Activity

From 19 Sep 2016 to 18 Oct 2016

18 Oct 2016

11:37 Zadanie #7460 (Nowy): Usunięcie warningów
Podczas kompilacji modułów zgłaszane są warningi (użycie wycofanej metody, brak jawnej deklaracji typu). Tam gdzie to... Michał Marcińczuk
11:35 Zadanie #6356 (Zamknięty): Konwersja reguł RIPPER-a do szablonów cech złożonych
Michał Marcińczuk
11:28 Zadanie #6111 (Zamknięty): Problem z warningami
Michał Marcińczuk
 

Also available in: Atom