Iob

Struktura pliku:
 1. W pierwszej linii pliku znajduje się nagłówek z listą cech. Linia ma format "-DOCSTART CONFIG FEATURES <lista_cech>", gdzie nazwy cech oddzielone są spacją.
 2. Każdy token znajduje się w osobnej linii. Cechy tokenu oddzielone są spacją. Kolejność wartości cech odpowiada kolejności cech w nagłówku pliku (-DOCSTART CONFIG FEATURES).
 3. Pusta linia wskazuje na koniec sekwencji tokenów tworzących jedno zdanie.
 4. Linia "-DOCSTART FILE <nazwa_pliku>" oznacza podział na dokumenty. Zdania znajdujące się pomiędzy "-DOCSTART FILE" pochodzą z tego samego dokumentu.
Anotacje zapisywane są w formacie IOB:
 • nazwa_kanału-B - pierwszy token anotacji (begin)
 • nazwa_kanału-I - kolejny token anotacji (inside)
 • O - brak anotacji (outside)

Jeśli do tokenu przypisane jest wiele anotacji, etykieta przedstawiona jest jako ich konkatenacja w formacie {ann_1}#{ann_2}#...#{ann_n}, np. "B-person#B-first_nam".

Przykład

-DOCSTART CONFIG FEATURES orth base ctag synonym hypernym1 hypernym2 hypernym3 class case number gender pattern prefix-1 prefix-2 prefix-3 prefix-4 suffix-1 suffix-2 suffix-3 suffix-4 starts_with_upper_case starts_with_lower_case starts_with_symbol starts_with_digit has_upper_case has_lower_case has_symbol has_digit dict_person_first_nam dict_person_last_nam dict_country_nam dict_city_nam dict_road_nam dict_person_prefix dict_person_noun dict_person_suffix dict_road_prefix dict_country_prefix dict_trigger_int_bloc dict_trigger_ext_bloc dict_trigger_int_country dict_trigger_ext_country dict_trigger_int_district dict_trigger_ext_district dict_trigger_int_geogName dict_trigger_ext_geogName dict_trigger_int_orgName dict_trigger_ext_orgName dict_trigger_int_persName dict_trigger_ext_persName dict_trigger_int_region dict_trigger_ext_region dict_trigger_int_settlement dict_trigger_ext_settlement agr1
-DOCSTART FILE ch1
Toronto Toronto subst:sg:nom:n Toronto Toronto Toronto Toronto subst nom sg n UPPER_INIT T To Tor Toro o to nto onto 1 0 0 0 1 1 0 0 O O O B O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL B-chunk_head_agp
Dominion Dominion ign Dominion Dominion Dominion Dominion ign null null null UPPER_INIT D Do Dom Domi n on ion nion 1 0 0 0 1 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL I-chunk_app
Centre Centre ign Centre Centre Centre Centre ign null null null UPPER_INIT C Ce Cen Cent e re tre ntre 1 0 0 0 1 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL I-chunk_app

