>
    </f>
    <!--, [45,1]-->
    <f name="interps">
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-3.7-seg_0-lex">
     <f name="base">
      <string>,</string>
     </f>
     <f name="ctag">
      <symbol value="interp"/>
     </f>
     <f name="msd">
      <symbol value="" xml:id="morph_p-3.7-seg_0-msd"/>
     </f>
     </fs>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-3.7-seg_0-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>,:interp:</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-3.8-seg" xml:id="morph_p-3.8-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>na</string>
    </f>
    <!--na [47,2]-->
    <f name="interps">
     <vAlt>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-3.8-seg_0-lex">
      <f name="base">
      <string>na</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="interj"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="" xml:id="morph_p-3.8-seg_0-msd"/>
      </f>
     </fs>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-3.8-seg_1-lex">
      <f name="base">
      <string>na</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="prep"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <vAlt>
       <symbol value="acc" xml:id="morph_p-3.8-seg_1-msd"/>
       <symbol value="loc" xml:id="morph_p-3.8-seg_2-msd"/>
      </vAlt>
      </f>
     </fs>
     </vAlt>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-3.8-seg_2-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>na:prep:loc</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-3.9-seg" xml:id="morph_p-3.9-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>którym</string>
    </f>
    <!--którym [50,6]-->
    <f name="interps">
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-3.9-seg_0-lex">
     <f name="base">
      <string>który</string>
     </f>
     <f name="ctag">
      <symbol value="adj"/>
     </f>
     <f name="msd">
      <vAlt>
      <symbol value="sg:inst:m1:pos" xml:id="morph_p-3.9-seg_0-msd"/>
      <symbol value="sg:loc:m1:pos" xml:id="morph_p-3.9-seg_1-msd"/>
      <symbol value="sg:inst:m2:pos" xml:id="morph_p-3.9-seg_2-msd"/>
      <symbol value="sg:loc:m2:pos" xml:id="morph_p-3.9-seg_3-msd"/>
      <symbol value="sg:inst:m3:pos" xml:id="morph_p-3.9-seg_4-msd"/>
      <symbol value="sg:loc:m3:pos" xml:id="morph_p-3.9-seg_5-msd"/>
      <symbol value="sg:inst:n:pos" xml:id="morph_p-3.9-seg_6-msd"/>
      <symbol value="sg:loc:n:pos" xml:id="morph_p-3.9-seg_7-msd"/>
      <symbol value="pl:dat:m1:pos" xml:id="morph_p-3.9-seg_8-msd"/>
      <symbol value="pl:dat:m2:pos" xml:id="morph_p-3.9-seg_9-msd"/>
      <symbol value="pl:dat:m3:pos" xml:id="morph_p-3.9-seg_10-msd"/>
      <symbol value="pl:dat:f:pos" xml:id="morph_p-3.9-seg_11-msd"/>
      <symbol value="pl:dat:n:pos" xml:id="morph_p-3.9-seg_12-msd"/>
      </vAlt>
     </f>
     </fs>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-3.9-seg_5-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>który:adj:sg:loc:m3:pos</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-3.10-seg" xml:id="morph_p-3.10-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>Joe</string>
    </f>
    <!--Joe [57,3]-->
    <f name="interps">
     <vAlt>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-3.10-seg_0-lex">
      <f name="base">
      <string>Joe</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="depr"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <vAlt>
       <symbol value="pl:nom:m2" xml:id="morph_p-3.10-seg_0-msd"/>
       <symbol value="pl:voc:m2" xml:id="morph_p-3.10-seg_1-msd"/>
      </vAlt>
      </f>
     </fs>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-3.10-seg_1-lex">
      <f name="base">
      <string>Joe</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="subst"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <vAlt>
       <symbol value="sg:nom:m1" xml:id="morph_p-3.10-seg_2-msd"/>
       <symbol value="sg:gen:m1" xml:id="morph_p-3.10-seg_3-msd"/>
       <symbol value="sg:dat:m1" xml:id="morph_p-3.10-seg_4-msd"/>
       <symbol value="sg:acc:m1" xml:id="morph_p-3.10-seg_5-msd"/>
       <symbol value="sg:inst:m1" xml:id="morph_p-3.10-seg_6-msd"/>
       <symbol value="sg:loc:m1" xml:id="morph_p-3.10-seg_7-msd"/>
       <symbol value="sg:voc:m1" xml:id="morph_p-3.10-seg_8-msd"/>
       <symbol value="pl:nom:m1" xml:id="morph_p-3.10-seg_9-msd"/>
       <symbol value="pl:gen:m1" xml:id="morph_p-3.10-seg_10-msd"/>
       <symbol value="pl:dat:m1" xml:id="morph_p-3.10-seg_11-msd"/>
       <symbol value="pl:acc:m1" xml:id="morph_p-3.10-seg_12-msd"/>
       <symbol value="pl:inst:m1" xml:id="morph_p-3.10-seg_13-msd"/>
       <symbol value="pl:loc:m1" xml:id="morph_p-3.10-seg_14-msd"/>
       <symbol value="pl:voc:m1" xml:id="morph_p-3.10-seg_15-msd"/>
      </vAlt>
      </f>
     </fs>
     </vAlt>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-3.10-seg_2-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>Joe:subst:sg:nom:m1</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-3.11-seg" xml:id="morph_p-3.11-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>Fafard</string>
    </f>
    <!--Fafard [61,6]-->
    <f name="interps">
     <vAlt>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-3.11-seg_0-lex">
      <f name="base">
      <string>Fafard</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="ign"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="" xml:id="morph_p-3.11-seg_0-msd"/>
      </f>
     </fs>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-3.11-seg_1-lex">
      <f name="base">
      <string>fafard</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="subst"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="sg:nom:m1" xml:id="morph_p-3.11-seg_1-msd"/>
      </f>
     </fs>
     </vAlt>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-3.11-seg_1-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>fafard:subst:sg:nom:m1</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-3.12-seg" xml:id="morph_p-3.12-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>ustawił</string>
    </f>
    <!--ustawił [68,7]-->
    <f name="interps">
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-3.12-seg_0-lex">
     <f name="base">
      <string>ustawić</string>
     </f>
     <f name="ctag">
      <symbol value="praet"/>
     </f>
     <f name="msd">
      <vAlt>
      <symbol value="sg:m1:perf" xml:id="morph_p-3.12-seg_0-msd"/>
      <symbol value="sg:m2:perf" xml:id="morph_p-3.12-seg_1-msd"/>
      <symbol value="sg:m3:perf" xml:id="morph_p-3.12-seg_2-msd"/>
      </vAlt>
     </f>
     </fs>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-3.12-seg_0-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>ustawić:praet:sg:m1:perf</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-3.13-seg" xml:id="morph_p-3.13-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>6</string>
    </f>
    <!--6 [76,1]-->
    <f name="interps">
     <vAlt>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-3.13-seg_0-lex">
      <f name="base">
      <string>6</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="ign"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="" xml:id="morph_p-3.13-seg_0-msd"/>
      </f>
     </fs>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-3.13-seg_1-lex">
      <f name="base">
      <string>6</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="num"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="pl:nom:f:rec" xml:id="morph_p-3.13-seg_1-msd"/>
      </f>
     </fs>
     </vAlt>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-3.13-seg_1-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>6:num:pl:nom:f:rec</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-3.14-seg" xml:id="morph_p-3.14-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>odpoczywających</string>
    </f>
    <!--odpoczywających [78,15]-->
    <f name="interps">
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-3.14-seg_0-lex">
     <f name="base">
      <string>odpoczywać</string>
     </f>
     <f name="ctag">
      <symbol value="pact"/>
     </f>
     <f name="msd">
      <vAlt>
      <symbol value="pl:gen:m1:imperf:aff" xml:id="morph_p-3.14-seg_0-msd"/>
      <symbol value="pl:acc:m1:imperf:aff" xml:id="morph_p-3.14-seg_1-msd"/>
      <symbol value="pl:loc:m1:imperf:aff" xml:id="morph_p-3.14-seg_2-msd"/>
      <symbol value="pl:gen:m2:imperf:aff" xml:id="morph_p-3.14-seg_3-msd"/>
      <symbol value="pl:loc:m2:imperf:aff" xml:id="morph_p-3.14-seg_4-msd"/>
      <symbol value="pl:gen:m3:imperf:aff" xml:id="morph_p-3.14-seg_5-msd"/>
      <symbol value="pl:loc:m3:imperf:aff" xml:id="morph_p-3.14-seg_6-msd"/>
      <symbol value="pl:gen:f:imperf:aff" xml:id="morph_p-3.14-seg_7-msd"/>
      <symbol value="pl:loc:f:imperf:aff" xml:id="morph_p-3.14-seg_8-msd"/>
      <symbol value="pl:gen:n:imperf:aff" xml:id="morph_p-3.14-seg_9-msd"/>
      <symbol value="pl:loc:n:imperf:aff" xml:id="morph_p-3.14-seg_10-msd"/>
      </vAlt>
     </f>
     </fs>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-3.14-seg_7-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>odpoczywać:pact:pl:gen:f:imperf:aff</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-3.15-seg" xml:id="morph_p-3.15-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>krów</string>
    </f>
    <!--krów [94,4]-->
    <f name="interps">
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-3.15-seg_0-lex">
     <f name="base">
      <string>krowa</string>
     </f>
     <f name="ctag">
      <symbol value="subst"/>
     </f>
     <f name="msd">
      <symbol value="pl:gen:f" xml:id="morph_p-3.15-seg_0-msd"/>
     </f>
     </fs>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-3.15-seg_0-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>krowa:subst:pl:gen:f</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-3.16-seg" xml:id="morph_p-3.16-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>z</string>
    </f>
    <!--z [99,1]-->
    <f name="interps">
     <vAlt>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-3.16-seg_0-lex">
      <f name="base">
      <string>z</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="prep"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <vAlt>
       <symbol value="gen:nwok" xml:id="morph_p-3.16-seg_0-msd"/>
       <symbol value="acc:nwok" xml:id="morph_p-3.16-seg_1-msd"/>
       <symbol value="inst:nwok" xml:id="morph_p-3.16-seg_2-msd"/>
      </vAlt>
      </f>
     </fs>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-3.16-seg_1-lex">
      <f name="base">
      <string>z</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="qub"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="" xml:id="morph_p-3.16-seg_3-msd"/>
      </f>
     </fs>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-3.16-seg_2-lex">
      <f name="base">
      <string>zeszyt</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="brev"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="pun" xml:id="morph_p-3.16-seg_4-msd"/>
      </f>
     </fs>
     </vAlt>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-3.16-seg_0-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>z:prep:gen:nwok</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-3.17-seg" xml:id="morph_p-3.17-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>brązu</string>
    </f>
    <!--brązu [101,5]-->
    <f name="interps">
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-3.17-seg_0-lex">
     <f name="base">
      <string>brąz</string>
     </f>
     <f name="ctag">
      <symbol value="subst"/>
     </f>
     <f name="msd">
      <symbol value="sg:gen:m3" xml:id="morph_p-3.17-seg_0-msd"/>
     </f>
