Tryb Eval

Wstęp

Tryb eval służy do oceny wyników klasyfikacji nazw własnych.

Sposób wywołania

liner2-cli eval -i format -f plik -ini konfiguracja

Zbiór kanałów anotacji poddanych ocenie można zawężyć poprzez parametr -types

Jako jego wartość należy podać listę konkretnych kanałów lub wyrażeń regularnych oddzielonych przecinkiem, np.:
 • -types nam_liv_person_first,nam_liv_person_last
 • -types nam_.*

Sposoby oceny

Ocena zadanego zbioru testowego

Porównanie zbioru nazw własnych wczytanego ze danych wejściowych i wygenerowanego przez Liner2.

Kroswalidacja

Aby uruchomić tryb kroswalidacji należy poprzedzić format danych przedrostkiem cv:, np. cv:ccl.
(format batch nie jest obsługiwany, zamiast tego fold może składać się z wielu plików)

Przygotowanie danych do kroswalidacji:
 • Dane wejściowe muszą uprzednio zostać podzielone na foldy, sktruktura pliku wejściowego powinna wyglądać nasŧepująco (tsv):
  plik1\tnumer_foldu
  plik2\tnumer_foldu
  plik3\tnumer_foldu
  ...
  

Numeracja foldów zaczyna się od 1.

 • W konfiguracji chunkera CRF należy ustawić wartości:
  [main]
  mode=train
  threads={dowolnie}
  template={dowolnie}
  store={dowolna ścieżka}
  
  [data]
  types={najlepiej zgodny z types wykorzystywanym przez eval}
  source={CV_TRAIN}
  

Przykłady

(wykorzystywane configi dostępne są jako załączniki)

Wykonuje ocenę wszystkich anotacji w korpusie z wykorzystaniem wyuczonego wcześniej modelu.

liner2-cli eval -f ~/korpusy/kpwr-1.2.5-disamb/index_names_100.txt -i batch:ccl -ini config-56nam.ini

Kroswalidacja, pod uwagę brane są jedynie anotacje nam_.*

liner2-cli eval -f ~/korpusy/kpwr-1.2.5-disamb/crosval.txt -i cv:ccl -ini config-56nam-cv.ini

config-56nam.ini Magnifier - przykład 1 (209 Bytes) Michał Krautforst, 03 Jul 2014 11:41

crfpp-56nam.ini Magnifier - przykład 1 (147 Bytes) Michał Krautforst, 03 Jul 2014 11:42

config-56nam-cv.ini Magnifier - przykład 2 (225 Bytes) Michał Krautforst, 03 Jul 2014 11:47

crfpp-56nam-cv.ini Magnifier - przykład 2 (129 Bytes) Michał Krautforst, 03 Jul 2014 11:48