-DOCSTART FILE ch2
Toronto Toronto subst:sg:nom:n Toronto Toronto Toronto Toronto subst nom sg n UPPER_INIT T To Tor Toro o to nto onto 1 0 0 0 1 1 0 0 O O O B O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL B-chunk_head_agp
Dominion Dominion ign Dominion Dominion Dominion Dominion ign null null null UPPER_INIT D Do Dom Domi n on ion nion 1 0 0 0 1 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL I-nam_fac_goe
Centre Centre ign Centre Centre Centre Centre ign null null null UPPER_INIT C Ce Cen Cent e re tre ntre 1 0 0 0 1 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL I-nam_fac_goe
- - interp - - - - interp null null null SYMBOLS - -_ -__ -___ - _- __- ___- 0 0 1 0 0 0 1 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL O
kompleks kompleks subst:sg:nom:m3 kompleks kompleks kompleks kompleks subst nom sg m3 ALL_LOWER k ko kom komp s ks eks leks 0 1 0 0 0 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL B-chunk_head_np
handlowo handlowo adv:pos handlowo handlowo handlowo handlowo adv null null null ALL_LOWER h ha han hand o wo owo lowo 0 1 0 0 0 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL I-chunk_np
- - interp - - - - interp null null null SYMBOLS - -_ -__ -___ - _- __- ___- 0 0 1 0 0 0 1 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL I-chunk_np
kulturalny kulturalny adj:sg:nom:m1:pos kulturalny odpowiedni kulturalny kulturalny adj nom sg m1 ALL_LOWER k ku kul kult y ny lny alny 0 1 0 0 0 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL I-chunk_np
w w prep:acc:nwok W w w w prep acc null null ALL_LOWER w w_ w__ w___ w _w __w ___w 0 1 0 0 0 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL I-chunk_np
kanadyjskim kanadyjski adj:sg:inst:m1:pos kanadyjski kanadyjski kanadyjski kanadyjski adj inst sg m1 ALL_LOWER k ka kan kana m im kim skim 0 1 0 0 0 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL I-chunk_np
mieście miasto subst:sg:loc:n miasto miasto miasto miasto subst loc sg n ALL_LOWER m mi mie mieś e ie cie ście 0 1 0 0 0 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O B 0 I-chunk_np
Toronto Toronto subst:sg:nom:n Toronto Toronto Toronto Toronto subst nom sg n UPPER_INIT T To Tor Toro o to nto onto 1 0 0 0 1 1 0 0 O O O B O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 0 I-chunk_np
, , interp , , , , interp null null null SYMBOLS , ,_ ,__ ,___ , _, __, ___, 0 0 1 0 0 0 1 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL I-chunk_np
w w prep:acc:nwok W w w w prep acc null null ALL_LOWER w w_ w__ w___ w _w __w ___w 0 1 0 0 0 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL I-chunk_np
Financial Financial ign Financial Financial Financial Financial ign null null null UPPER_INIT F Fi Fin Fina l al ial cial 1 0 0 0 1 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL I-chunk_np
District District ign District District District District ign null null null UPPER_INIT D Di Dis Dist t ct ict rict 1 0 0 0 1 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL I-chunk_np
. . interp . . . . interp null null null SYMBOLS . ._ .__ .___ . _. __. ___. 0 0 1 0 0 0 1 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL O

Składa składać fin:sg:ter:imperf składać składać składać składać fin null sg null UPPER_INIT S Sk Skł Skła a da ada łada 1 0 0 0 1 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL B-anafora_wyznacznik
się się qub się się się się qub null null null ALL_LOWER s si się się_ ę ię się _się 0 1 0 0 0 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL I-chunk_vp
z z prep:gen:nwok z z z z prep gen null null ALL_LOWER z z_ z__ z___ z _z __z ___z 0 1 0 0 0 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL B-chunk_np
3 3 ign 3 3 3 3 ign null null null DIGITS 3 3_ 3__ 3___ 3 _3 __3 ___3 0 0 0 1 0 0 0 1 O O O O B O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL I-chunk_np
czarnych czarna subst:pl:gen:f Czarna czarna czarna czarna subst gen pl f ALL_LOWER c cz cza czar h ch ych nych 0 1 0 0 0 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL I-chunk_np
budynków budynek subst:pl:gen:m3 budynek budowla budynek budynek subst gen pl m3 ALL_LOWER b bu bud budy w ów ków nków 0 1 0 0 0 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 0 I-chunk_np
, , interp , , , , interp null null null SYMBOLS , ,_ ,__ ,___ , _, __, ___, 0 0 1 0 0 0 1 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL I-chunk_np
zaprojektowanych zaprojektować ppas:pl:gen:m1:perf:aff zaprojektować zaprojektować zaprojektować zaprojektować ppas gen pl m1 ALL_LOWER z za zap zapr h ch ych nych 0 1 0 0 0 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL I-chunk_np
przez przez prep:acc:nwok przez przez przez przez prep acc null null ALL_LOWER p pr prz prze z ez zez rzez 0 1 0 0 0 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL I-chunk_np
architekta architekt subst:sg:gen:m1 architekt architekt architekt architekt subst gen sg m1 ALL_LOWER a ar arc arch a ta kta ekta 0 1 0 0 0 1 0 0 O O O O O B B O O O O O O O O O O O O O O B O O O O NULL I-chunk_np
Ludwiga Ludwig subst:sg:gen:m1 Ludwig Ludwig Ludwig Ludwig subst gen sg m1 UPPER_INIT L Lu Lud Ludw a ga iga wiga 1 0 0 0 1 1 0 0 B B O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 1 B-nam_liv_person_first
Mies Mies ign Mies Mies Mies Mies ign null null null UPPER_INIT M Mi Mie Mies s es ies Mies 1 0 0 0 1 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL I-chunk_np
van van burk van auto van van null null null null ALL_LOWER v va van van_ n an van _van 0 1 0 0 0 1 0 0 O B O O O O O O O O O O O O O O O O O O B O O O O O NULL I-chunk_np
der dera subst:pl:gen:f dera dera dera dera subst gen pl f ALL_LOWER d de der der_ r er der _der 0 1 0 0 0 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O I O O O O O NULL I-chunk_np
Rohe Rohe ign Rohe Rohe Rohe Rohe ign null null null UPPER_INIT R Ro Roh Rohe e he ohe Rohe 1 0 0 0 1 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL I-chunk_np
. . interp . . . . interp null null null SYMBOLS . ._ .__ .___ . _. __. ___. 0 0 1 0 0 0 1 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL O