     </fs>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-3.17-seg_0-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>brąz:subst:sg:gen:m3</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-3.18-seg" xml:id="morph_p-3.18-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>.</string>
    </f>
    <!--. [106,1]-->
    <f name="interps">
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-3.18-seg_0-lex">
     <f name="base">
      <string>.</string>
     </f>
     <f name="ctag">
      <symbol value="interp"/>
     </f>
     <f name="msd">
      <symbol value="" xml:id="morph_p-3.18-seg_0-msd"/>
     </f>
     </fs>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-3.18-seg_0-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>.:interp:</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   </s>
   <s corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-3.2-s" xml:id="p-3.2-s">
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-3.19-seg" xml:id="morph_p-3.19-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>Pomiędzy</string>
    </f>
    <!--Pomiędzy [108,8]-->
    <f name="interps">
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-3.19-seg_0-lex">
     <f name="base">
      <string>pomiędzy</string>
     </f>
     <f name="ctag">
      <symbol value="prep"/>
     </f>
     <f name="msd">
      <vAlt>
      <symbol value="acc" xml:id="morph_p-3.19-seg_0-msd"/>
      <symbol value="inst" xml:id="morph_p-3.19-seg_1-msd"/>
      </vAlt>
     </f>
     </fs>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-3.19-seg_1-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>pomiędzy:prep:inst</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-3.20-seg" xml:id="morph_p-3.20-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>budynkami</string>
    </f>
    <!--budynkami [117,9]-->
    <f name="interps">
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-3.20-seg_0-lex">
     <f name="base">
      <string>budynek</string>
     </f>
     <f name="ctag">
      <symbol value="subst"/>
     </f>
     <f name="msd">
      <symbol value="pl:inst:m3" xml:id="morph_p-3.20-seg_0-msd"/>
     </f>
     </fs>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-3.20-seg_0-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>budynek:subst:pl:inst:m3</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-3.21-seg" xml:id="morph_p-3.21-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>stoi</string>
    </f>
    <!--stoi [127,4]-->
    <f name="interps">
     <vAlt>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-3.21-seg_0-lex">
      <f name="base">
      <string>stać</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="fin"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="sg:ter:imperf" xml:id="morph_p-3.21-seg_0-msd"/>
      </f>
     </fs>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-3.21-seg_1-lex">
      <f name="base">
      <string>stoa</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="subst"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <vAlt>
       <symbol value="sg:gen:f" xml:id="morph_p-3.21-seg_1-msd"/>
       <symbol value="sg:dat:f" xml:id="morph_p-3.21-seg_2-msd"/>
       <symbol value="sg:loc:f" xml:id="morph_p-3.21-seg_3-msd"/>
       <symbol value="pl:gen:f" xml:id="morph_p-3.21-seg_4-msd"/>
      </vAlt>
      </f>
     </fs>
     </vAlt>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-3.21-seg_0-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>stać:fin:sg:ter:imperf</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-3.22-seg" xml:id="morph_p-3.22-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>także</string>
    </f>
    <!--także [132,5]-->
    <f name="interps">
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-3.22-seg_0-lex">
     <f name="base">
      <string>także</string>
     </f>
     <f name="ctag">
      <symbol value="qub"/>
     </f>
     <f name="msd">
      <symbol value="" xml:id="morph_p-3.22-seg_0-msd"/>
     </f>
     </fs>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-3.22-seg_0-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>także:qub:</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-3.23-seg" xml:id="morph_p-3.23-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>wielkie</string>
    </f>
    <!--wielkie [138,7]-->
    <f name="interps">
     <vAlt>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-3.23-seg_0-lex">
      <f name="base">
      <string>wielki</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="adj"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <vAlt>
       <symbol value="sg:nom:n:pos" xml:id="morph_p-3.23-seg_0-msd"/>
       <symbol value="sg:acc:n:pos" xml:id="morph_p-3.23-seg_1-msd"/>
       <symbol value="sg:voc:n:pos" xml:id="morph_p-3.23-seg_2-msd"/>
       <symbol value="pl:nom:m2:pos" xml:id="morph_p-3.23-seg_3-msd"/>
       <symbol value="pl:acc:m2:pos" xml:id="morph_p-3.23-seg_4-msd"/>
       <symbol value="pl:voc:m2:pos" xml:id="morph_p-3.23-seg_5-msd"/>
       <symbol value="pl:nom:m3:pos" xml:id="morph_p-3.23-seg_6-msd"/>
       <symbol value="pl:acc:m3:pos" xml:id="morph_p-3.23-seg_7-msd"/>
       <symbol value="pl:voc:m3:pos" xml:id="morph_p-3.23-seg_8-msd"/>
       <symbol value="pl:nom:f:pos" xml:id="morph_p-3.23-seg_9-msd"/>
       <symbol value="pl:acc:f:pos" xml:id="morph_p-3.23-seg_10-msd"/>
       <symbol value="pl:voc:f:pos" xml:id="morph_p-3.23-seg_11-msd"/>
       <symbol value="pl:nom:n:pos" xml:id="morph_p-3.23-seg_12-msd"/>
       <symbol value="pl:acc:n:pos" xml:id="morph_p-3.23-seg_13-msd"/>
       <symbol value="pl:voc:n:pos" xml:id="morph_p-3.23-seg_14-msd"/>
      </vAlt>
      </f>
     </fs>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-3.23-seg_1-lex">
      <f name="base">
      <string>wielki</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="depr"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <vAlt>
       <symbol value="pl:nom:m2" xml:id="morph_p-3.23-seg_15-msd"/>
       <symbol value="pl:voc:m2" xml:id="morph_p-3.23-seg_16-msd"/>
      </vAlt>
      </f>
     </fs>
     </vAlt>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-3.23-seg_1-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>wielki:adj:sg:acc:n:pos</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-3.24-seg" xml:id="morph_p-3.24-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>krzesło</string>
    </f>
    <!--krzesło [146,7]-->
    <f name="interps">
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-3.24-seg_0-lex">
     <f name="base">
      <string>krzesło</string>
     </f>
     <f name="ctag">
      <symbol value="subst"/>
     </f>
     <f name="msd">
      <vAlt>
      <symbol value="sg:nom:n" xml:id="morph_p-3.24-seg_0-msd"/>
      <symbol value="sg:acc:n" xml:id="morph_p-3.24-seg_1-msd"/>
      <symbol value="sg:voc:n" xml:id="morph_p-3.24-seg_2-msd"/>
      </vAlt>
     </f>
     </fs>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-3.24-seg_1-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>krzesło:subst:sg:acc:n</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-3.25-seg" xml:id="morph_p-3.25-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>.</string>
    </f>
    <!--. [153,1]-->
    <f name="interps">
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-3.25-seg_0-lex">
     <f name="base">
      <string>.</string>
     </f>
     <f name="ctag">
      <symbol value="interp"/>
     </f>
     <f name="msd">
      <symbol value="" xml:id="morph_p-3.25-seg_0-msd"/>
     </f>
     </fs>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-3.25-seg_0-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>.:interp:</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   </s>
   <s corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-3.3-s" xml:id="p-3.3-s">
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-3.26-seg" xml:id="morph_p-3.26-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>W</string>
    </f>
    <!--W [155,1]-->
    <f name="interps">
     <vAlt>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-3.26-seg_0-lex">
      <f name="base">
      <string>w</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="prep"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <vAlt>
       <symbol value="acc:nwok" xml:id="morph_p-3.26-seg_0-msd"/>
       <symbol value="loc:nwok" xml:id="morph_p-3.26-seg_1-msd"/>
      </vAlt>
      </f>
     </fs>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-3.26-seg_1-lex">
      <f name="base">
      <string>wiek</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="brev"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="pun" xml:id="morph_p-3.26-seg_2-msd"/>
      </f>
     </fs>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-3.26-seg_2-lex">
      <f name="base">
      <string>wielki</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="brev"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="pun" xml:id="morph_p-3.26-seg_3-msd"/>
      </f>
     </fs>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-3.26-seg_3-lex">
      <f name="base">
      <string>wiersz</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="brev"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="pun" xml:id="morph_p-3.26-seg_4-msd"/>
      </f>
     </fs>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-3.26-seg_4-lex">
      <f name="base">
      <string>wieś</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="brev"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="pun" xml:id="morph_p-3.26-seg_5-msd"/>
      </f>
     </fs>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-3.26-seg_5-lex">
      <f name="base">
      <string>wyspa</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="brev"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="pun" xml:id="morph_p-3.26-seg_6-msd"/>
      </f>
     </fs>
     </vAlt>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-3.26-seg_0-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>w:prep:acc:nwok</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-3.27-seg" xml:id="morph_p-3.27-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>południe</string>
    </f>
    <!--południe [157,8]-->
    <f name="interps">
     <vAlt>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-3.27-seg_0-lex">
      <f name="base">
      <string>południ</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="adj"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <vAlt>
       <symbol value="sg:nom:n:pos" xml:id="morph_p-3.27-seg_0-msd"/>
       <symbol value="sg:acc:n:pos" xml:id="morph_p-3.27-seg_1-msd"/>
       <symbol value="sg:voc:n:pos" xml:id="morph_p-3.27-seg_2-msd"/>
       <symbol value="pl:nom:m2:pos" xml:id="morph_p-3.27-seg_3-msd"/>
       <symbol value="pl:acc:m2:pos" xml:id="morph_p-3.27-seg_4-msd"/>
       <symbol value="pl:voc:m2:pos" xml:id="morph_p-3.27-seg_5-msd"/>
       <symbol value="pl:nom:m3:pos" xml:id="morph_p-3.27-seg_6-msd"/>
       <symbol value="pl:acc:m3:pos" xml:id="morph_p-3.27-seg_7-msd"/>
       <symbol value="pl:voc:m3:pos" xml:id="morph_p-3.27-seg_8-msd"/>
       <symbol value="pl:nom:f:pos" xml:id="morph_p-3.27-seg_9-msd"/>
       <symbol value="pl:acc:f:pos" xml:id="morph_p-3.27-seg_10-msd"/>
       <symbol value="pl:voc:f:pos" xml:id="morph_p-3.27-seg_11-msd"/>
       <symbol value="pl:nom:n:pos" xml:id="morph_p-3.27-seg_12-msd"/>
       <symbol value="pl:acc:n:pos" xml:id="morph_p-3.27-seg_13-msd"/>
       <symbol value="pl:voc:n:pos" xml:id="morph_p-3.27-seg_14-msd"/>
      </vAlt>
      </f>
     </fs>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-3.27-seg_1-lex">
      <f name="base">
      <string>południe</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="subst"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <vAlt>
