Plain

Każdy token opisywany jest dokładnie 3ką atrybutów: orth base ctag.
Atrybuty oddzielone są pojedynczą spacją, kolejne tokeny podwójną.

Format nie obsługuje podziału na zdania i paragrafy.

Przykład

Toronto Toronto subst:sg:nom:n Dominion Dominion ign Centre Centre ign - - interp kompleks kompleks subst:sg:nom:m3 handlowo handlowo adv:pos - - interp kulturalny kulturalny adj:sg:nom:m1:pos w w prep:acc:nwok kanadyjskim kanadyjski adj:sg:inst:m1:pos mieście miasto subst:sg:loc:n Toronto Toronto subst:sg:nom:n , , interp w w prep:acc:nwok Financial Financial ign District District ign . . interp