-DOCSTART FILE ch3
Budynki budynek subst:pl:nom:m3 budynek budowla budynek budynek subst nom pl m3 UPPER_INIT B Bu Bud Budy i ki nki ynki 1 0 0 0 1 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL B-chunk_agp
tworzą tworzyć fin:pl:ter:imperf tworzyć tworzyć tworzyć tworzyć fin null pl null ALL_LOWER t tw two twor ą zą rzą orzą 0 1 0 0 0 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL B-chunk_vp
odgrodzony odgrodzić ppas:sg:nom:m1:perf:aff odgrodzić odgrodzić odgrodzić odgrodzić ppas nom sg m1 ALL_LOWER o od odg odgr y ny ony zony 0 1 0 0 0 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL B-chunk_agp
od Oda subst:pl:gen:f Oda Oda Oda Oda subst gen pl f ALL_LOWER o od od_ od__ d od _od __od 0 1 0 0 0 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 0 I-chunk_agp
ulic ulica subst:pl:gen:f ulica droga ulica ulica subst gen pl f ALL_LOWER u ul uli ulic c ic lic ulic 0 1 0 0 0 1 0 0 O O O O O O O O B O O O O O O O O B O O O O O O O O 1 I-chunk_agp
dziedziniec dziedziniec subst:sg:nom:m3 dziedziniec podwórko dziedziniec dziedziniec subst nom sg m3 ALL_LOWER d dz dzi dzie c ec iec niec 0 1 0 0 0 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 0 I-chunk_agp
, , interp , , , , interp null null null SYMBOLS , ,_ ,__ ,___ , _, __, ___, 0 0 1 0 0 0 1 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL O
na na interj Na na na na null null null null ALL_LOWER n na na_ na__ a na _na __na 0 1 0 0 0 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL B-chunk_agp
którym który adj:sg:inst:m1:pos jaki który który który adj inst sg m1 ALL_LOWER k kt któ któr m ym rym órym 0 1 0 0 0 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL I-chunk_agp
Joe Joe depr:pl:nom:m2 Joe Joe Joe Joe depr nom pl m2 UPPER_INIT J Jo Joe Joe_ e oe Joe _Joe 1 0 0 0 1 1 0 0 B O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 0 B-chunk_app
Fafard Fafard ign Fafard Fafard Fafard Fafard ign null null null UPPER_INIT F Fa Faf Fafa d rd ard fard 1 0 0 0 1 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL I-chunk_app
ustawił ustawić praet:sg:m1:perf ustawić ustawić ustawić ustawić praet null sg m1 ALL_LOWER u us ust usta ł ił wił awił 0 1 0 0 0 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL B-chunk_vp
6 6 ign 6 6 6 6 ign null null null DIGITS 6 6_ 6__ 6___ 6 _6 __6 ___6 0 0 0 1 0 0 0 1 O O O O B O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL B-chunk_agp
odpoczywających odpoczywać pact:pl:gen:m1:imperf:aff odpoczywać odpoczywać odpoczywać odpoczywać pact gen pl m1 ALL_LOWER o od odp odpo h ch ych cych 0 1 0 0 0 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL B-chunk_agp
krów krowa subst:pl:gen:f krowa krowa krowa krowa subst gen pl f ALL_LOWER k kr kró krów w ów rów krów 0 1 0 0 0 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 0 I-chunk_agp
z z prep:gen:nwok z z z z prep gen null null ALL_LOWER z z_ z__ z___ z _z __z ___z 0 1 0 0 0 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL B-chunk_agp
brązu brąz subst:sg:gen:m3 brąz brąz brąz brąz subst gen sg m3 ALL_LOWER b br brą brąz u zu ązu rązu 0 1 0 0 0 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL I-chunk_agp
. . interp . . . . interp null null null SYMBOLS . ._ .__ .___ . _. __. ___. 0 0 1 0 0 0 1 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL O