       <symbol value="sg:nom:n" xml:id="morph_p-3.27-seg_15-msd"/>
       <symbol value="sg:acc:n" xml:id="morph_p-3.27-seg_16-msd"/>
       <symbol value="sg:voc:n" xml:id="morph_p-3.27-seg_17-msd"/>
      </vAlt>
      </f>
     </fs>
     </vAlt>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-3.27-seg_16-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>południe:subst:sg:acc:n</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-3.28-seg" xml:id="morph_p-3.28-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>odbywają</string>
    </f>
    <!--odbywają [166,8]-->
    <f name="interps">
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-3.28-seg_0-lex">
     <f name="base">
      <string>odbywać</string>
     </f>
     <f name="ctag">
      <symbol value="fin"/>
     </f>
     <f name="msd">
      <symbol value="pl:ter:imperf" xml:id="morph_p-3.28-seg_0-msd"/>
     </f>
     </fs>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-3.28-seg_0-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>odbywać:fin:pl:ter:imperf</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-3.29-seg" xml:id="morph_p-3.29-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>się</string>
    </f>
    <!--się [175,3]-->
    <f name="interps">
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-3.29-seg_0-lex">
     <f name="base">
      <string>się</string>
     </f>
     <f name="ctag">
      <symbol value="qub"/>
     </f>
     <f name="msd">
      <symbol value="" xml:id="morph_p-3.29-seg_0-msd"/>
     </f>
     </fs>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-3.29-seg_0-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>się:qub:</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-3.30-seg" xml:id="morph_p-3.30-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>koncerty</string>
    </f>
    <!--koncerty [179,8]-->
    <f name="interps">
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-3.30-seg_0-lex">
     <f name="base">
      <string>koncert</string>
     </f>
     <f name="ctag">
      <symbol value="subst"/>
     </f>
     <f name="msd">
      <vAlt>
      <symbol value="pl:nom:m3" xml:id="morph_p-3.30-seg_0-msd"/>
      <symbol value="pl:acc:m3" xml:id="morph_p-3.30-seg_1-msd"/>
      <symbol value="pl:voc:m3" xml:id="morph_p-3.30-seg_2-msd"/>
      </vAlt>
     </f>
     </fs>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-3.30-seg_0-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>koncert:subst:pl:nom:m3</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-3.31-seg" xml:id="morph_p-3.31-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>jazzowe</string>
    </f>
    <!--jazzowe [188,7]-->
    <f name="interps">
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-3.31-seg_0-lex">
     <f name="base">
      <string>jazzowy</string>
     </f>
     <f name="ctag">
      <symbol value="adj"/>
     </f>
     <f name="msd">
      <vAlt>
      <symbol value="sg:nom:n:pos" xml:id="morph_p-3.31-seg_0-msd"/>
      <symbol value="sg:acc:n:pos" xml:id="morph_p-3.31-seg_1-msd"/>
      <symbol value="sg:voc:n:pos" xml:id="morph_p-3.31-seg_2-msd"/>
      <symbol value="pl:nom:m2:pos" xml:id="morph_p-3.31-seg_3-msd"/>
      <symbol value="pl:acc:m2:pos" xml:id="morph_p-3.31-seg_4-msd"/>
      <symbol value="pl:voc:m2:pos" xml:id="morph_p-3.31-seg_5-msd"/>
      <symbol value="pl:nom:m3:pos" xml:id="morph_p-3.31-seg_6-msd"/>
      <symbol value="pl:acc:m3:pos" xml:id="morph_p-3.31-seg_7-msd"/>
      <symbol value="pl:voc:m3:pos" xml:id="morph_p-3.31-seg_8-msd"/>
      <symbol value="pl:nom:f:pos" xml:id="morph_p-3.31-seg_9-msd"/>
      <symbol value="pl:acc:f:pos" xml:id="morph_p-3.31-seg_10-msd"/>
      <symbol value="pl:voc:f:pos" xml:id="morph_p-3.31-seg_11-msd"/>
      <symbol value="pl:nom:n:pos" xml:id="morph_p-3.31-seg_12-msd"/>
      <symbol value="pl:acc:n:pos" xml:id="morph_p-3.31-seg_13-msd"/>
      <symbol value="pl:voc:n:pos" xml:id="morph_p-3.31-seg_14-msd"/>
      </vAlt>
     </f>
     </fs>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-3.31-seg_6-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>jazzowy:adj:pl:nom:m3:pos</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-3.32-seg" xml:id="morph_p-3.32-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>.</string>
    </f>
    <!--. [195,1]-->
    <f name="interps">
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-3.32-seg_0-lex">
     <f name="base">
      <string>.</string>
     </f>
     <f name="ctag">
      <symbol value="interp"/>
     </f>
     <f name="msd">
      <symbol value="" xml:id="morph_p-3.32-seg_0-msd"/>
     </f>
     </fs>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-3.32-seg_0-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>.:interp:</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   </s>
  </p>
  <p xml:id="p-4">
   <s corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-4.1-s" xml:id="p-4.1-s">
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-4.1-seg" xml:id="morph_p-4.1-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>W</string>
    </f>
    <!--W [0,1]-->
    <f name="interps">
     <vAlt>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-4.1-seg_0-lex">
      <f name="base">
      <string>w</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="prep"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <vAlt>
       <symbol value="acc:nwok" xml:id="morph_p-4.1-seg_0-msd"/>
       <symbol value="loc:nwok" xml:id="morph_p-4.1-seg_1-msd"/>
      </vAlt>
      </f>
     </fs>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-4.1-seg_1-lex">
      <f name="base">
      <string>wiek</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="brev"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="pun" xml:id="morph_p-4.1-seg_2-msd"/>
      </f>
     </fs>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-4.1-seg_2-lex">
      <f name="base">
      <string>wielki</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="brev"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="pun" xml:id="morph_p-4.1-seg_3-msd"/>
      </f>
     </fs>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-4.1-seg_3-lex">
      <f name="base">
      <string>wiersz</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="brev"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="pun" xml:id="morph_p-4.1-seg_4-msd"/>
      </f>
     </fs>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-4.1-seg_4-lex">
      <f name="base">
      <string>wieś</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="brev"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="pun" xml:id="morph_p-4.1-seg_5-msd"/>
      </f>
     </fs>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-4.1-seg_5-lex">
      <f name="base">
      <string>wyspa</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="brev"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="pun" xml:id="morph_p-4.1-seg_6-msd"/>
      </f>
     </fs>
     </vAlt>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-4.1-seg_1-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>w:prep:loc:nwok</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-4.2-seg" xml:id="morph_p-4.2-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>kompleksie</string>
    </f>
    <!--kompleksie [2,10]-->
    <f name="interps">
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-4.2-seg_0-lex">
     <f name="base">
      <string>kompleks</string>
     </f>
     <f name="ctag">
      <symbol value="subst"/>
     </f>
     <f name="msd">
      <vAlt>
      <symbol value="sg:loc:m3" xml:id="morph_p-4.2-seg_0-msd"/>
      <symbol value="sg:voc:m3" xml:id="morph_p-4.2-seg_1-msd"/>
      </vAlt>
     </f>
     </fs>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-4.2-seg_0-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>kompleks:subst:sg:loc:m3</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-4.3-seg" xml:id="morph_p-4.3-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>znajduje</string>
    </f>
    <!--znajduje [13,8]-->
    <f name="interps">
     <vAlt>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-4.3-seg_0-lex">
      <f name="base">
      <string>znajdować</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="fin"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="sg:ter:imperf" xml:id="morph_p-4.3-seg_0-msd"/>
      </f>
     </fs>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-4.3-seg_1-lex">
      <f name="base">
      <string>znajdywać</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="fin"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="sg:ter:imperf" xml:id="morph_p-4.3-seg_1-msd"/>
      </f>
     </fs>
     </vAlt>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-4.3-seg_0-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>znajdować:fin:sg:ter:imperf</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-4.4-seg" xml:id="morph_p-4.4-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>się</string>
    </f>
    <!--się [22,3]-->
    <f name="interps">
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-4.4-seg_0-lex">
     <f name="base">
      <string>się</string>
     </f>
     <f name="ctag">
      <symbol value="qub"/>
     </f>
     <f name="msd">
      <symbol value="" xml:id="morph_p-4.4-seg_0-msd"/>
     </f>
     </fs>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-4.4-seg_0-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>się:qub:</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-4.5-seg" xml:id="morph_p-4.5-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>jedna</string>
    </f>
    <!--jedna [26,5]-->
    <f name="interps">
     <vAlt>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-4.5-seg_0-lex">
      <f name="base">
      <string>jeden</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="adj"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <vAlt>
       <symbol value="sg:nom:f:pos" xml:id="morph_p-4.5-seg_0-msd"/>
       <symbol value="sg:voc:f:pos" xml:id="morph_p-4.5-seg_1-msd"/>
      </vAlt>
      </f>
     </fs>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-4.5-seg_1-lex">
      <f name="base">
      <string>jednać</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="fin"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="sg:ter:imperf" xml:id="morph_p-4.5-seg_2-msd"/>
      </f>
     </fs>
     </vAlt>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-4.5-seg_0-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>jeden:adj:sg:nom:f:pos</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-4.6-seg" xml:id="morph_p-4.6-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>z</string>
    </f>
    <!--z [32,1]-->
    <f name="interps">
     <vAlt>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-4.6-seg_0-lex">
      <f name="base">
      <string>z</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="prep"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <vAlt>
       <symbol value="gen:nwok" xml:id="morph_p-4.6-seg_0-msd"/>
       <symbol value="acc:nwok" xml:id="morph_p-4.6-seg_1-msd"/>
       <symbol value="inst:nwok" xml:id="morph_p-4.6-seg_2-msd"/>
      </vAlt>
      </f>
     </fs>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-4.6-seg_1-lex">
      <f name="base">
      <string>z</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="qub"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="" xml:id="morph_p-4.6-seg_3-msd"/>
      </f>
     </fs>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-4.6-seg_2-lex">
      <f name="base">
      <string>zeszyt</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="brev"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="pun" xml:id="morph_p-4.6-seg_4-msd"/>
