Activity

From 13 Mar 2015 to 11 Apr 2015

17 Mar 2015

15:21 Zadanie #6741: Lematyzacja na podstawie korpusu
wyniki dla 3 najbardziej prawdopodobnych kategorii wraz z wartością miary Michał Krautforst
12:41 Zadanie #6741: Lematyzacja na podstawie korpusu
wyniki kategoryzacji na podstawie kpwr top9
Michał Krautforst
 

Also available in: Atom