Ccl

Format ccl zakłada podział na chunki i zdania (tagi chunk i sentence), dla każdego tokenu dostepne są dane morfosyntaktyczne oraz informacja o anotacjach (tag ann).

Przykład

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE chunkList SYSTEM "ccl.dtd">
<chunkList>
 <chunk id="ch1">
 <sentence id="sent1">
  <tok>
  <orth>Toronto</orth>
  <lex disamb="1"><base>Toronto</base><ctag>subst:sg:nom:n</ctag></lex>
  <lex><base>Toronto</base><ctag>subst:sg:gen:n</ctag></lex>
  <lex><base>Toronto</base><ctag>subst:sg:dat:n</ctag></lex>
  <lex><base>Toronto</base><ctag>subst:sg:acc:n</ctag></lex>
  <lex><base>Toronto</base><ctag>subst:sg:inst:n</ctag></lex>
  <lex><base>Toronto</base><ctag>subst:sg:loc:n</ctag></lex>
  <lex><base>Toronto</base><ctag>subst:sg:voc:n</ctag></lex>
  <lex><base>Toronto</base><ctag>subst:pl:nom:n</ctag></lex>
  <lex><base>Toronto</base><ctag>subst:pl:gen:n</ctag></lex>
  <lex><base>Toronto</base><ctag>subst:pl:dat:n</ctag></lex>
  <lex><base>Toronto</base><ctag>subst:pl:acc:n</ctag></lex>
  <lex><base>Toronto</base><ctag>subst:pl:inst:n</ctag></lex>
  <lex><base>Toronto</base><ctag>subst:pl:loc:n</ctag></lex>
  <lex><base>Toronto</base><ctag>subst:pl:voc:n</ctag></lex>
  <ann chan="chunk_agp">1</ann>
  <ann chan="chunk_app">1</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">1</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">1</ann>
  <ann chan="chunk_np">1</ann>
  <ann chan="facility_nam">1</ann>
  <ann chan="nam_fac_goe">1</ann>
  <ann chan="nam_loc_gpe_city">1</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>Dominion</orth>
  <lex><base>Dominion</base><ctag>ign</ctag></lex>
  <lex disamb="1"><base>dominion</base><ctag>subst:sg:nom:n</ctag></lex>
  <ann chan="chunk_agp">1</ann>
  <ann chan="chunk_app">1</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">1</ann>
  <ann chan="facility_nam">1</ann>
  <ann chan="nam_fac_goe">1</ann>
  <ann chan="nam_loc_gpe_city">0</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>Centre</orth>
  <lex><base>Centre</base><ctag>ign</ctag></lex>
  <lex disamb="1"><base>centre</base><ctag>subst:sg:nom:n</ctag></lex>
  <ann chan="chunk_agp">1</ann>
  <ann chan="chunk_app">1</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">1</ann>
  <ann chan="facility_nam">1</ann>
  <ann chan="nam_fac_goe">1</ann>
  <ann chan="nam_loc_gpe_city">0</ann>
  </tok>
 </sentence>
 </chunk>
 <chunk id="ch2">
 <sentence id="sent2">
  <tok>
  <orth>Toronto</orth>
  <lex disamb="1"><base>Toronto</base><ctag>subst:sg:nom:n</ctag></lex>
  <lex><base>Toronto</base><ctag>subst:sg:gen:n</ctag></lex>
  <lex><base>Toronto</base><ctag>subst:sg:dat:n</ctag></lex>
  <lex><base>Toronto</base><ctag>subst:sg:acc:n</ctag></lex>
  <lex><base>Toronto</base><ctag>subst:sg:inst:n</ctag></lex>
  <lex><base>Toronto</base><ctag>subst:sg:loc:n</ctag></lex>
  <lex><base>Toronto</base><ctag>subst:sg:voc:n</ctag></lex>
  <lex><base>Toronto</base><ctag>subst:pl:nom:n</ctag></lex>
  <lex><base>Toronto</base><ctag>subst:pl:gen:n</ctag></lex>
  <lex><base>Toronto</base><ctag>subst:pl:dat:n</ctag></lex>
  <lex><base>Toronto</base><ctag>subst:pl:acc:n</ctag></lex>
  <lex><base>Toronto</base><ctag>subst:pl:inst:n</ctag></lex>
  <lex><base>Toronto</base><ctag>subst:pl:loc:n</ctag></lex>
  <lex><base>Toronto</base><ctag>subst:pl:voc:n</ctag></lex>
  <ann chan="chunk_agp">1</ann>
  <ann chan="chunk_app">1</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">1</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">1</ann>
  <ann chan="chunk_np">1</ann>
  <ann chan="city_nam">0</ann>
  <ann chan="facility_nam">1</ann>
  <ann chan="landmark">0</ann>
  <ann chan="nam_fac_goe">1</ann>
  <ann chan="nam_loc_gpe_city">1</ann>
  <ann chan="nam_loc_gpe_district">0</ann>
  <ann chan="spatial_indicator">0</ann>
  <ann chan="trajector">0</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>Dominion</orth>
  <lex><base>Dominion</base><ctag>ign</ctag></lex>
  <lex disamb="1"><base>dominion</base><ctag>subst:sg:nom:n</ctag></lex>
  <ann chan="chunk_agp">1</ann>
  <ann chan="chunk_app">1</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">1</ann>
  <ann chan="city_nam">0</ann>
  <ann chan="facility_nam">1</ann>
  <ann chan="landmark">0</ann>
  <ann chan="nam_fac_goe">1</ann>
  <ann chan="nam_loc_gpe_city">0</ann>
  <ann chan="nam_loc_gpe_district">0</ann>
  <ann chan="spatial_indicator">0</ann>
  <ann chan="trajector">0</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>Centre</orth>
  <lex><base>Centre</base><ctag>ign</ctag></lex>
  <lex disamb="1"><base>centre</base><ctag>subst:sg:nom:n</ctag></lex>
  <ann chan="chunk_agp">1</ann>
  <ann chan="chunk_app">1</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">1</ann>
  <ann chan="city_nam">0</ann>
  <ann chan="facility_nam">1</ann>
  <ann chan="landmark">0</ann>
  <ann chan="nam_fac_goe">1</ann>
  <ann chan="nam_loc_gpe_city">0</ann>
  <ann chan="nam_loc_gpe_district">0</ann>
  <ann chan="spatial_indicator">0</ann>
  <ann chan="trajector">0</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>-</orth>
  <lex disamb="1"><base>-</base><ctag>interp</ctag></lex>
  <ann chan="chunk_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_app">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">0</ann>
  <ann chan="city_nam">0</ann>
  <ann chan="facility_nam">0</ann>
  <ann chan="landmark">0</ann>
  <ann chan="nam_fac_goe">0</ann>
  <ann chan="nam_loc_gpe_city">0</ann>
  <ann chan="nam_loc_gpe_district">0</ann>
  <ann chan="spatial_indicator">0</ann>
  <ann chan="trajector">0</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>kompleks</orth>
  <lex disamb="1"><base>kompleks</base><ctag>subst:sg:nom:m3</ctag></lex>
  <lex><base>kompleks</base><ctag>subst:sg:acc:m3</ctag></lex>
  <ann chan="chunk_agp">2</ann>
  <ann chan="chunk_app">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">2</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">2</ann>
  <ann chan="chunk_np">2</ann>
  <ann chan="city_nam">0</ann>
  <ann chan="facility_nam">0</ann>
  <ann chan="landmark">0</ann>
  <ann chan="nam_fac_goe">0</ann>
  <ann chan="nam_loc_gpe_city">0</ann>
  <ann chan="nam_loc_gpe_district">0</ann>
  <ann chan="spatial_indicator">0</ann>
  <ann chan="trajector">1</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>handlowo</orth>
  <lex disamb="1"><base>handlowo</base><ctag>adv:pos</ctag></lex>
  <ann chan="chunk_agp">2</ann>
  <ann chan="chunk_app">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">2</ann>
  <ann chan="city_nam">0</ann>
  <ann chan="facility_nam">0</ann>
  <ann chan="landmark">0</ann>
  <ann chan="nam_fac_goe">0</ann>
  <ann chan="nam_loc_gpe_city">0</ann>
  <ann chan="nam_loc_gpe_district">0</ann>
  <ann chan="spatial_indicator">0</ann>
  <ann chan="trajector">0</ann>
  </tok>
  <ns/>
  <tok>
  <orth>-</orth>
  <lex disamb="1"><base>-</base><ctag>interp</ctag></lex>
  <ann chan="chunk_agp">2</ann>
  <ann chan="chunk_app">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">2</ann>
  <ann chan="city_nam">0</ann>
  <ann chan="facility_nam">0</ann>
  <ann chan="landmark">0</ann>
  <ann chan="nam_fac_goe">0</ann>
  <ann chan="nam_loc_gpe_city">0</ann>
  <ann chan="nam_loc_gpe_district">0</ann>
  <ann chan="spatial_indicator">0</ann>
  <ann chan="trajector">0</ann>
  </tok>
  <ns/>
  <tok>
  <orth>kulturalny</orth>
  <lex disamb="1"><base>kulturalny</base><ctag>adj:sg:nom:m1:pos</ctag></lex>
  <lex><base>kulturalny</base><ctag>adj:sg:voc:m1:pos</ctag></lex>
  <lex><base>kulturalny</base><ctag>adj:sg:nom:m2:pos</ctag></lex>
  <lex><base>kulturalny</base><ctag>adj:sg:voc:m2:pos</ctag></lex>
  <lex><base>kulturalny</base><ctag>adj:sg:nom:m3:pos</ctag></lex>
  <lex><base>kulturalny</base><ctag>adj:sg:acc:m3:pos</ctag></lex>
  <lex><base>kulturalny</base><ctag>adj:sg:voc:m3:pos</ctag></lex>
  <ann chan="chunk_agp">2</ann>
  <ann chan="chunk_app">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">2</ann>
  <ann chan="city_nam">0</ann>
  <ann chan="facility_nam">0</ann>
  <ann chan="landmark">0</ann>
  <ann chan="nam_fac_goe">0</ann>
  <ann chan="nam_loc_gpe_city">0</ann>
  <ann chan="nam_loc_gpe_district">0</ann>
  <ann chan="spatial_indicator">0</ann>
  <ann chan="trajector">0</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>w</orth>
  <lex><base>w</base><ctag>prep:acc:nwok</ctag></lex>
  <lex disamb="1"><base>w</base><ctag>prep:loc:nwok</ctag></lex>
  <lex><base>wiek</base><ctag>brev:pun</ctag></lex>
  <lex><base>wielki</base><ctag>brev:pun</ctag></lex>
  <lex><base>wiersz</base><ctag>brev:pun</ctag></lex>