      </f>
     </fs>
     </vAlt>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-4.6-seg_0-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>z:prep:gen:nwok</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-4.7-seg" xml:id="morph_p-4.7-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>najważniejszych</string>
    </f>
    <!--najważniejszych [34,15]-->
    <f name="interps">
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-4.7-seg_0-lex">
     <f name="base">
      <string>ważny</string>
     </f>
     <f name="ctag">
      <symbol value="adj"/>
     </f>
     <f name="msd">
      <vAlt>
      <symbol value="pl:gen:m1:sup" xml:id="morph_p-4.7-seg_0-msd"/>
      <symbol value="pl:acc:m1:sup" xml:id="morph_p-4.7-seg_1-msd"/>
      <symbol value="pl:loc:m1:sup" xml:id="morph_p-4.7-seg_2-msd"/>
      <symbol value="pl:gen:m2:sup" xml:id="morph_p-4.7-seg_3-msd"/>
      <symbol value="pl:loc:m2:sup" xml:id="morph_p-4.7-seg_4-msd"/>
      <symbol value="pl:gen:m3:sup" xml:id="morph_p-4.7-seg_5-msd"/>
      <symbol value="pl:loc:m3:sup" xml:id="morph_p-4.7-seg_6-msd"/>
      <symbol value="pl:gen:f:sup" xml:id="morph_p-4.7-seg_7-msd"/>
      <symbol value="pl:loc:f:sup" xml:id="morph_p-4.7-seg_8-msd"/>
      <symbol value="pl:gen:n:sup" xml:id="morph_p-4.7-seg_9-msd"/>
      <symbol value="pl:loc:n:sup" xml:id="morph_p-4.7-seg_10-msd"/>
      </vAlt>
     </f>
     </fs>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-4.7-seg_7-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>ważny:adj:pl:gen:f:sup</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-4.8-seg" xml:id="morph_p-4.8-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>galerii</string>
    </f>
    <!--galerii [50,7]-->
    <f name="interps">
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-4.8-seg_0-lex">
     <f name="base">
      <string>galeria</string>
     </f>
     <f name="ctag">
      <symbol value="subst"/>
     </f>
     <f name="msd">
      <vAlt>
      <symbol value="sg:gen:f" xml:id="morph_p-4.8-seg_0-msd"/>
      <symbol value="sg:dat:f" xml:id="morph_p-4.8-seg_1-msd"/>
      <symbol value="sg:loc:f" xml:id="morph_p-4.8-seg_2-msd"/>
      <symbol value="pl:gen:f" xml:id="morph_p-4.8-seg_3-msd"/>
      </vAlt>
     </f>
     </fs>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-4.8-seg_3-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>galeria:subst:pl:gen:f</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-4.9-seg" xml:id="morph_p-4.9-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>sztuki</string>
    </f>
    <!--sztuki [58,6]-->
    <f name="interps">
     <vAlt>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-4.9-seg_0-lex">
      <f name="base">
      <string>Sztuka</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="depr"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <vAlt>
       <symbol value="pl:nom:m2" xml:id="morph_p-4.9-seg_0-msd"/>
       <symbol value="pl:voc:m2" xml:id="morph_p-4.9-seg_1-msd"/>
      </vAlt>
      </f>
     </fs>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-4.9-seg_1-lex">
      <f name="base">
      <string>Sztuka</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="subst"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="sg:gen:m1" xml:id="morph_p-4.9-seg_2-msd"/>
      </f>
     </fs>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-4.9-seg_2-lex">
      <f name="base">
      <string>sztuk</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="subst"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <vAlt>
       <symbol value="pl:nom:m3" xml:id="morph_p-4.9-seg_3-msd"/>
       <symbol value="pl:acc:m3" xml:id="morph_p-4.9-seg_4-msd"/>
       <symbol value="pl:voc:m3" xml:id="morph_p-4.9-seg_5-msd"/>
      </vAlt>
      </f>
     </fs>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-4.9-seg_3-lex">
      <f name="base">
      <string>sztuka</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="subst"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <vAlt>
       <symbol value="sg:gen:f" xml:id="morph_p-4.9-seg_6-msd"/>
       <symbol value="pl:nom:f" xml:id="morph_p-4.9-seg_7-msd"/>
       <symbol value="pl:acc:f" xml:id="morph_p-4.9-seg_8-msd"/>
       <symbol value="pl:voc:f" xml:id="morph_p-4.9-seg_9-msd"/>
      </vAlt>
      </f>
     </fs>
     </vAlt>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-4.9-seg_6-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>sztuka:subst:sg:gen:f</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-4.10-seg" xml:id="morph_p-4.10-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>Inuitów</string>
    </f>
    <!--Inuitów [65,7]-->
    <f name="interps">
     <vAlt>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-4.10-seg_0-lex">
      <f name="base">
      <string>Inuitów</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="ign"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="" xml:id="morph_p-4.10-seg_0-msd"/>
      </f>
     </fs>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-4.10-seg_1-lex">
      <f name="base">
      <string>inuitów</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="subst"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="sg:gen:f" xml:id="morph_p-4.10-seg_1-msd"/>
      </f>
     </fs>
     </vAlt>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-4.10-seg_1-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>inuitów:subst:sg:gen:f</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-4.11-seg" xml:id="morph_p-4.11-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>–</string>
    </f>
    <!--– [73,1]-->
    <f name="interps">
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-4.11-seg_0-lex">
     <f name="base">
      <string>–</string>
     </f>
     <f name="ctag">
      <symbol value="interp"/>
     </f>
     <f name="msd">
      <symbol value="" xml:id="morph_p-4.11-seg_0-msd"/>
     </f>
     </fs>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-4.11-seg_0-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>–:interp:</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-4.12-seg" xml:id="morph_p-4.12-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>Toronto</string>
    </f>
    <!--Toronto [75,7]-->
    <f name="interps">
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-4.12-seg_0-lex">
     <f name="base">
      <string>Toronto</string>
     </f>
     <f name="ctag">
      <symbol value="subst"/>
     </f>
     <f name="msd">
      <vAlt>
      <symbol value="sg:nom:n" xml:id="morph_p-4.12-seg_0-msd"/>
      <symbol value="sg:gen:n" xml:id="morph_p-4.12-seg_1-msd"/>
      <symbol value="sg:dat:n" xml:id="morph_p-4.12-seg_2-msd"/>
      <symbol value="sg:acc:n" xml:id="morph_p-4.12-seg_3-msd"/>
      <symbol value="sg:inst:n" xml:id="morph_p-4.12-seg_4-msd"/>
      <symbol value="sg:loc:n" xml:id="morph_p-4.12-seg_5-msd"/>
      <symbol value="sg:voc:n" xml:id="morph_p-4.12-seg_6-msd"/>
      <symbol value="pl:nom:n" xml:id="morph_p-4.12-seg_7-msd"/>
      <symbol value="pl:gen:n" xml:id="morph_p-4.12-seg_8-msd"/>
      <symbol value="pl:dat:n" xml:id="morph_p-4.12-seg_9-msd"/>
      <symbol value="pl:acc:n" xml:id="morph_p-4.12-seg_10-msd"/>
      <symbol value="pl:inst:n" xml:id="morph_p-4.12-seg_11-msd"/>
      <symbol value="pl:loc:n" xml:id="morph_p-4.12-seg_12-msd"/>
      <symbol value="pl:voc:n" xml:id="morph_p-4.12-seg_13-msd"/>
      </vAlt>
     </f>
     </fs>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-4.12-seg_0-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>Toronto:subst:sg:nom:n</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-4.13-seg" xml:id="morph_p-4.13-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>Dominion</string>
    </f>
    <!--Dominion [83,8]-->
    <f name="interps">
     <vAlt>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-4.13-seg_0-lex">
      <f name="base">
      <string>Dominion</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="ign"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="" xml:id="morph_p-4.13-seg_0-msd"/>
      </f>
     </fs>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-4.13-seg_1-lex">
      <f name="base">
      <string>dominion</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="subst"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="sg:nom:n" xml:id="morph_p-4.13-seg_1-msd"/>
      </f>
     </fs>
     </vAlt>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-4.13-seg_1-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>dominion:subst:sg:nom:n</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-4.14-seg" xml:id="morph_p-4.14-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>Gallery</string>
    </f>
    <!--Gallery [92,7]-->
    <f name="interps">
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-4.14-seg_0-lex">
     <f name="base">
      <string>gallery</string>
     </f>
     <f name="ctag">
      <symbol value="xxx"/>
     </f>
     <f name="msd">
      <symbol value="" xml:id="morph_p-4.14-seg_0-msd"/>
     </f>
     </fs>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-4.14-seg_0-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>gallery:xxx:</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-4.15-seg" xml:id="morph_p-4.15-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>of</string>
    </f>
    <!--of [100,2]-->
    <f name="interps">
     <vAlt>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-4.15-seg_0-lex">
      <f name="base">
      <string>of</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="ign"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="" xml:id="morph_p-4.15-seg_0-msd"/>
      </f>
     </fs>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-4.15-seg_1-lex">
      <f name="base">
      <string>of</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="subst"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="sg:nom:m3" xml:id="morph_p-4.15-seg_1-msd"/>
      </f>
     </fs>
     </vAlt>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-4.15-seg_1-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>of:subst:sg:nom:m3</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-4.16-seg" xml:id="morph_p-4.16-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>Inuit</string>
    </f>
    <!--Inuit [103,5]-->
    <f name="interps">
     <vAlt>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-4.16-seg_0-lex">
      <f name="base">
      <string>Inuit</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="ign"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="" xml:id="morph_p-4.16-seg_0-msd"/>
      </f>
     </fs>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-4.16-seg_1-lex">
      <f name="base">
      <string>inuit</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="subst"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="sg:nom:m3" xml:id="morph_p-4.16-seg_1-msd"/>
      </f>
     </fs>
     </vAlt>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-4.16-seg_1-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>inuit:subst:sg:nom:m3</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-4.17-seg" xml:id="morph_p-4.17-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>Art</string>
    </f>
    <!--Art [109,3]-->
    <f name="interps">
     <vAlt>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-4.17-seg_0-lex">
      <f name="base">
      <string>Art</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="ign"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="" xml:id="morph_p-4.17-seg_0-msd"/>
      </f>
     </fs>
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-4.17-seg_1-lex">
      <f name="base">
      <string>art</string>
      </f>
      <f name="ctag">
      <symbol value="subst"/>
