Tryb pipe

Wstęp

Jest to podstawowy tryb narzędzia, przetwarza wskazane wejście według wskazanego potoku i zapisuje dane na określonym wyjściu.
(wejście i wyjście może byc tym samym plikiem).

Obsługuje wszystkie formaty danych.
Domyślny format wejścia i wyjścia: ccl

Jeśli plik wyjściowy nie zostanie podany zostanie ono wypisane na konsoli.

Sposób wywołania:

liner2-cli pipe -i format -f plik -o format -t plik -ini {plik określający wykorzystywane cechy i chunkery}

Przykłady

Rozpoznawanie nazw własnych, wynik w tym samym formacie.

liner2-cli pipe -f ~/korpusy/kpwr-1.2.5-disamb/blogi/00100607.xml -i ccl -o ccl linerout.xml -ini config-56nam.ini

Zapis przetworzonego dokumentu w formacie IOB zawierającym wartości wszystkich wygenerowanych cech.

liner2-cli pipe -f ~/korpusy/kpwr-1.2.5-disamb/blogi/00100607.xml -i ccl -o iob lineriob.txt -ini config-56nam.ini