  <lex><base>wieś</base><ctag>brev:pun</ctag></lex>
  <lex><base>wyspa</base><ctag>brev:pun</ctag></lex>
  <ann chan="chunk_agp">3</ann>
  <ann chan="chunk_app">2</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">2</ann>
  <ann chan="city_nam">0</ann>
  <ann chan="facility_nam">0</ann>
  <ann chan="landmark">0</ann>
  <ann chan="nam_fac_goe">0</ann>
  <ann chan="nam_loc_gpe_city">0</ann>
  <ann chan="nam_loc_gpe_district">0</ann>
  <ann chan="spatial_indicator">1</ann>
  <ann chan="trajector">0</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>kanadyjskim</orth>
  <lex><base>kanadyjski</base><ctag>adj:sg:inst:m1:pos</ctag></lex>
  <lex><base>kanadyjski</base><ctag>adj:sg:loc:m1:pos</ctag></lex>
  <lex><base>kanadyjski</base><ctag>adj:sg:inst:m2:pos</ctag></lex>
  <lex><base>kanadyjski</base><ctag>adj:sg:loc:m2:pos</ctag></lex>
  <lex><base>kanadyjski</base><ctag>adj:sg:inst:m3:pos</ctag></lex>
  <lex><base>kanadyjski</base><ctag>adj:sg:loc:m3:pos</ctag></lex>
  <lex><base>kanadyjski</base><ctag>adj:sg:inst:n:pos</ctag></lex>
  <lex disamb="1"><base>kanadyjski</base><ctag>adj:sg:loc:n:pos</ctag></lex>
  <lex><base>kanadyjski</base><ctag>adj:pl:dat:m1:pos</ctag></lex>
  <lex><base>kanadyjski</base><ctag>adj:pl:dat:m2:pos</ctag></lex>
  <lex><base>kanadyjski</base><ctag>adj:pl:dat:m3:pos</ctag></lex>
  <lex><base>kanadyjski</base><ctag>adj:pl:dat:f:pos</ctag></lex>
  <lex><base>kanadyjski</base><ctag>adj:pl:dat:n:pos</ctag></lex>
  <ann chan="chunk_agp">3</ann>
  <ann chan="chunk_app">2</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">2</ann>
  <ann chan="city_nam">0</ann>
  <ann chan="facility_nam">0</ann>
  <ann chan="landmark">0</ann>
  <ann chan="nam_fac_goe">0</ann>
  <ann chan="nam_loc_gpe_city">0</ann>
  <ann chan="nam_loc_gpe_district">0</ann>
  <ann chan="spatial_indicator">0</ann>
  <ann chan="trajector">0</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>mieście</orth>
  <lex disamb="1"><base>miasto</base><ctag>subst:sg:loc:n</ctag></lex>
  <lex><base>miesić</base><ctag>impt:pl:sec:imperf</ctag></lex>
  <ann chan="chunk_agp">3</ann>
  <ann chan="chunk_app">2</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">3</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">2</ann>
  <ann chan="city_nam">0</ann>
  <ann chan="facility_nam">0</ann>
  <ann chan="landmark">1</ann>
  <ann chan="nam_fac_goe">0</ann>
  <ann chan="nam_loc_gpe_city">0</ann>
  <ann chan="nam_loc_gpe_district">0</ann>
  <ann chan="spatial_indicator">0</ann>
  <ann chan="trajector">0</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>Toronto</orth>
  <lex disamb="1"><base>Toronto</base><ctag>subst:sg:nom:n</ctag></lex>
  <lex><base>Toronto</base><ctag>subst:sg:gen:n</ctag></lex>
  <lex><base>Toronto</base><ctag>subst:sg:dat:n</ctag></lex>
  <lex><base>Toronto</base><ctag>subst:sg:acc:n</ctag></lex>
  <lex><base>Toronto</base><ctag>subst:sg:inst:n</ctag></lex>
  <lex><base>Toronto</base><ctag>subst:sg:loc:n</ctag></lex>
  <lex><base>Toronto</base><ctag>subst:sg:voc:n</ctag></lex>
  <lex><base>Toronto</base><ctag>subst:pl:nom:n</ctag></lex>
  <lex><base>Toronto</base><ctag>subst:pl:gen:n</ctag></lex>
  <lex><base>Toronto</base><ctag>subst:pl:dat:n</ctag></lex>
  <lex><base>Toronto</base><ctag>subst:pl:acc:n</ctag></lex>
  <lex><base>Toronto</base><ctag>subst:pl:inst:n</ctag></lex>
  <lex><base>Toronto</base><ctag>subst:pl:loc:n</ctag></lex>
  <lex><base>Toronto</base><ctag>subst:pl:voc:n</ctag></lex>
  <ann chan="chunk_agp">3</ann>
  <ann chan="chunk_app">2</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">2</ann>
  <ann chan="city_nam">1</ann>
  <ann chan="facility_nam">0</ann>
  <ann chan="landmark">0</ann>
  <ann chan="nam_fac_goe">0</ann>
  <ann chan="nam_loc_gpe_city">2</ann>
  <ann chan="nam_loc_gpe_district">0</ann>
  <ann chan="spatial_indicator">0</ann>
  <ann chan="trajector">0</ann>
  </tok>
  <ns/>
  <tok>
  <orth>,</orth>
  <lex disamb="1"><base>,</base><ctag>interp</ctag></lex>
  <ann chan="chunk_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_app">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">2</ann>
  <ann chan="city_nam">0</ann>
  <ann chan="facility_nam">0</ann>
  <ann chan="landmark">0</ann>
  <ann chan="nam_fac_goe">0</ann>
  <ann chan="nam_loc_gpe_city">0</ann>
  <ann chan="nam_loc_gpe_district">0</ann>
  <ann chan="spatial_indicator">0</ann>
  <ann chan="trajector">0</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>w</orth>
  <lex><base>w</base><ctag>prep:acc:nwok</ctag></lex>
  <lex disamb="1"><base>w</base><ctag>prep:loc:nwok</ctag></lex>
  <lex><base>wiek</base><ctag>brev:pun</ctag></lex>
  <lex><base>wielki</base><ctag>brev:pun</ctag></lex>
  <lex><base>wiersz</base><ctag>brev:pun</ctag></lex>
  <lex><base>wieś</base><ctag>brev:pun</ctag></lex>
  <lex><base>wyspa</base><ctag>brev:pun</ctag></lex>
  <ann chan="chunk_agp">4</ann>
  <ann chan="chunk_app">3</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">2</ann>
  <ann chan="city_nam">0</ann>
  <ann chan="facility_nam">0</ann>
  <ann chan="landmark">0</ann>
  <ann chan="nam_fac_goe">0</ann>
  <ann chan="nam_loc_gpe_city">0</ann>
  <ann chan="nam_loc_gpe_district">0</ann>
  <ann chan="spatial_indicator">2</ann>
  <ann chan="trajector">0</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>Financial</orth>
  <lex><base>Financial</base><ctag>ign</ctag></lex>
  <lex disamb="1"><base>financial</base><ctag>subst:sg:loc:n</ctag></lex>
  <ann chan="chunk_agp">4</ann>
  <ann chan="chunk_app">3</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">4</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">2</ann>
  <ann chan="city_nam">0</ann>
  <ann chan="facility_nam">0</ann>
  <ann chan="landmark">2</ann>
  <ann chan="nam_fac_goe">0</ann>
  <ann chan="nam_loc_gpe_city">0</ann>
  <ann chan="nam_loc_gpe_district">1</ann>
  <ann chan="spatial_indicator">0</ann>
  <ann chan="trajector">0</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>District</orth>
  <lex><base>District</base><ctag>ign</ctag></lex>
  <lex disamb="1"><base>district</base><ctag>subst:sg:loc:n</ctag></lex>
  <ann chan="chunk_agp">4</ann>
  <ann chan="chunk_app">3</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">2</ann>
  <ann chan="city_nam">0</ann>
  <ann chan="facility_nam">0</ann>
  <ann chan="landmark">2</ann>
  <ann chan="nam_fac_goe">0</ann>
  <ann chan="nam_loc_gpe_city">0</ann>
  <ann chan="nam_loc_gpe_district">1</ann>
  <ann chan="spatial_indicator">0</ann>
  <ann chan="trajector">0</ann>
  </tok>
  <ns/>
  <tok>
  <orth>.</orth>
  <lex disamb="1"><base>.</base><ctag>interp</ctag></lex>
  <ann chan="chunk_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_app">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">0</ann>
  <ann chan="city_nam">0</ann>
  <ann chan="facility_nam">0</ann>
  <ann chan="landmark">0</ann>
  <ann chan="nam_fac_goe">0</ann>
  <ann chan="nam_loc_gpe_city">0</ann>
  <ann chan="nam_loc_gpe_district">0</ann>
  <ann chan="spatial_indicator">0</ann>
  <ann chan="trajector">0</ann>
  </tok>
 </sentence>
 <sentence id="sent3">
  <tok>
  <orth>Składa</orth>
  <lex disamb="1"><base>składać</base><ctag>fin:sg:ter:imperf</ctag></lex>
  <ann chan="anafora_wyznacznik">1</ann>
  <ann chan="chunk_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_vp">1</ann>
  <ann chan="chunk_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_numord">0</ann>
  <ann chan="chunk_vp">1</ann>
  <ann chan="nam_liv_person">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person_first">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person_last">0</ann>
  <ann chan="person_nam">0</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>się</orth>
  <lex disamb="1"><base>się</base><ctag>qub</ctag></lex>
  <ann chan="anafora_wyznacznik">0</ann>
  <ann chan="chunk_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_vp">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_numord">0</ann>
  <ann chan="chunk_vp">1</ann>
  <ann chan="nam_liv_person">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person_first">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person_last">0</ann>
  <ann chan="person_nam">0</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>z</orth>
  <lex disamb="1"><base>z</base><ctag>prep:gen:nwok</ctag></lex>
  <lex><base>z</base><ctag>prep:acc:nwok</ctag></lex>
  <lex><base>z</base><ctag>prep:inst:nwok</ctag></lex>
  <lex><base>z</base><ctag>qub</ctag></lex>
  <lex><base>zeszyt</base><ctag>brev:pun</ctag></lex>
  <ann chan="anafora_wyznacznik">0</ann>