      </f>
      <f name="msd">
      <symbol value="sg:nom:m3" xml:id="morph_p-4.17-seg_1-msd"/>
      </f>
     </fs>
     </vAlt>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-4.17-seg_1-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>art:subst:sg:nom:m3</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   <seg corresp="ann_segmentation.xml#segm_p-4.18-seg" xml:id="morph_p-4.18-seg">
    <fs type="morph">
    <f name="orth">
     <string>.</string>
    </f>
    <!--. [112,1]-->
    <f name="interps">
     <fs type="lex" xml:id="morph_p-4.18-seg_0-lex">
     <f name="base">
      <string>.</string>
     </f>
     <f name="ctag">
      <symbol value="interp"/>
     </f>
     <f name="msd">
      <symbol value="" xml:id="morph_p-4.18-seg_0-msd"/>
     </f>
     </fs>
    </f>
    <f name="disamb">
     <fs feats="#unknown" type="tool_report">
     <f fVal="morph_p-4.18-seg_0-msd" name="choice"/>
     <f name="interpretation">
      <string>.:interp:</string>
     </f>
     </fs>
    </f>
    </fs>
   </seg>
   </s>
  </p>
  </body>
 </text>
 </TEI>
</teiCorpus>

ann_named.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<teiCorpus>
 <TEI>
 <text xml:lang="pl">
  <body>
  <p xml:id="p-1" corresp="ann_morphosyntax.xml#p-1">
   <s xml:id="p-1.1-s" corresp="ann_morphosyntax.xml#p-1.1-s">
   <seg xml:id="p-1.1-s_n1">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_head_agp"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>Toronto</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-1.1-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-1.1-s_n2">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_app"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>Toronto Dominion Centre</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-1.1-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-1.2-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-1.3-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-1.1-s_n3">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="nam_loc_gpe_city"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>Toronto</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-1.1-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-1.1-s_n4">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_head_np"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>Toronto</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-1.1-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-1.1-s_n5">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_agp"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>Toronto Dominion Centre</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-1.1-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-1.2-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-1.3-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-1.1-s_n6">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_np"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>Toronto Dominion Centre</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-1.1-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-1.2-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-1.3-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-1.1-s_n7">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="nam_fac_goe"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>Toronto Dominion Centre</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-1.1-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-1.2-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-1.3-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-1.1-s_n8">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="facility_nam"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>Toronto Dominion Centre</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-1.1-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-1.2-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-1.3-seg"/>
   </seg>
   </s>
  </p>
  <p xml:id="p-2" corresp="ann_morphosyntax.xml#p-2">
   <s xml:id="p-2.1-s" corresp="ann_morphosyntax.xml#p-2.1-s">
   <seg xml:id="p-2.1-s_n1">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_head_agp"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>Toronto</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.1-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-2.1-s_n2">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="nam_fac_goe"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>Toronto Dominion Centre</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.1-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.2-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.3-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-2.1-s_n3">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_head_np"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>kompleks</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.5-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-2.1-s_n4">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_np"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>kompleks handlowo-kulturalny w kanadyjskim mieście Toronto, w Financial District</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.5-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.6-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.7-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.8-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.9-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.10-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.11-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.12-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.13-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.14-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.15-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.16-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-2.1-s_n5">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_head_np"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>Toronto</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.1-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-2.1-s_n6">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_np"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>Toronto Dominion Centre</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.1-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.2-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.3-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-2.1-s_n7">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="spatial_indicator"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>w</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.14-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-2.1-s_n8">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="spatial_indicator"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>w</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.9-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-2.1-s_n9">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_agp"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>w Financial District</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.14-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.15-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.16-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-2.1-s_n10">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="nam_loc_gpe_city"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>Toronto</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.12-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-2.1-s_n11">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_agp"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>w kanadyjskim mieście Toronto</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.9-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.10-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.11-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.12-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-2.1-s_n12">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="landmark"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>Financial District</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.15-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.16-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-2.1-s_n13">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_agp"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>kompleks handlowo-kulturalny</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.5-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.6-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.7-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.8-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-2.1-s_n14">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="nam_loc_gpe_city"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>Toronto</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.1-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-2.1-s_n15">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="trajector"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>kompleks</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.5-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-2.1-s_n16">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_agp"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>Toronto Dominion Centre</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.1-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.2-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.3-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-2.1-s_n17">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="landmark"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>mieście</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.11-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-2.1-s_n18">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="nam_loc_gpe_district"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>Financial District</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.15-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.16-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-2.1-s_n19">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_app"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>w Financial District</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.14-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.15-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.16-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-2.1-s_n20">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_app"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>w kanadyjskim mieście Toronto</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.9-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.10-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.11-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.12-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-2.1-s_n21">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_app"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>Toronto Dominion Centre</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.1-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.2-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.3-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-2.1-s_n22">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_head_agp"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>Financial</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.15-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-2.1-s_n23">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_head_agp"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>mieście</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.11-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-2.1-s_n24">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_head_agp"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>kompleks</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.5-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-2.1-s_n25">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="facility_nam"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>Toronto Dominion Centre</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.1-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.2-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.3-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-2.1-s_n26">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="city_nam"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>Toronto</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.12-seg"/>
