Głowa anotacji

Jako głowę anotacji wybierany jest pierwszy token o klasie subst, jeśli klasa nie występuje dla żadnego tokenu brany jest pierwszy token.