  <ann chan="chunk_agp">1</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_vp">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">1</ann>
  <ann chan="chunk_numord">0</ann>
  <ann chan="chunk_vp">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person_first">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person_last">0</ann>
  <ann chan="person_nam">0</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>3</orth>
  <lex><base>3</base><ctag>ign</ctag></lex>
  <lex disamb="1"><base>3</base><ctag>num:pl:gen:m3:congr</ctag></lex>
  <ann chan="anafora_wyznacznik">0</ann>
  <ann chan="chunk_agp">1</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">1</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">1</ann>
  <ann chan="chunk_head_vp">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">1</ann>
  <ann chan="chunk_numord">1</ann>
  <ann chan="chunk_vp">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person_first">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person_last">0</ann>
  <ann chan="person_nam">0</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>czarnych</orth>
  <lex><base>czarna</base><ctag>subst:pl:gen:f</ctag></lex>
  <lex><base>czarna</base><ctag>subst:pl:loc:f</ctag></lex>
  <lex><base>czarny</base><ctag>adj:pl:gen:m1:pos</ctag></lex>
  <lex><base>czarny</base><ctag>adj:pl:acc:m1:pos</ctag></lex>
  <lex><base>czarny</base><ctag>adj:pl:loc:m1:pos</ctag></lex>
  <lex><base>czarny</base><ctag>adj:pl:gen:m2:pos</ctag></lex>
  <lex><base>czarny</base><ctag>adj:pl:loc:m2:pos</ctag></lex>
  <lex disamb="1"><base>czarny</base><ctag>adj:pl:gen:m3:pos</ctag></lex>
  <lex><base>czarny</base><ctag>adj:pl:loc:m3:pos</ctag></lex>
  <lex><base>czarny</base><ctag>adj:pl:gen:f:pos</ctag></lex>
  <lex><base>czarny</base><ctag>adj:pl:loc:f:pos</ctag></lex>
  <lex><base>czarny</base><ctag>adj:pl:gen:n:pos</ctag></lex>
  <lex><base>czarny</base><ctag>adj:pl:loc:n:pos</ctag></lex>
  <lex><base>czarny</base><ctag>subst:pl:gen:m1</ctag></lex>
  <lex><base>czarny</base><ctag>subst:pl:acc:m1</ctag></lex>
  <lex><base>czarny</base><ctag>subst:pl:loc:m1</ctag></lex>
  <ann chan="anafora_wyznacznik">0</ann>
  <ann chan="chunk_agp">1</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_vp">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">1</ann>
  <ann chan="chunk_numord">0</ann>
  <ann chan="chunk_vp">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person_first">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person_last">0</ann>
  <ann chan="person_nam">0</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>budynków</orth>
  <lex disamb="1"><base>budynek</base><ctag>subst:pl:gen:m3</ctag></lex>
  <ann chan="anafora_wyznacznik">0</ann>
  <ann chan="chunk_agp">1</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_vp">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">1</ann>
  <ann chan="chunk_numord">0</ann>
  <ann chan="chunk_vp">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person_first">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person_last">0</ann>
  <ann chan="person_nam">0</ann>
  </tok>
  <ns/>
  <tok>
  <orth>,</orth>
  <lex disamb="1"><base>,</base><ctag>interp</ctag></lex>
  <ann chan="anafora_wyznacznik">0</ann>
  <ann chan="chunk_agp">1</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_vp">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">1</ann>
  <ann chan="chunk_numord">0</ann>
  <ann chan="chunk_vp">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person_first">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person_last">0</ann>
  <ann chan="person_nam">0</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>zaprojektowanych</orth>
  <lex><base>zaprojektować</base><ctag>ppas:pl:gen:m1:perf:aff</ctag></lex>
  <lex><base>zaprojektować</base><ctag>ppas:pl:acc:m1:perf:aff</ctag></lex>
  <lex><base>zaprojektować</base><ctag>ppas:pl:loc:m1:perf:aff</ctag></lex>
  <lex><base>zaprojektować</base><ctag>ppas:pl:gen:m2:perf:aff</ctag></lex>
  <lex><base>zaprojektować</base><ctag>ppas:pl:loc:m2:perf:aff</ctag></lex>
  <lex disamb="1"><base>zaprojektować</base><ctag>ppas:pl:gen:m3:perf:aff</ctag></lex>
  <lex><base>zaprojektować</base><ctag>ppas:pl:loc:m3:perf:aff</ctag></lex>
  <lex><base>zaprojektować</base><ctag>ppas:pl:gen:f:perf:aff</ctag></lex>
  <lex><base>zaprojektować</base><ctag>ppas:pl:loc:f:perf:aff</ctag></lex>
  <lex><base>zaprojektować</base><ctag>ppas:pl:gen:n:perf:aff</ctag></lex>
  <lex><base>zaprojektować</base><ctag>ppas:pl:loc:n:perf:aff</ctag></lex>
  <ann chan="anafora_wyznacznik">0</ann>
  <ann chan="chunk_agp">1</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_vp">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">1</ann>
  <ann chan="chunk_numord">0</ann>
  <ann chan="chunk_vp">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person_first">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person_last">0</ann>
  <ann chan="person_nam">0</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>przez</orth>
  <lex disamb="1"><base>przez</base><ctag>prep:acc:nwok</ctag></lex>
  <ann chan="anafora_wyznacznik">0</ann>
  <ann chan="chunk_agp">2</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_vp">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">1</ann>
  <ann chan="chunk_numord">0</ann>
  <ann chan="chunk_vp">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person_first">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person_last">0</ann>
  <ann chan="person_nam">0</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>architekta</orth>
  <lex><base>architekt</base><ctag>subst:sg:gen:m1</ctag></lex>
  <lex disamb="1"><base>architekt</base><ctag>subst:sg:acc:m1</ctag></lex>
  <lex><base>architekta</base><ctag>subst:sg:nom:m1</ctag></lex>
  <ann chan="anafora_wyznacznik">0</ann>
  <ann chan="chunk_agp">2</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">2</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_vp">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">1</ann>
  <ann chan="chunk_numord">0</ann>
  <ann chan="chunk_vp">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person_first">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person_last">0</ann>
  <ann chan="person_nam">0</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>Ludwiga</orth>
  <lex><base>Ludwig</base><ctag>subst:sg:gen:m1</ctag></lex>
  <lex disamb="1"><base>Ludwig</base><ctag>subst:sg:acc:m1</ctag></lex>
  <ann chan="anafora_wyznacznik">0</ann>
  <ann chan="chunk_agp">2</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_vp">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">1</ann>
  <ann chan="chunk_numord">0</ann>
  <ann chan="chunk_vp">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person">1</ann>
  <ann chan="nam_liv_person_first">1</ann>
  <ann chan="nam_liv_person_last">0</ann>
  <ann chan="person_nam">1</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>Mies</orth>
  <lex><base>Mies</base><ctag>ign</ctag></lex>
  <lex disamb="1"><base>mies</base><ctag>subst:sg:acc:m1</ctag></lex>
  <ann chan="anafora_wyznacznik">0</ann>
  <ann chan="chunk_agp">2</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_vp">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">1</ann>
  <ann chan="chunk_numord">0</ann>
  <ann chan="chunk_vp">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person">1</ann>
  <ann chan="nam_liv_person_first">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person_last">1</ann>
  <ann chan="person_nam">1</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>van</orth>
  <lex><base>van</base><ctag>burk</ctag></lex>
  <lex disamb="1"><base>van</base><ctag>subst:sg:nom:m2</ctag></lex>
  <ann chan="anafora_wyznacznik">0</ann>
  <ann chan="chunk_agp">2</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_vp">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">1</ann>
  <ann chan="chunk_numord">0</ann>
  <ann chan="chunk_vp">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person">1</ann>
  <ann chan="nam_liv_person_first">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person_last">0</ann>
  <ann chan="person_nam">1</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>der</orth>
  <lex disamb="1"><base>dera</base><ctag>subst:pl:gen:f</ctag></lex>
  <ann chan="anafora_wyznacznik">0</ann>
  <ann chan="chunk_agp">2</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_vp">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">1</ann>
  <ann chan="chunk_numord">0</ann>
  <ann chan="chunk_vp">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person">1</ann>