   </seg>
   </s>
   <s xml:id="p-2.2-s" corresp="ann_morphosyntax.xml#p-2.2-s">
   <seg xml:id="p-2.2-s_n1">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="nam_liv_person_first"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>Ludwiga</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.28-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-2.2-s_n2">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="anafora_wyznacznik"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>Składa</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.18-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-2.2-s_n3">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_vp"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>Składa się</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.18-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.19-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-2.2-s_n4">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_np"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>z 3 czarnych budynków, zaprojektowanych przez architekta Ludwiga Mies van der Rohe</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.20-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.21-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.22-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.23-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.24-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.25-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.26-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.27-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.28-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.29-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.30-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.31-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.32-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-2.2-s_n5">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_numord"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>3</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.21-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-2.2-s_n6">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_agp"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>przez architekta Ludwiga Mies van der Rohe</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.26-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.27-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.28-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.29-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.30-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.31-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.32-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-2.2-s_n7">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_agp"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>z 3 czarnych budynków, zaprojektowanych</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.20-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.21-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.22-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.23-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.24-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.25-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-2.2-s_n8">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_head_vp"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>Składa</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.18-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-2.2-s_n9">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_head_np"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>3</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.21-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-2.2-s_n10">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="nam_liv_person"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>Ludwiga Mies van der Rohe</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.28-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.29-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.30-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.31-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.32-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-2.2-s_n11">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_head_agp"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>architekta</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.27-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-2.2-s_n12">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_head_agp"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>3</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.21-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-2.2-s_n13">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="nam_liv_person_last"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>Rohe</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.32-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-2.2-s_n14">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="nam_liv_person_last"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>Mies</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.29-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-2.2-s_n15">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="person_nam"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>Ludwiga Mies van der Rohe</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.28-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.29-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.30-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.31-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-2.32-seg"/>
   </seg>
   </s>
  </p>
  <p xml:id="p-3" corresp="ann_morphosyntax.xml#p-3">
   <s xml:id="p-3.1-s" corresp="ann_morphosyntax.xml#p-3.1-s">
   <seg xml:id="p-3.1-s_n1">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_vp"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>ustawił</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.12-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-3.1-s_n2">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_vp"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>tworzą</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.2-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-3.1-s_n3">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_app"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>Joe Fafard</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.10-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.11-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-3.1-s_n4">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_agp"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>odgrodzony dziedziniec</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.3-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.6-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-3.1-s_n5">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_agp"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>z brązu</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.16-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.17-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-3.1-s_n6">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_agp"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>odpoczywających krów</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.14-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.15-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-3.1-s_n7">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_agp"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>6</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.13-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-3.1-s_n8">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="nam_liv_person_first"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>Joe</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.10-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-3.1-s_n9">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_agp"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>Joe Fafard</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.10-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.11-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-3.1-s_n10">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_agp"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>na którym</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.8-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.9-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-3.1-s_n11">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_agp"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>od ulic</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.4-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.5-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-3.1-s_n12">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_agp"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>Budynki</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.1-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-3.1-s_n13">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_head_np"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>6</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.13-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-3.1-s_n14">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="nam_liv_person"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>Joe