Pomiędzy pomiędzy prep:acc pomiędzy pomiędzy pomiędzy pomiędzy prep acc null null UPPER_INIT P Po Pom Pomi y zy dzy ędzy 1 0 0 0 1 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL B-spatial_indicator
budynkami budynek subst:pl:inst:m3 budynek budowla budynek budynek subst inst pl m3 ALL_LOWER b bu bud budy i mi ami kami 0 1 0 0 0 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL B-landmark
stoi stać fin:sg:ter:imperf stać stać stać stać fin null sg null ALL_LOWER s st sto stoi i oi toi stoi 0 1 0 0 0 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL B-chunk_vp
także także qub także także także także qub null null null ALL_LOWER t ta tak takż e że kże akże 0 1 0 0 0 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL O
wielkie wielki adj:sg:nom:n:pos wielki pamiętny pamiętny pamiętny adj nom sg n ALL_LOWER w wi wie wiel e ie kie lkie 0 1 0 0 0 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL B-chunk_np
krzesło krzesło subst:sg:nom:n krzesło krzesło krzesło krzesło subst nom sg n ALL_LOWER k kr krz krze o ło sło esło 0 1 0 0 0 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 1 I-chunk_np
. . interp . . . . interp null null null SYMBOLS . ._ .__ .___ . _. __. ___. 0 0 1 0 0 0 1 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL O

W w prep:acc:nwok W w w w prep acc null null ALL_UPPER W W_ W__ W___ W _W __W ___W 1 0 0 0 1 0 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL B-chunk_np
południe południ adj:sg:nom:n:pos południ południ południ południ adj nom sg n ALL_LOWER p po poł połu e ie nie dnie 0 1 0 0 0 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL B-t3_time
odbywają odbywać fin:pl:ter:imperf odbywać brać_udział odbywać odbywać fin null pl null ALL_LOWER o od odb odby ą ją ają wają 0 1 0 0 0 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL B-chunk_vp
się się qub się się się się qub null null null ALL_LOWER s si się się_ ę ię się _się 0 1 0 0 0 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL I-chunk_vp
koncerty koncert subst:pl:nom:m3 koncert koncert koncert koncert subst nom pl m3 ALL_LOWER k ko kon konc y ty rty erty 0 1 0 0 0 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL B-chunk_np
jazzowe jazzowy adj:sg:nom:n:pos jazzowy jazzowy jazzowy jazzowy adj nom sg n ALL_LOWER j ja jaz jazz e we owe zowe 0 1 0 0 0 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 0 I-chunk_np
. . interp . . . . interp null null null SYMBOLS . ._ .__ .___ . _. __. ___. 0 0 1 0 0 0 1 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL O