  <ann chan="nam_liv_person_first">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person_last">0</ann>
  <ann chan="person_nam">1</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>Rohe</orth>
  <lex><base>Rohe</base><ctag>ign</ctag></lex>
  <lex disamb="1"><base>rohe</base><ctag>subst:sg:gen:m2</ctag></lex>
  <ann chan="anafora_wyznacznik">0</ann>
  <ann chan="chunk_agp">2</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_vp">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">1</ann>
  <ann chan="chunk_numord">0</ann>
  <ann chan="chunk_vp">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person">1</ann>
  <ann chan="nam_liv_person_first">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person_last">2</ann>
  <ann chan="person_nam">1</ann>
  </tok>
  <ns/>
  <tok>
  <orth>.</orth>
  <lex disamb="1"><base>.</base><ctag>interp</ctag></lex>
  <ann chan="anafora_wyznacznik">0</ann>
  <ann chan="chunk_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_vp">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_numord">0</ann>
  <ann chan="chunk_vp">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person_first">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person_last">0</ann>
  <ann chan="person_nam">0</ann>
  </tok>
 </sentence>
 </chunk>
 <chunk id="ch3">
 <sentence id="sent4">
  <tok>
  <orth>Budynki</orth>
  <lex disamb="1"><base>budynek</base><ctag>subst:pl:nom:m3</ctag></lex>
  <lex><base>budynek</base><ctag>subst:pl:acc:m3</ctag></lex>
  <lex><base>budynek</base><ctag>subst:pl:voc:m3</ctag></lex>
  <ann chan="anafora_wyznacznik">1</ann>
  <ann chan="chunk_agp">1</ann>
  <ann chan="chunk_app">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">1</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">1</ann>
  <ann chan="chunk_head_vp">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">1</ann>
  <ann chan="chunk_vp">0</ann>
  <ann chan="landmark">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person_first">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person_last">0</ann>
  <ann chan="spatial_indicator">0</ann>
  <ann chan="trajector">0</ann>
  <ann chan="wsd_tworzyć">0</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>tworzą</orth>
  <lex disamb="1"><base>tworzyć</base><ctag>fin:pl:ter:imperf</ctag></lex>
  <ann chan="anafora_wyznacznik">0</ann>
  <ann chan="chunk_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_app">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_vp">1</ann>
  <ann chan="chunk_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_vp">1</ann>
  <ann chan="landmark">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person_first">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person_last">0</ann>
  <ann chan="spatial_indicator">0</ann>
  <ann chan="trajector">0</ann>
  <ann chan="wsd_tworzyć">1</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>odgrodzony</orth>
  <lex><base>odgrodzić</base><ctag>ppas:sg:nom:m1:perf:aff</ctag></lex>
  <lex><base>odgrodzić</base><ctag>ppas:sg:nom:m2:perf:aff</ctag></lex>
  <lex disamb="1"><base>odgrodzić</base><ctag>ppas:sg:nom:m3:perf:aff</ctag></lex>
  <lex><base>odgrodzić</base><ctag>ppas:sg:acc:m3:perf:aff</ctag></lex>
  <ann chan="anafora_wyznacznik">0</ann>
  <ann chan="chunk_agp">8</ann>
  <ann chan="chunk_app">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_vp">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">2</ann>
  <ann chan="chunk_vp">0</ann>
  <ann chan="landmark">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person_first">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person_last">0</ann>
  <ann chan="spatial_indicator">1</ann>
  <ann chan="trajector">0</ann>
  <ann chan="wsd_tworzyć">0</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>od</orth>
  <lex><base>Oda</base><ctag>subst:pl:gen:f</ctag></lex>
  <lex disamb="1"><base>od</base><ctag>prep:gen:nwok</ctag></lex>
  <ann chan="anafora_wyznacznik">0</ann>
  <ann chan="chunk_agp">2</ann>
  <ann chan="chunk_app">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_vp">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">2</ann>
  <ann chan="chunk_vp">0</ann>
  <ann chan="landmark">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person_first">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person_last">0</ann>
  <ann chan="spatial_indicator">1</ann>
  <ann chan="trajector">0</ann>
  <ann chan="wsd_tworzyć">0</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>ulic</orth>
  <lex disamb="1"><base>ulica</base><ctag>subst:pl:gen:f</ctag></lex>
  <ann chan="anafora_wyznacznik">0</ann>
  <ann chan="chunk_agp">2</ann>
  <ann chan="chunk_app">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">2</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_vp">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">2</ann>
  <ann chan="chunk_vp">0</ann>
  <ann chan="landmark">1</ann>
  <ann chan="nam_liv_person">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person_first">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person_last">0</ann>
  <ann chan="spatial_indicator">0</ann>
  <ann chan="trajector">0</ann>
  <ann chan="wsd_tworzyć">0</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>dziedziniec</orth>
  <lex disamb="1"><base>dziedziniec</base><ctag>subst:sg:nom:m3</ctag></lex>
  <lex><base>dziedziniec</base><ctag>subst:sg:acc:m3</ctag></lex>
  <ann chan="anafora_wyznacznik">0</ann>
  <ann chan="chunk_agp">8</ann>
  <ann chan="chunk_app">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">3</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">2</ann>
  <ann chan="chunk_head_vp">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">2</ann>
  <ann chan="chunk_vp">0</ann>
  <ann chan="landmark">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person_first">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person_last">0</ann>
  <ann chan="spatial_indicator">0</ann>
  <ann chan="trajector">1</ann>
  <ann chan="wsd_tworzyć">0</ann>
  </tok>
  <ns/>
  <tok>
  <orth>,</orth>
  <lex disamb="1"><base>,</base><ctag>interp</ctag></lex>
  <ann chan="anafora_wyznacznik">0</ann>
  <ann chan="chunk_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_app">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_vp">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_vp">0</ann>
  <ann chan="landmark">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person_first">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person_last">0</ann>
  <ann chan="spatial_indicator">0</ann>
  <ann chan="trajector">0</ann>
  <ann chan="wsd_tworzyć">0</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>na</orth>
  <lex><base>na</base><ctag>interj</ctag></lex>
  <lex><base>na</base><ctag>prep:acc</ctag></lex>
  <lex disamb="1"><base>na</base><ctag>prep:loc</ctag></lex>
  <ann chan="anafora_wyznacznik">0</ann>
  <ann chan="chunk_agp">3</ann>
  <ann chan="chunk_app">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_vp">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">3</ann>
  <ann chan="chunk_vp">0</ann>
  <ann chan="landmark">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person_first">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person_last">0</ann>
  <ann chan="spatial_indicator">2</ann>
  <ann chan="trajector">0</ann>
  <ann chan="wsd_tworzyć">0</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>którym</orth>
  <lex><base>który</base><ctag>adj:sg:inst:m1:pos</ctag></lex>
  <lex><base>który</base><ctag>adj:sg:loc:m1:pos</ctag></lex>
  <lex><base>który</base><ctag>adj:sg:inst:m2:pos</ctag></lex>
  <lex><base>który</base><ctag>adj:sg:loc:m2:pos</ctag></lex>
  <lex><base>który</base><ctag>adj:sg:inst:m3:pos</ctag></lex>
  <lex disamb="1"><base>który</base><ctag>adj:sg:loc:m3:pos</ctag></lex>
  <lex><base>który</base><ctag>adj:sg:inst:n:pos</ctag></lex>
  <lex><base>który</base><ctag>adj:sg:loc:n:pos</ctag></lex>
  <lex><base>który</base><ctag>adj:pl:dat:m1:pos</ctag></lex>
  <lex><base>który</base><ctag>adj:pl:dat:m2:pos</ctag></lex>
  <lex><base>który</base><ctag>adj:pl:dat:m3:pos</ctag></lex>
  <lex><base>który</base><ctag>adj:pl:dat:f:pos</ctag></lex>
  <lex><base>który</base><ctag>adj:pl:dat:n:pos</ctag></lex>
  <ann chan="anafora_wyznacznik">0</ann>
  <ann chan="chunk_agp">3</ann>
  <ann chan="chunk_app">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">4</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">3</ann>
  <ann chan="chunk_head_vp">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">3</ann>
  <ann chan="chunk_vp">0</ann>
  <ann chan="landmark">2</ann>
