Activity

From 12 Oct 2016 to 10 Nov 2016

10 Nov 2016

14:37 Zadanie #6265 (Zamknięty): Refactoring metody ActionFeatureSelection
Jan Kocoń
14:36 Zadanie #6241 (Przypisany): Wgrać ActionLearningCurve na repo i udokumentować na wiki
Jan Kocoń
14:35 Zadanie #6241 (Zamknięty): Wgrać ActionLearningCurve na repo i udokumentować na wiki
Jan Kocoń

04 Nov 2016

11:01 Zadanie #7476 (Nowy): Parametr f i c w trybie uczenia dla CrfppChunker
Parametry uczenia modelu CRF (f i c) są na sztywno ustawione w kodzie CrfppChunker. Należy dodać do pliku konfiguracy... Michał Marcińczuk

27 Oct 2016

15:18 Błąd #6498: CascadeChunker nie sprawdza istnienia chunkerów
Obecnie jest to komunikat postaci:... Michał Marcińczuk
13:14 Zadanie #6959 (Odrzucony): Przygotowanie szablonu cech dla reguł
Michał Marcińczuk
13:06 Zadanie #6427 (Zamknięty): Dodać helpa dla liner2-daemon
Michał Marcińczuk
13:03 Zadanie #6333 (Zamknięty): Refaktoring kodu do porównywania zbiorów anotacji na wskazanych korpusach
Michał Marcińczuk
13:03 Zadanie #6112 (Zamknięty): Przeniesienie opisu chunkerów do głównego pliku ini
Michał Marcińczuk
13:02 Zadanie #5737 (Zamknięty): Klasyfikacja anotacji w kontekście
Michał Marcińczuk
12:27 Zadanie #6266 (Zamknięty): Sprawdzić powtarzające się parametry przy wywołaniu z konsoli
Michał Marcińczuk

18 Oct 2016

11:37 Zadanie #7460 (Nowy): Usunięcie warningów
Podczas kompilacji modułów zgłaszane są warningi (użycie wycofanej metody, brak jawnej deklaracji typu). Tam gdzie to... Michał Marcińczuk
11:35 Zadanie #6356 (Zamknięty): Konwersja reguł RIPPER-a do szablonów cech złożonych
Michał Marcińczuk
11:28 Zadanie #6111 (Zamknięty): Problem z warningami
Michał Marcińczuk
 

Also available in: Atom