Activity

From 04 Mar 2015 to 02 Apr 2015

17 Mar 2015

15:21 Zadanie #6741: Lematyzacja na podstawie korpusu
wyniki dla 3 najbardziej prawdopodobnych kategorii wraz z wartością miary Michał Krautforst
12:41 Zadanie #6741: Lematyzacja na podstawie korpusu
wyniki kategoryzacji na podstawie kpwr top9
Michał Krautforst

12 Mar 2015

15:45 Zadanie #6741: Lematyzacja na podstawie korpusu
korpus kpwr (top9) - wzorce wraz z macierzą częstotliwości dla kategorii Michał Krautforst
 

Also available in: Atom