  <ann chan="nam_liv_person">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person_first">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person_last">0</ann>
  <ann chan="spatial_indicator">0</ann>
  <ann chan="trajector">0</ann>
  <ann chan="wsd_tworzyć">0</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>Joe</orth>
  <lex><base>Joe</base><ctag>depr:pl:nom:m2</ctag></lex>
  <lex><base>Joe</base><ctag>depr:pl:voc:m2</ctag></lex>
  <lex disamb="1"><base>Joe</base><ctag>subst:sg:nom:m1</ctag></lex>
  <lex><base>Joe</base><ctag>subst:sg:gen:m1</ctag></lex>
  <lex><base>Joe</base><ctag>subst:sg:dat:m1</ctag></lex>
  <lex><base>Joe</base><ctag>subst:sg:acc:m1</ctag></lex>
  <lex><base>Joe</base><ctag>subst:sg:inst:m1</ctag></lex>
  <lex><base>Joe</base><ctag>subst:sg:loc:m1</ctag></lex>
  <lex><base>Joe</base><ctag>subst:sg:voc:m1</ctag></lex>
  <lex><base>Joe</base><ctag>subst:pl:nom:m1</ctag></lex>
  <lex><base>Joe</base><ctag>subst:pl:gen:m1</ctag></lex>
  <lex><base>Joe</base><ctag>subst:pl:dat:m1</ctag></lex>
  <lex><base>Joe</base><ctag>subst:pl:acc:m1</ctag></lex>
  <lex><base>Joe</base><ctag>subst:pl:inst:m1</ctag></lex>
  <lex><base>Joe</base><ctag>subst:pl:loc:m1</ctag></lex>
  <lex><base>Joe</base><ctag>subst:pl:voc:m1</ctag></lex>
  <ann chan="anafora_wyznacznik">0</ann>
  <ann chan="chunk_agp">4</ann>
  <ann chan="chunk_app">1</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">5</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">4</ann>
  <ann chan="chunk_head_vp">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">4</ann>
  <ann chan="chunk_vp">0</ann>
  <ann chan="landmark">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person">1</ann>
  <ann chan="nam_liv_person_first">1</ann>
  <ann chan="nam_liv_person_last">0</ann>
  <ann chan="spatial_indicator">0</ann>
  <ann chan="trajector">0</ann>
  <ann chan="wsd_tworzyć">0</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>Fafard</orth>
  <lex><base>Fafard</base><ctag>ign</ctag></lex>
  <lex disamb="1"><base>fafard</base><ctag>subst:sg:nom:m1</ctag></lex>
  <ann chan="anafora_wyznacznik">0</ann>
  <ann chan="chunk_agp">4</ann>
  <ann chan="chunk_app">1</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_vp">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">4</ann>
  <ann chan="chunk_vp">0</ann>
  <ann chan="landmark">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person">1</ann>
  <ann chan="nam_liv_person_first">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person_last">1</ann>
  <ann chan="spatial_indicator">0</ann>
  <ann chan="trajector">0</ann>
  <ann chan="wsd_tworzyć">0</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>ustawił</orth>
  <lex disamb="1"><base>ustawić</base><ctag>praet:sg:m1:perf</ctag></lex>
  <lex><base>ustawić</base><ctag>praet:sg:m2:perf</ctag></lex>
  <lex><base>ustawić</base><ctag>praet:sg:m3:perf</ctag></lex>
  <ann chan="anafora_wyznacznik">0</ann>
  <ann chan="chunk_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_app">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_vp">2</ann>
  <ann chan="chunk_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_vp">2</ann>
  <ann chan="landmark">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person_first">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person_last">0</ann>
  <ann chan="spatial_indicator">0</ann>
  <ann chan="trajector">0</ann>
  <ann chan="wsd_tworzyć">0</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>6</orth>
  <lex><base>6</base><ctag>ign</ctag></lex>
  <lex disamb="1"><base>6</base><ctag>num:pl:nom:f:rec</ctag></lex>
  <ann chan="anafora_wyznacznik">0</ann>
  <ann chan="chunk_agp">5</ann>
  <ann chan="chunk_app">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">6</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">5</ann>
  <ann chan="chunk_head_vp">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">5</ann>
  <ann chan="chunk_vp">0</ann>
  <ann chan="landmark">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person_first">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person_last">0</ann>
  <ann chan="spatial_indicator">0</ann>
  <ann chan="trajector">0</ann>
  <ann chan="wsd_tworzyć">0</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>odpoczywających</orth>
  <lex><base>odpoczywać</base><ctag>pact:pl:gen:m1:imperf:aff</ctag></lex>
  <lex><base>odpoczywać</base><ctag>pact:pl:acc:m1:imperf:aff</ctag></lex>
  <lex><base>odpoczywać</base><ctag>pact:pl:loc:m1:imperf:aff</ctag></lex>
  <lex><base>odpoczywać</base><ctag>pact:pl:gen:m2:imperf:aff</ctag></lex>
  <lex><base>odpoczywać</base><ctag>pact:pl:loc:m2:imperf:aff</ctag></lex>
  <lex><base>odpoczywać</base><ctag>pact:pl:gen:m3:imperf:aff</ctag></lex>
  <lex><base>odpoczywać</base><ctag>pact:pl:loc:m3:imperf:aff</ctag></lex>
  <lex disamb="1"><base>odpoczywać</base><ctag>pact:pl:gen:f:imperf:aff</ctag></lex>
  <lex><base>odpoczywać</base><ctag>pact:pl:loc:f:imperf:aff</ctag></lex>
  <lex><base>odpoczywać</base><ctag>pact:pl:gen:n:imperf:aff</ctag></lex>
  <lex><base>odpoczywać</base><ctag>pact:pl:loc:n:imperf:aff</ctag></lex>
  <ann chan="anafora_wyznacznik">0</ann>
  <ann chan="chunk_agp">6</ann>
  <ann chan="chunk_app">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_vp">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">5</ann>
  <ann chan="chunk_vp">0</ann>
  <ann chan="landmark">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person_first">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person_last">0</ann>
  <ann chan="spatial_indicator">0</ann>
  <ann chan="trajector">0</ann>
  <ann chan="wsd_tworzyć">0</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>krów</orth>
  <lex disamb="1"><base>krowa</base><ctag>subst:pl:gen:f</ctag></lex>
  <ann chan="anafora_wyznacznik">0</ann>
  <ann chan="chunk_agp">6</ann>
  <ann chan="chunk_app">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">7</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_vp">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">5</ann>
  <ann chan="chunk_vp">0</ann>
  <ann chan="landmark">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person_first">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person_last">0</ann>
  <ann chan="spatial_indicator">0</ann>
  <ann chan="trajector">2</ann>
  <ann chan="wsd_tworzyć">0</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>z</orth>
  <lex disamb="1"><base>z</base><ctag>prep:gen:nwok</ctag></lex>
  <lex><base>z</base><ctag>prep:acc:nwok</ctag></lex>
  <lex><base>z</base><ctag>prep:inst:nwok</ctag></lex>
  <lex><base>z</base><ctag>qub</ctag></lex>
  <lex><base>zeszyt</base><ctag>brev:pun</ctag></lex>
  <ann chan="anafora_wyznacznik">0</ann>
  <ann chan="chunk_agp">7</ann>
  <ann chan="chunk_app">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_vp">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">5</ann>
  <ann chan="chunk_vp">0</ann>
  <ann chan="landmark">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person_first">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person_last">0</ann>
  <ann chan="spatial_indicator">0</ann>
  <ann chan="trajector">0</ann>
  <ann chan="wsd_tworzyć">0</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>brązu</orth>
  <lex disamb="1"><base>brąz</base><ctag>subst:sg:gen:m3</ctag></lex>
  <ann chan="anafora_wyznacznik">0</ann>
  <ann chan="chunk_agp">7</ann>
  <ann chan="chunk_app">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">8</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_vp">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">5</ann>
  <ann chan="chunk_vp">0</ann>
  <ann chan="landmark">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person_first">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person_last">0</ann>
  <ann chan="spatial_indicator">0</ann>
  <ann chan="trajector">0</ann>
  <ann chan="wsd_tworzyć">0</ann>
  </tok>
  <ns/>
  <tok>
  <orth>.</orth>
  <lex disamb="1"><base>.</base><ctag>interp</ctag></lex>
  <ann chan="anafora_wyznacznik">0</ann>
  <ann chan="chunk_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_app">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_vp">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_vp">0</ann>
  <ann chan="landmark">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person_first">0</ann>
  <ann chan="nam_liv_person_last">0</ann>
  <ann chan="spatial_indicator">0</ann>
  <ann chan="trajector">0</ann>
  <ann chan="wsd_tworzyć">0</ann>
  </tok>
 </sentence>
 <sentence id="sent5">
  <tok>
  <orth>Pomiędzy</orth>