-DOCSTART FILE ch4
W w prep:acc:nwok W w w w prep acc null null ALL_UPPER W W_ W__ W___ W _W __W ___W 1 0 0 0 1 0 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL B-chunk_np
kompleksie kompleks subst:sg:loc:m3 kompleks kompleks kompleks kompleks subst loc sg m3 ALL_LOWER k ko kom komp e ie sie ksie 0 1 0 0 0 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL B-chunk_head_agp
znajduje znajdować fin:sg:ter:imperf znajdować znajdować znajdować znajdować fin null sg null ALL_LOWER z zn zna znaj e je uje duje 0 1 0 0 0 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL B-chunk_head_vp
się się qub się się się się qub null null null ALL_LOWER s si się się_ ę ię się _się 0 1 0 0 0 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL I-chunk_vp
jedna jeden adj:sg:nom:f:pos jeden jeden jeden jeden adj nom sg f ALL_LOWER j je jed jedn a na dna edna 0 1 0 0 0 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL B-chunk_head_np
z z prep:gen:nwok z z z z prep gen null null ALL_LOWER z z_ z__ z___ z _z __z ___z 0 1 0 0 0 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL I-chunk_np
najważniejszych ważny adj:pl:gen:m1:sup ważny ważny ważny ważny adj gen pl m1 ALL_LOWER n na naj najw h ch ych zych 0 1 0 0 0 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL I-chunk_np
galerii galeria subst:sg:gen:f galeria galeria galeria galeria subst gen sg f ALL_LOWER g ga gal gale i ii rii erii 0 1 0 0 0 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 0 I-chunk_np
sztuki Sztuka depr:pl:nom:m2 Sztuka Sztuka Sztuka Sztuka depr nom pl m2 ALL_LOWER s sz szt sztu i ki uki tuki 0 1 0 0 0 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 0 I-chunk_np
Inuitów Inuitów ign Inuitów Inuitów Inuitów Inuitów ign null null null UPPER_INIT I In Inu Inui w ów tów itów 1 0 0 0 1 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL B-nam_org_nation
– – interp – – – – interp null null null SYMBOLS – –_ –__ –___ – _– __– ___– 0 0 1 0 0 0 1 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL O
Toronto Toronto subst:sg:nom:n Toronto Toronto Toronto Toronto subst nom sg n UPPER_INIT T To Tor Toro o to nto onto 1 0 0 0 1 1 0 0 O O O B O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL B-nam_fac_goe
Dominion Dominion ign Dominion Dominion Dominion Dominion ign null null null UPPER_INIT D Do Dom Domi n on ion nion 1 0 0 0 1 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL I-nam_fac_goe
Gallery gallery xxx gallery gallery gallery gallery xxx null null null UPPER_INIT G Ga Gal Gall y ry ery lery 1 0 0 0 1 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL I-nam_fac_goe
of of ign of of of of ign null null null ALL_LOWER o of of_ of__ f of _of __of 0 1 0 0 0 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL I-nam_fac_goe
Inuit Inuit ign Inuit Inuit Inuit Inuit ign null null null UPPER_INIT I In Inu Inui t it uit nuit 1 0 0 0 1 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL B-nam_org_nation
Art Art ign Art Art Art Art ign null null null UPPER_INIT A Ar Art Art_ t rt Art _Art 1 0 0 0 1 1 0 0 B B O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL I-nam_fac_goe
. . interp . . . . interp null null null SYMBOLS . ._ .__ .___ . _. __. ___. 0 0 1 0 0 0 1 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL O

iob-tab

Wariant formatu iob, w który kolumny są stałej szerokości w obrębie dokumentu. Format przeznaczony do ręcznego przeglądania zestawu cech.

