Reports

Version

Nowy W toku Gotowy Przypisany Weryfikowany Rozwiązany Zamknięty Odpowiedź Odrzucony Testy open closed Total
Liner 2.1 - - - - - - - - - - - - -
Liner 2.2 - - - - - - - - - - - - -
Liner 2.2.1 - - - - - - 5 - - - - 5 5
Liner 2.3 - - - - - - 12 - - - - 12 12
Liner 2.4 - - - - - - 54 - - - - 54 54
Liner 2.4 model n82 - - - 1 - - - - - - 1 - 1
Liner 2.5 1 - - 4 - - 3 - - - 5 3 8
Liner 2.x - - - - - - 4 - 1 - - 5 5

Back