Fafard</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.10-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.11-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-3.1-s_n15">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_head_np"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>Joe</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.10-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-3.1-s_n16">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_head_np"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>którym</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.9-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-3.1-s_n17">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_head_np"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>dziedziniec</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.6-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-3.1-s_n18">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_head_np"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>Budynki</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.1-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-3.1-s_n19">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="wsd_tworzyć"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>tworzą</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.2-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-3.1-s_n20">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="nam_liv_person_last"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>Fafard</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.11-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-3.1-s_n21">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_head_agp"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>brązu</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.17-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-3.1-s_n22">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_head_agp"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>krów</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.15-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-3.1-s_n23">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_head_agp"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>6</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.13-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-3.1-s_n24">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_head_agp"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>Joe</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.10-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-3.1-s_n25">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_head_agp"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>którym</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.9-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-3.1-s_n26">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_head_agp"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>dziedziniec</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.6-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-3.1-s_n27">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_head_agp"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>ulic</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.5-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-3.1-s_n28">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_head_agp"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>Budynki</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.1-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-3.1-s_n29">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="spatial_indicator"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>na</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.8-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-3.1-s_n30">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="spatial_indicator"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>odgrodzony od</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.3-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.4-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-3.1-s_n31">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_head_vp"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>ustawił</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.12-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-3.1-s_n32">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_np"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>6 odpoczywających krów z brązu</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.13-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.14-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.15-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.16-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.17-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-3.1-s_n33">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_head_vp"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>tworzą</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.2-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-3.1-s_n34">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_np"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>Joe Fafard</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.10-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.11-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-3.1-s_n35">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_np"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>na którym</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.8-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.9-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-3.1-s_n36">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_np"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>odgrodzony od ulic dziedziniec</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.3-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.4-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.5-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.6-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-3.1-s_n37">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="landmark"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>którym</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.9-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-3.1-s_n38">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_np"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>Budynki</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.1-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-3.1-s_n39">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="landmark"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>ulic</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.5-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-3.1-s_n40">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="anafora_wyznacznik"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>Budynki</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.1-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-3.1-s_n41">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="trajector"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>krów</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.15-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-3.1-s_n42">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="trajector"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>dziedziniec</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.6-seg"/>
   </seg>
   </s>
   <s xml:id="p-3.2-s" corresp="ann_morphosyntax.xml#p-3.2-s">
   <seg xml:id="p-3.2-s_n1">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="landmark"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>budynkami</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.20-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-3.2-s_n2">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="spatial_indicator"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>Pomiędzy</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.19-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-3.2-s_n3">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="anafora_wyznacznik"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>budynkami</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.20-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-3.2-s_n4">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_vp"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>stoi</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.21-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-3.2-s_n5">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_np"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>wielkie krzesło</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.23-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.24-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-3.2-s_n6">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_np"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>Pomiędzy budynkami</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.19-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.20-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-3.2-s_n7">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_agp"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>wielkie krzesło</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.23-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.24-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-3.2-s_n8">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_agp"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>Pomiędzy budynkami</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.19-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.20-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-3.2-s_n9">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_head_vp"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>stoi</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.21-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-3.2-s_n10">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_head_np"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>krzesło</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.24-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-3.2-s_n11">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_head_np"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>budynkami</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.20-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-3.2-s_n12">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="trajector"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>krzesło</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.24-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-3.2-s_n13">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_head_agp"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>krzesło</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.24-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-3.2-s_n14">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_head_agp"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>budynkami</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.20-seg"/>
   </seg>
   </s>
   <s xml:id="p-3.3-s" corresp="ann_morphosyntax.xml#p-3.3-s">