  <lex><base>pomiędzy</base><ctag>prep:acc</ctag></lex>
  <lex disamb="1"><base>pomiędzy</base><ctag>prep:inst</ctag></lex>
  <ann chan="anafora_wyznacznik">0</ann>
  <ann chan="chunk_agp">1</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_vp">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">1</ann>
  <ann chan="chunk_vp">0</ann>
  <ann chan="landmark">0</ann>
  <ann chan="spatial_indicator">1</ann>
  <ann chan="trajector">0</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>budynkami</orth>
  <lex disamb="1"><base>budynek</base><ctag>subst:pl:inst:m3</ctag></lex>
  <ann chan="anafora_wyznacznik">1</ann>
  <ann chan="chunk_agp">1</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">1</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">1</ann>
  <ann chan="chunk_head_vp">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">1</ann>
  <ann chan="chunk_vp">0</ann>
  <ann chan="landmark">1</ann>
  <ann chan="spatial_indicator">0</ann>
  <ann chan="trajector">0</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>stoi</orth>
  <lex disamb="1"><base>stać</base><ctag>fin:sg:ter:imperf</ctag></lex>
  <lex><base>stoa</base><ctag>subst:sg:gen:f</ctag></lex>
  <lex><base>stoa</base><ctag>subst:sg:dat:f</ctag></lex>
  <lex><base>stoa</base><ctag>subst:sg:loc:f</ctag></lex>
  <lex><base>stoa</base><ctag>subst:pl:gen:f</ctag></lex>
  <ann chan="anafora_wyznacznik">0</ann>
  <ann chan="chunk_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_vp">1</ann>
  <ann chan="chunk_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_vp">1</ann>
  <ann chan="landmark">0</ann>
  <ann chan="spatial_indicator">0</ann>
  <ann chan="trajector">0</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>także</orth>
  <lex disamb="1"><base>także</base><ctag>qub</ctag></lex>
  <ann chan="anafora_wyznacznik">0</ann>
  <ann chan="chunk_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_vp">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_vp">0</ann>
  <ann chan="landmark">0</ann>
  <ann chan="spatial_indicator">0</ann>
  <ann chan="trajector">0</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>wielkie</orth>
  <lex><base>wielki</base><ctag>adj:sg:nom:n:pos</ctag></lex>
  <lex disamb="1"><base>wielki</base><ctag>adj:sg:acc:n:pos</ctag></lex>
  <lex><base>wielki</base><ctag>adj:sg:voc:n:pos</ctag></lex>
  <lex><base>wielki</base><ctag>adj:pl:nom:m2:pos</ctag></lex>
  <lex><base>wielki</base><ctag>adj:pl:acc:m2:pos</ctag></lex>
  <lex><base>wielki</base><ctag>adj:pl:voc:m2:pos</ctag></lex>
  <lex><base>wielki</base><ctag>adj:pl:nom:m3:pos</ctag></lex>
  <lex><base>wielki</base><ctag>adj:pl:acc:m3:pos</ctag></lex>
  <lex><base>wielki</base><ctag>adj:pl:voc:m3:pos</ctag></lex>
  <lex><base>wielki</base><ctag>adj:pl:nom:f:pos</ctag></lex>
  <lex><base>wielki</base><ctag>adj:pl:acc:f:pos</ctag></lex>
  <lex><base>wielki</base><ctag>adj:pl:voc:f:pos</ctag></lex>
  <lex><base>wielki</base><ctag>adj:pl:nom:n:pos</ctag></lex>
  <lex><base>wielki</base><ctag>adj:pl:acc:n:pos</ctag></lex>
  <lex><base>wielki</base><ctag>adj:pl:voc:n:pos</ctag></lex>
  <lex><base>wielki</base><ctag>depr:pl:nom:m2</ctag></lex>
  <lex><base>wielki</base><ctag>depr:pl:voc:m2</ctag></lex>
  <ann chan="anafora_wyznacznik">0</ann>
  <ann chan="chunk_agp">2</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_vp">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">2</ann>
  <ann chan="chunk_vp">0</ann>
  <ann chan="landmark">0</ann>
  <ann chan="spatial_indicator">0</ann>
  <ann chan="trajector">0</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>krzesło</orth>
  <lex><base>krzesło</base><ctag>subst:sg:nom:n</ctag></lex>
  <lex disamb="1"><base>krzesło</base><ctag>subst:sg:acc:n</ctag></lex>
  <lex><base>krzesło</base><ctag>subst:sg:voc:n</ctag></lex>
  <ann chan="anafora_wyznacznik">0</ann>
  <ann chan="chunk_agp">2</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">2</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">2</ann>
  <ann chan="chunk_head_vp">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">2</ann>
  <ann chan="chunk_vp">0</ann>
  <ann chan="landmark">0</ann>
  <ann chan="spatial_indicator">0</ann>
  <ann chan="trajector">1</ann>
  </tok>
  <ns/>
  <tok>
  <orth>.</orth>
  <lex disamb="1"><base>.</base><ctag>interp</ctag></lex>
  <ann chan="anafora_wyznacznik">0</ann>
  <ann chan="chunk_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_vp">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_vp">0</ann>
  <ann chan="landmark">0</ann>
  <ann chan="spatial_indicator">0</ann>
  <ann chan="trajector">0</ann>
  </tok>
 </sentence>
 <sentence id="sent6">
  <tok>
  <orth>W</orth>
  <lex disamb="1"><base>w</base><ctag>prep:acc:nwok</ctag></lex>
  <lex><base>w</base><ctag>prep:loc:nwok</ctag></lex>
  <lex><base>wiek</base><ctag>brev:pun</ctag></lex>
  <lex><base>wielki</base><ctag>brev:pun</ctag></lex>
  <lex><base>wiersz</base><ctag>brev:pun</ctag></lex>
  <lex><base>wieś</base><ctag>brev:pun</ctag></lex>
  <lex><base>wyspa</base><ctag>brev:pun</ctag></lex>
  <ann chan="chunk_agp">1</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_vp">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">1</ann>
  <ann chan="chunk_vp">0</ann>
  <ann chan="t3_time">0</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>południe</orth>
  <lex><base>południ</base><ctag>adj:sg:nom:n:pos</ctag></lex>
  <lex><base>południ</base><ctag>adj:sg:acc:n:pos</ctag></lex>
  <lex><base>południ</base><ctag>adj:sg:voc:n:pos</ctag></lex>
  <lex><base>południ</base><ctag>adj:pl:nom:m2:pos</ctag></lex>
  <lex><base>południ</base><ctag>adj:pl:acc:m2:pos</ctag></lex>
  <lex><base>południ</base><ctag>adj:pl:voc:m2:pos</ctag></lex>
  <lex><base>południ</base><ctag>adj:pl:nom:m3:pos</ctag></lex>
  <lex><base>południ</base><ctag>adj:pl:acc:m3:pos</ctag></lex>
  <lex><base>południ</base><ctag>adj:pl:voc:m3:pos</ctag></lex>
  <lex><base>południ</base><ctag>adj:pl:nom:f:pos</ctag></lex>
  <lex><base>południ</base><ctag>adj:pl:acc:f:pos</ctag></lex>
  <lex><base>południ</base><ctag>adj:pl:voc:f:pos</ctag></lex>
  <lex><base>południ</base><ctag>adj:pl:nom:n:pos</ctag></lex>
  <lex><base>południ</base><ctag>adj:pl:acc:n:pos</ctag></lex>
  <lex><base>południ</base><ctag>adj:pl:voc:n:pos</ctag></lex>
  <lex><base>południe</base><ctag>subst:sg:nom:n</ctag></lex>
  <lex disamb="1"><base>południe</base><ctag>subst:sg:acc:n</ctag></lex>
  <lex><base>południe</base><ctag>subst:sg:voc:n</ctag></lex>
  <ann chan="chunk_agp">1</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">1</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">1</ann>
  <ann chan="chunk_head_vp">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">1</ann>
  <ann chan="chunk_vp">0</ann>
  <ann chan="t3_time">1</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>odbywają</orth>
  <lex disamb="1"><base>odbywać</base><ctag>fin:pl:ter:imperf</ctag></lex>
  <ann chan="chunk_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_vp">1</ann>
  <ann chan="chunk_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_vp">1</ann>
  <ann chan="t3_time">0</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>się</orth>
  <lex disamb="1"><base>się</base><ctag>qub</ctag></lex>
  <ann chan="chunk_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_vp">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_vp">1</ann>
  <ann chan="t3_time">0</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>koncerty</orth>
  <lex disamb="1"><base>koncert</base><ctag>subst:pl:nom:m3</ctag></lex>
  <lex><base>koncert</base><ctag>subst:pl:acc:m3</ctag></lex>
  <lex><base>koncert</base><ctag>subst:pl:voc:m3</ctag></lex>
  <ann chan="chunk_agp">2</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">2</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">2</ann>
  <ann chan="chunk_head_vp">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">2</ann>
  <ann chan="chunk_vp">0</ann>
  <ann chan="t3_time">0</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>jazzowe</orth>
  <lex><base>jazzowy</base><ctag>adj:sg:nom:n:pos</ctag></lex>
  <lex><base>jazzowy</base><ctag>adj:sg:acc:n:pos</ctag></lex>
  <lex><base>jazzowy</base><ctag>adj:sg:voc:n:pos</ctag></lex>
  <lex><base>jazzowy</base><ctag>adj:pl:nom:m2:pos</ctag></lex>
  <lex><base>jazzowy</base><ctag>adj:pl:acc:m2:pos</ctag></lex>
  <lex><base>jazzowy</base><ctag>adj:pl:voc:m2:pos</ctag></lex>
  <lex disamb="1"><base>jazzowy</base><ctag>adj:pl:nom:m3:pos</ctag></lex>
  <lex><base>jazzowy</base><ctag>adj:pl:acc:m3:pos</ctag></lex>
  <lex><base>jazzowy</base><ctag>adj:pl:voc:m3:pos</ctag></lex>