Przykład

Do       do       prep:gen         c        dźwięk_muzyczny                           do       do       prep  gen null null UPPER_INIT    D Do Do_ Do__ o Do _Do __Do 1 0 0 0 1 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL O
robotów     robot     subst:pl:gen:m2      robot      robot                                robot     robot     subst  gen pl  m2  ALL_LOWER    r ro rob robo w ów tów otów 0 1 0 0 0 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL O
zachęca     zachęcać    fin:sg:ter:imperf     zachęcać    działać                               zachęcać    zachęcać    fin   null sg  null ALL_LOWER    z za zac zach a ca ęca hęca 0 1 0 0 0 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL O
demo      demo      subst:sg:nom:n      demo      demo                                 demo      demo      subst  nom sg  n  ALL_LOWER    d de dem demo o mo emo demo 0 1 0 0 0 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL O
,        ,       interp          ,        ,                                  ,       ,       interp null null null SYMBOLS     , ,_ ,__ ,___ , _, __, ___, 0 0 1 0 0 0 1 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL O
w        w       prep:acc:nwok       W        w                                  w       w       prep  acc null null ALL_LOWER    w w_ w__ w___ w _w __w ___w 0 1 0 0 0 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL O
którym     który     adj:sg:inst:m1:pos    jaki      który                                który     który     adj   inst sg  m1  ALL_LOWER    k kt któ któr m ym rym órym 0 1 0 0 0 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL O
na       na       interj          Na       na                                  na       na       null  null null null ALL_LOWER    n na na_ na__ a na _na __na 0 1 0 0 0 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL O
próbę      próba     subst:sg:acc:f      próba      próba                                próba     próba     subst  acc sg  f  ALL_LOWER    p pr pró prób ę bę óbę róbę 0 1 0 0 0 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL O
można      można     pred           można      CZASOWNIK_-_STAN_NDK_oznaczający_relacje_ponadczasowe_i_abstrakcyjne można     można     pred  null null null ALL_LOWER    m mo moż możn a na żna ożna 0 1 0 0 0 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL O
sobie      siebie     siebie:dat        siebie     siebie                                siebie     siebie     siebie dat null null ALL_LOWER    s so sob sobi e ie bie obie 0 1 0 0 0 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL O
robota     robot     subst:sg:gen:m2      robot      robot                                robot     robot     subst  gen sg  m2  ALL_LOWER    r ro rob robo a ta ota bota 0 1 0 0 0 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL O
zaprogramować  zaprogramować inf:perf         zaprogramować  zaprogramować                            zaprogramować zaprogramować inf   null null null ALL_LOWER    z za zap zapr ć ać wać ować 0 1 0 0 0 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL O
,        ,       interp          ,        ,                                  ,       ,       interp null null null SYMBOLS     , ,_ ,__ ,___ , _, __, ___, 0 0 1 0 0 0 1 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL O
do       do       prep:gen         c        dźwięk_muzyczny                           do       do       prep  gen null null ALL_LOWER    d do do_ do__ o do _do __do 0 1 0 0 0 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL O
napięcia    napiąć     ger:sg:gen:n:perf:aff   napiąć     usztywnić                              napiąć     napiąć     ger   gen sg  n  ALL_LOWER    n na nap napi a ia cia ęcia 0 1 0 0 0 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL O
dodatkowa    dodatkowy   adj:sg:nom:f:pos     dodatkowy    dodatkowy                              dodatkowy   dodatkowy   adj   nom sg  f  ALL_LOWER    d do dod doda a wa owa kowa 0 1 0 0 0 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 0  O
plansza     plansza    subst:sg:nom:f      plansza     tablica                               plansza    plansza    subst  nom sg  f  ALL_LOWER    p pl pla plan a za sza nsza 0 1 0 0 0 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 1  O
z        z       prep:gen:nwok       z        z                                  z       z       prep  gen null null ALL_LOWER    z z_ z__ z___ z _z __z ___z 0 1 0 0 0 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL O
Europą     Europa     subst:sg:inst:f      Europa     Europa                                Europa     Europa     subst  inst sg  f  UPPER_INIT    E Eu Eur Euro ą pą opą ropą 1 0 0 0 1 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL B-nam_loc_land_region
środkową    środkowa    subst:sg:acc:f      środkowa    środkowa                               środkowa    środkowa    subst  acc sg  f  ALL_LOWER    ś śr śro środ ą wą ową kową 0 1 0 0 0 1 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 0  I-nam_loc_land_region
.        .       interp          .        .                                  .       .       interp null null null SYMBOLS     . ._ .__ .___ . _. __. ___. 0 0 1 0 0 0 1 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O NULL O