Tryb interactive

Wstęp

Po uruchomieniu modułu w trybie interaktywnym użytkownik może podawać fragmenty tekstu do analizy. Fragmenty tekstu mogą być w formacie plain lub w postaci czystego tekstu, który zostanie przetworzony przez wybrane narzędzie (format plain:maca lub plain:wcrft).
Wyniki wypisywane są na konsoli w jednym z formatów: ccl (domyślnie), iob, tuples, tokens

Wciśnięcie ENTER wywołuje przetwarzanie wprowadzonego tekstu.

Zakończenie pracy w trybie interaktywnym następuje po przesłaniu komendy EOF.

Przykłady

Wypisanie jedynie odnalezionych nazw własnych.

liner2-cli interactive -ini config-56nam.ini -i plain:maca -o tuples
# Loading, please wait...
# Enter a sentence and press Enter.
# Input format: plain:maca
# To finish, enter 'EOF'.

> Ala ma kota.
(0,2,person_nam,"Ala")

Wyświetlenie danych w formacie ccl.

liner2-cli interactive -ini config-56nam.ini -i plain:maca
# Loading, please wait...
# Enter a sentence and press Enter.
# Input format: plain:maca
# To finish, enter 'EOF'.

> Ala ma Kota.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE chunkList SYSTEM "ccl.dtd">
<chunkList>
 <chunk id="ch1">
 <sentence id="s1">
  <tok>
  <orth>Ala</orth>
  <lex><base>Al</base><ctag>subst:sg:gen:m1</ctag></lex>
  <lex><base>Al</base><ctag>subst:sg:acc:m1</ctag></lex>
  <lex><base>Ala</base><ctag>subst:sg:nom:f</ctag></lex>
  <lex><base>Alo</base><ctag>subst:sg:gen:m1</ctag></lex>
  <lex><base>Alo</base><ctag>subst:sg:acc:m1</ctag></lex>
  <ann chan="person_nam">1</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>ma</orth>
  <lex><base>mieć</base><ctag>fin:sg:ter:imperf</ctag></lex>
  <lex><base>mój</base><ctag>adj:sg:nom:f:pos</ctag></lex>
  <lex><base>mój</base><ctag>adj:sg:voc:f:pos</ctag></lex>
  <ann chan="person_nam">0</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>Kota</orth>
  <lex><base>Kot</base><ctag>subst:sg:gen:m1</ctag></lex>
  <lex><base>Kot</base><ctag>subst:sg:acc:m1</ctag></lex>
  <lex><base>kot</base><ctag>subst:sg:gen:m1</ctag></lex>
  <lex><base>kot</base><ctag>subst:sg:acc:m1</ctag></lex>
  <lex><base>kot</base><ctag>subst:sg:gen:m2</ctag></lex>
  <lex><base>kot</base><ctag>subst:sg:acc:m2</ctag></lex>
  <lex><base>kota</base><ctag>subst:sg:nom:f</ctag></lex>
  <ann chan="person_nam">2</ann>
  </tok>
  <ns/>
  <tok>
  <orth>.</orth>
  <lex><base>.</base><ctag>interp</ctag></lex>
  <ann chan="person_nam">0</ann>
  </tok>
 </sentence>
 </chunk>
</chunkList>
> EOF