  <lex><base>jazzowy</base><ctag>adj:pl:nom:f:pos</ctag></lex>
  <lex><base>jazzowy</base><ctag>adj:pl:acc:f:pos</ctag></lex>
  <lex><base>jazzowy</base><ctag>adj:pl:voc:f:pos</ctag></lex>
  <lex><base>jazzowy</base><ctag>adj:pl:nom:n:pos</ctag></lex>
  <lex><base>jazzowy</base><ctag>adj:pl:acc:n:pos</ctag></lex>
  <lex><base>jazzowy</base><ctag>adj:pl:voc:n:pos</ctag></lex>
  <ann chan="chunk_agp">2</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_vp">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">2</ann>
  <ann chan="chunk_vp">0</ann>
  <ann chan="t3_time">0</ann>
  </tok>
  <ns/>
  <tok>
  <orth>.</orth>
  <lex disamb="1"><base>.</base><ctag>interp</ctag></lex>
  <ann chan="chunk_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_vp">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_vp">0</ann>
  <ann chan="t3_time">0</ann>
  </tok>
 </sentence>
 </chunk>
 <chunk id="ch4">
 <sentence id="sent7">
  <tok>
  <orth>W</orth>
  <lex><base>w</base><ctag>prep:acc:nwok</ctag></lex>
  <lex disamb="1"><base>w</base><ctag>prep:loc:nwok</ctag></lex>
  <lex><base>wiek</base><ctag>brev:pun</ctag></lex>
  <lex><base>wielki</base><ctag>brev:pun</ctag></lex>
  <lex><base>wiersz</base><ctag>brev:pun</ctag></lex>
  <lex><base>wieś</base><ctag>brev:pun</ctag></lex>
  <lex><base>wyspa</base><ctag>brev:pun</ctag></lex>
  <ann chan="anafora_wyznacznik">0</ann>
  <ann chan="chunk_agp">1</ann>
  <ann chan="chunk_app">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_vp">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">1</ann>
  <ann chan="chunk_vp">0</ann>
  <ann chan="facility_nam">0</ann>
  <ann chan="landmark">0</ann>
  <ann chan="nam_fac_goe">0</ann>
  <ann chan="nam_loc_gpe_city">0</ann>
  <ann chan="nam_org_nation">0</ann>
  <ann chan="spatial_indicator">1</ann>
  <ann chan="trajector">0</ann>
  <ann chan="wsd_sztuka">0</ann>
  <ann chan="wsd_znajdować">0</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>kompleksie</orth>
  <lex disamb="1"><base>kompleks</base><ctag>subst:sg:loc:m3</ctag></lex>
  <lex><base>kompleks</base><ctag>subst:sg:voc:m3</ctag></lex>
  <ann chan="anafora_wyznacznik">1</ann>
  <ann chan="chunk_agp">1</ann>
  <ann chan="chunk_app">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">1</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">1</ann>
  <ann chan="chunk_head_vp">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">1</ann>
  <ann chan="chunk_vp">0</ann>
  <ann chan="facility_nam">0</ann>
  <ann chan="landmark">1</ann>
  <ann chan="nam_fac_goe">0</ann>
  <ann chan="nam_loc_gpe_city">0</ann>
  <ann chan="nam_org_nation">0</ann>
  <ann chan="spatial_indicator">0</ann>
  <ann chan="trajector">0</ann>
  <ann chan="wsd_sztuka">0</ann>
  <ann chan="wsd_znajdować">0</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>znajduje</orth>
  <lex disamb="1"><base>znajdować</base><ctag>fin:sg:ter:imperf</ctag></lex>
  <lex disamb="1"><base>znajdywać</base><ctag>fin:sg:ter:imperf</ctag></lex>
  <ann chan="anafora_wyznacznik">0</ann>
  <ann chan="chunk_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_app">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_vp">1</ann>
  <ann chan="chunk_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_vp">1</ann>
  <ann chan="facility_nam">0</ann>
  <ann chan="landmark">0</ann>
  <ann chan="nam_fac_goe">0</ann>
  <ann chan="nam_loc_gpe_city">0</ann>
  <ann chan="nam_org_nation">0</ann>
  <ann chan="spatial_indicator">0</ann>
  <ann chan="trajector">0</ann>
  <ann chan="wsd_sztuka">0</ann>
  <ann chan="wsd_znajdować">1</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>się</orth>
  <lex disamb="1"><base>się</base><ctag>qub</ctag></lex>
  <ann chan="anafora_wyznacznik">0</ann>
  <ann chan="chunk_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_app">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_vp">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_vp">1</ann>
  <ann chan="facility_nam">0</ann>
  <ann chan="landmark">0</ann>
  <ann chan="nam_fac_goe">0</ann>
  <ann chan="nam_loc_gpe_city">0</ann>
  <ann chan="nam_org_nation">0</ann>
  <ann chan="spatial_indicator">0</ann>
  <ann chan="trajector">0</ann>
  <ann chan="wsd_sztuka">0</ann>
  <ann chan="wsd_znajdować">0</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>jedna</orth>
  <lex disamb="1"><base>jeden</base><ctag>adj:sg:nom:f:pos</ctag></lex>
  <lex><base>jeden</base><ctag>adj:sg:voc:f:pos</ctag></lex>
  <lex><base>jednać</base><ctag>fin:sg:ter:imperf</ctag></lex>
  <ann chan="anafora_wyznacznik">0</ann>
  <ann chan="chunk_agp">2</ann>
  <ann chan="chunk_app">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">2</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">2</ann>
  <ann chan="chunk_head_vp">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">2</ann>
  <ann chan="chunk_vp">0</ann>
  <ann chan="facility_nam">0</ann>
  <ann chan="landmark">0</ann>
  <ann chan="nam_fac_goe">0</ann>
  <ann chan="nam_loc_gpe_city">0</ann>
  <ann chan="nam_org_nation">0</ann>
  <ann chan="spatial_indicator">0</ann>
  <ann chan="trajector">1</ann>
  <ann chan="wsd_sztuka">0</ann>
  <ann chan="wsd_znajdować">0</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>z</orth>
  <lex disamb="1"><base>z</base><ctag>prep:gen:nwok</ctag></lex>
  <lex><base>z</base><ctag>prep:acc:nwok</ctag></lex>
  <lex><base>z</base><ctag>prep:inst:nwok</ctag></lex>
  <lex><base>z</base><ctag>qub</ctag></lex>
  <lex><base>zeszyt</base><ctag>brev:pun</ctag></lex>
  <ann chan="anafora_wyznacznik">0</ann>
  <ann chan="chunk_agp">3</ann>
  <ann chan="chunk_app">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_vp">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">2</ann>
  <ann chan="chunk_vp">0</ann>
  <ann chan="facility_nam">0</ann>
  <ann chan="landmark">0</ann>
  <ann chan="nam_fac_goe">0</ann>
  <ann chan="nam_loc_gpe_city">0</ann>
  <ann chan="nam_org_nation">0</ann>
  <ann chan="spatial_indicator">0</ann>
  <ann chan="trajector">0</ann>
  <ann chan="wsd_sztuka">0</ann>
  <ann chan="wsd_znajdować">0</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>najważniejszych</orth>
  <lex><base>ważny</base><ctag>adj:pl:gen:m1:sup</ctag></lex>
  <lex><base>ważny</base><ctag>adj:pl:acc:m1:sup</ctag></lex>
  <lex><base>ważny</base><ctag>adj:pl:loc:m1:sup</ctag></lex>
  <lex><base>ważny</base><ctag>adj:pl:gen:m2:sup</ctag></lex>
  <lex><base>ważny</base><ctag>adj:pl:loc:m2:sup</ctag></lex>
  <lex><base>ważny</base><ctag>adj:pl:gen:m3:sup</ctag></lex>
  <lex><base>ważny</base><ctag>adj:pl:loc:m3:sup</ctag></lex>
  <lex disamb="1"><base>ważny</base><ctag>adj:pl:gen:f:sup</ctag></lex>
  <lex><base>ważny</base><ctag>adj:pl:loc:f:sup</ctag></lex>
  <lex><base>ważny</base><ctag>adj:pl:gen:n:sup</ctag></lex>
  <lex><base>ważny</base><ctag>adj:pl:loc:n:sup</ctag></lex>
  <ann chan="anafora_wyznacznik">0</ann>
  <ann chan="chunk_agp">3</ann>
  <ann chan="chunk_app">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_vp">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">2</ann>
  <ann chan="chunk_vp">0</ann>
  <ann chan="facility_nam">0</ann>
  <ann chan="landmark">0</ann>
  <ann chan="nam_fac_goe">0</ann>
  <ann chan="nam_loc_gpe_city">0</ann>
  <ann chan="nam_org_nation">0</ann>
  <ann chan="spatial_indicator">0</ann>
  <ann chan="trajector">0</ann>
  <ann chan="wsd_sztuka">0</ann>
  <ann chan="wsd_znajdować">0</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>galerii</orth>
  <lex><base>galeria</base><ctag>subst:sg:gen:f</ctag></lex>
  <lex><base>galeria</base><ctag>subst:sg:dat:f</ctag></lex>
  <lex><base>galeria</base><ctag>subst:sg:loc:f</ctag></lex>
  <lex disamb="1"><base>galeria</base><ctag>subst:pl:gen:f</ctag></lex>
  <ann chan="anafora_wyznacznik">0</ann>
  <ann chan="chunk_agp">3</ann>
  <ann chan="chunk_app">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">3</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_vp">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">2</ann>
  <ann chan="chunk_vp">0</ann>
  <ann chan="facility_nam">0</ann>
  <ann chan="landmark">0</ann>
  <ann chan="nam_fac_goe">0</ann>
  <ann chan="nam_loc_gpe_city">0</ann>
  <ann chan="nam_org_nation">0</ann>
  <ann chan="spatial_indicator">0</ann>
  <ann chan="trajector">0</ann>
  <ann chan="wsd_sztuka">0</ann>
  <ann chan="wsd_znajdować">0</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>sztuki</orth>
  <lex><base>Sztuka</base><ctag>depr:pl:nom:m2</ctag></lex>
  <lex><base>Sztuka</base><ctag>depr:pl:voc:m2</ctag></lex>
  <lex><base>Sztuka</base><ctag>subst:sg:gen:m1</ctag></lex>