   <seg xml:id="p-3.3-s_n1">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="t3_time"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>południe</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.27-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-3.3-s_n2">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_vp"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>odbywają się</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.28-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.29-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-3.3-s_n3">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_np"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>koncerty jazzowe</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.30-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.31-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-3.3-s_n4">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_np"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>W południe</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.26-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.27-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-3.3-s_n5">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_agp"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>koncerty jazzowe</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.30-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.31-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-3.3-s_n6">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_agp"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>W południe</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.26-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.27-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-3.3-s_n7">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_head_vp"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>odbywają</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.28-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-3.3-s_n8">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_head_np"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>koncerty</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.30-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-3.3-s_n9">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_head_np"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>południe</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.27-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-3.3-s_n10">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_head_agp"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>koncerty</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.30-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-3.3-s_n11">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_head_agp"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>południe</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-3.27-seg"/>
   </seg>
   </s>
  </p>
  <p xml:id="p-4" corresp="ann_morphosyntax.xml#p-4">
   <s xml:id="p-4.1-s" corresp="ann_morphosyntax.xml#p-4.1-s">
   <seg xml:id="p-4.1-s_n1">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="nam_org_nation"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>Inuit</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-4.16-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-4.1-s_n2">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_head_agp"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>kompleksie</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-4.2-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-4.1-s_n3">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="nam_org_nation"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>Inuitów</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-4.10-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-4.1-s_n4">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="nam_fac_goe"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>Toronto Dominion Gallery of Inuit Art</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-4.12-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-4.13-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-4.14-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-4.15-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-4.16-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-4.17-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-4.1-s_n5">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_head_np"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>Toronto</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-4.12-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-4.1-s_n6">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_np"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>Toronto Dominion Gallery of Inuit Art</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-4.12-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-4.13-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-4.14-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-4.15-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-4.16-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-4.17-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-4.1-s_n7">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_head_np"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>jedna</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-4.5-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-4.1-s_n8">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_np"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>jedna z najważniejszych galerii sztuki Inuitów</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-4.5-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-4.6-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-4.7-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-4.8-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-4.9-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-4.10-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-4.1-s_n9">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_head_np"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>kompleksie</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-4.2-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-4.1-s_n10">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_np"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>W kompleksie</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-4.1-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-4.2-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-4.1-s_n11">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="spatial_indicator"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>W</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-4.1-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-4.1-s_n12">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="wsd_sztuka"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>sztuki</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-4.9-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-4.1-s_n13">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_agp"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>Toronto Dominion Gallery of Inuit Art</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-4.12-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-4.13-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-4.14-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-4.15-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-4.16-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-4.17-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-4.1-s_n14">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_head_vp"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>znajduje</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-4.3-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-4.1-s_n15">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_vp"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>znajduje się</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-4.3-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-4.4-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-4.1-s_n16">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_agp"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>Inuitów</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-4.10-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-4.1-s_n17">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="anafora_wyznacznik"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>kompleksie</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-4.2-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-4.1-s_n18">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_agp"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>sztuki</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-4.9-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-4.1-s_n19">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_agp"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>z najważniejszych galerii</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-4.6-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-4.7-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-4.8-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-4.1-s_n20">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="nam_loc_gpe_city"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>Toronto</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-4.12-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-4.1-s_n21">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_agp"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>jedna</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-4.5-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-4.1-s_n22">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="trajector"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>jedna</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-4.5-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-4.1-s_n23">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_agp"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>W kompleksie</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-4.1-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-4.2-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-4.1-s_n24">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="wsd_znajdować"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>znajduje</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-4.3-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-4.1-s_n25">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="landmark"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>kompleksie</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-4.2-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-4.1-s_n26">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_app"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>Toronto Dominion Gallery of Inuit Art</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-4.12-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-4.13-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-4.14-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-4.15-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-4.16-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-4.17-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-4.1-s_n27">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_head_agp"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>Toronto</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-4.12-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-4.1-s_n28">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_head_agp"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>Inuitów</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-4.10-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-4.1-s_n29">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_head_agp"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>sztuki</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-4.9-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-4.1-s_n30">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_head_agp"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>galerii</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-4.8-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-4.1-s_n31">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="chunk_head_agp"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>jedna</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-4.5-seg"/>
   </seg>
   <seg xml:id="p-4.1-s_n32">
    <fs type="named">
    <f name="type">
     <symbol value="facility_nam"/>
    </f>
    <f name="orth">
     <string>Toronto Dominion Gallery</string>
    </f>
    </fs>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-4.12-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-4.13-seg"/>
    <ptr target="ann_morphosyntax.xml#morph_p-4.14-seg"/>
   </seg>
   </s>
  </p>
  </body>
 </text>
 </TEI>
</teiCorpus>