  <lex><base>sztuk</base><ctag>subst:pl:nom:m3</ctag></lex>
  <lex><base>sztuk</base><ctag>subst:pl:acc:m3</ctag></lex>
  <lex><base>sztuk</base><ctag>subst:pl:voc:m3</ctag></lex>
  <lex disamb="1"><base>sztuka</base><ctag>subst:sg:gen:f</ctag></lex>
  <lex><base>sztuka</base><ctag>subst:pl:nom:f</ctag></lex>
  <lex><base>sztuka</base><ctag>subst:pl:acc:f</ctag></lex>
  <lex><base>sztuka</base><ctag>subst:pl:voc:f</ctag></lex>
  <ann chan="anafora_wyznacznik">0</ann>
  <ann chan="chunk_agp">4</ann>
  <ann chan="chunk_app">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">4</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_vp">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">2</ann>
  <ann chan="chunk_vp">0</ann>
  <ann chan="facility_nam">0</ann>
  <ann chan="landmark">0</ann>
  <ann chan="nam_fac_goe">0</ann>
  <ann chan="nam_loc_gpe_city">0</ann>
  <ann chan="nam_org_nation">0</ann>
  <ann chan="spatial_indicator">0</ann>
  <ann chan="trajector">0</ann>
  <ann chan="wsd_sztuka">1</ann>
  <ann chan="wsd_znajdować">0</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>Inuitów</orth>
  <lex><base>Inuitów</base><ctag>ign</ctag></lex>
  <lex disamb="1"><base>inuitów</base><ctag>subst:sg:gen:f</ctag></lex>
  <ann chan="anafora_wyznacznik">0</ann>
  <ann chan="chunk_agp">5</ann>
  <ann chan="chunk_app">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">5</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_vp">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">2</ann>
  <ann chan="chunk_vp">0</ann>
  <ann chan="facility_nam">0</ann>
  <ann chan="landmark">0</ann>
  <ann chan="nam_fac_goe">0</ann>
  <ann chan="nam_loc_gpe_city">0</ann>
  <ann chan="nam_org_nation">1</ann>
  <ann chan="spatial_indicator">0</ann>
  <ann chan="trajector">0</ann>
  <ann chan="wsd_sztuka">0</ann>
  <ann chan="wsd_znajdować">0</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>–</orth>
  <lex disamb="1"><base>–</base><ctag>interp</ctag></lex>
  <ann chan="anafora_wyznacznik">0</ann>
  <ann chan="chunk_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_app">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_vp">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_vp">0</ann>
  <ann chan="facility_nam">0</ann>
  <ann chan="landmark">0</ann>
  <ann chan="nam_fac_goe">0</ann>
  <ann chan="nam_loc_gpe_city">0</ann>
  <ann chan="nam_org_nation">0</ann>
  <ann chan="spatial_indicator">0</ann>
  <ann chan="trajector">0</ann>
  <ann chan="wsd_sztuka">0</ann>
  <ann chan="wsd_znajdować">0</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>Toronto</orth>
  <lex disamb="1"><base>Toronto</base><ctag>subst:sg:nom:n</ctag></lex>
  <lex><base>Toronto</base><ctag>subst:sg:gen:n</ctag></lex>
  <lex><base>Toronto</base><ctag>subst:sg:dat:n</ctag></lex>
  <lex><base>Toronto</base><ctag>subst:sg:acc:n</ctag></lex>
  <lex><base>Toronto</base><ctag>subst:sg:inst:n</ctag></lex>
  <lex><base>Toronto</base><ctag>subst:sg:loc:n</ctag></lex>
  <lex><base>Toronto</base><ctag>subst:sg:voc:n</ctag></lex>
  <lex><base>Toronto</base><ctag>subst:pl:nom:n</ctag></lex>
  <lex><base>Toronto</base><ctag>subst:pl:gen:n</ctag></lex>
  <lex><base>Toronto</base><ctag>subst:pl:dat:n</ctag></lex>
  <lex><base>Toronto</base><ctag>subst:pl:acc:n</ctag></lex>
  <lex><base>Toronto</base><ctag>subst:pl:inst:n</ctag></lex>
  <lex><base>Toronto</base><ctag>subst:pl:loc:n</ctag></lex>
  <lex><base>Toronto</base><ctag>subst:pl:voc:n</ctag></lex>
  <ann chan="anafora_wyznacznik">0</ann>
  <ann chan="chunk_agp">6</ann>
  <ann chan="chunk_app">1</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">6</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">3</ann>
  <ann chan="chunk_head_vp">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">3</ann>
  <ann chan="chunk_vp">0</ann>
  <ann chan="facility_nam">1</ann>
  <ann chan="landmark">0</ann>
  <ann chan="nam_fac_goe">1</ann>
  <ann chan="nam_loc_gpe_city">1</ann>
  <ann chan="nam_org_nation">0</ann>
  <ann chan="spatial_indicator">0</ann>
  <ann chan="trajector">0</ann>
  <ann chan="wsd_sztuka">0</ann>
  <ann chan="wsd_znajdować">0</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>Dominion</orth>
  <lex><base>Dominion</base><ctag>ign</ctag></lex>
  <lex disamb="1"><base>dominion</base><ctag>subst:sg:nom:n</ctag></lex>
  <ann chan="anafora_wyznacznik">0</ann>
  <ann chan="chunk_agp">6</ann>
  <ann chan="chunk_app">1</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_vp">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">3</ann>
  <ann chan="chunk_vp">0</ann>
  <ann chan="facility_nam">1</ann>
  <ann chan="landmark">0</ann>
  <ann chan="nam_fac_goe">1</ann>
  <ann chan="nam_loc_gpe_city">0</ann>
  <ann chan="nam_org_nation">0</ann>
  <ann chan="spatial_indicator">0</ann>
  <ann chan="trajector">0</ann>
  <ann chan="wsd_sztuka">0</ann>
  <ann chan="wsd_znajdować">0</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>Gallery</orth>
  <lex disamb="1"><base>gallery</base><ctag>xxx</ctag></lex>
  <ann chan="anafora_wyznacznik">0</ann>
  <ann chan="chunk_agp">6</ann>
  <ann chan="chunk_app">1</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_vp">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">3</ann>
  <ann chan="chunk_vp">0</ann>
  <ann chan="facility_nam">1</ann>
  <ann chan="landmark">0</ann>
  <ann chan="nam_fac_goe">1</ann>
  <ann chan="nam_loc_gpe_city">0</ann>
  <ann chan="nam_org_nation">0</ann>
  <ann chan="spatial_indicator">0</ann>
  <ann chan="trajector">0</ann>
  <ann chan="wsd_sztuka">0</ann>
  <ann chan="wsd_znajdować">0</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>of</orth>
  <lex><base>of</base><ctag>ign</ctag></lex>
  <lex disamb="1"><base>of</base><ctag>subst:sg:nom:m3</ctag></lex>
  <ann chan="anafora_wyznacznik">0</ann>
  <ann chan="chunk_agp">6</ann>
  <ann chan="chunk_app">1</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_vp">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">3</ann>
  <ann chan="chunk_vp">0</ann>
  <ann chan="facility_nam">0</ann>
  <ann chan="landmark">0</ann>
  <ann chan="nam_fac_goe">1</ann>
  <ann chan="nam_loc_gpe_city">0</ann>
  <ann chan="nam_org_nation">0</ann>
  <ann chan="spatial_indicator">0</ann>
  <ann chan="trajector">0</ann>
  <ann chan="wsd_sztuka">0</ann>
  <ann chan="wsd_znajdować">0</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>Inuit</orth>
  <lex><base>Inuit</base><ctag>ign</ctag></lex>
  <lex disamb="1"><base>inuit</base><ctag>subst:sg:nom:m3</ctag></lex>
  <ann chan="anafora_wyznacznik">0</ann>
  <ann chan="chunk_agp">6</ann>
  <ann chan="chunk_app">1</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_vp">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">3</ann>
  <ann chan="chunk_vp">0</ann>
  <ann chan="facility_nam">0</ann>
  <ann chan="landmark">0</ann>
  <ann chan="nam_fac_goe">1</ann>
  <ann chan="nam_loc_gpe_city">0</ann>
  <ann chan="nam_org_nation">2</ann>
  <ann chan="spatial_indicator">0</ann>
  <ann chan="trajector">0</ann>
  <ann chan="wsd_sztuka">0</ann>
  <ann chan="wsd_znajdować">0</ann>
  </tok>
  <tok>
  <orth>Art</orth>
  <lex><base>Art</base><ctag>ign</ctag></lex>
  <lex disamb="1"><base>art</base><ctag>subst:sg:nom:m3</ctag></lex>
  <ann chan="anafora_wyznacznik">0</ann>
  <ann chan="chunk_agp">6</ann>
  <ann chan="chunk_app">1</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_vp">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">3</ann>
  <ann chan="chunk_vp">0</ann>
  <ann chan="facility_nam">0</ann>
  <ann chan="landmark">0</ann>
  <ann chan="nam_fac_goe">1</ann>
  <ann chan="nam_loc_gpe_city">0</ann>
  <ann chan="nam_org_nation">0</ann>
  <ann chan="spatial_indicator">0</ann>
  <ann chan="trajector">0</ann>
  <ann chan="wsd_sztuka">0</ann>
  <ann chan="wsd_znajdować">0</ann>
  </tok>
  <ns/>
  <tok>
  <orth>.</orth>
  <lex disamb="1"><base>.</base><ctag>interp</ctag></lex>
  <ann chan="anafora_wyznacznik">0</ann>
  <ann chan="chunk_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_app">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_agp">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_head_vp">0</ann>
  <ann chan="chunk_np">0</ann>
  <ann chan="chunk_vp">0</ann>
  <ann chan="facility_nam">0</ann>
  <ann chan="landmark">0</ann>
  <ann chan="nam_fac_goe">0</ann>
  <ann chan="nam_loc_gpe_city">0</ann>
  <ann chan="nam_org_nation">0</ann>
  <ann chan="spatial_indicator">0</ann>
  <ann chan="trajector">0</ann>
  <ann chan="wsd_sztuka">0</ann>
  <ann chan="wsd_znajdować">0</ann>
  </tok>
 </sentence>
 </chunk>
</chunkList>