Activity

From 04 Dec 2014 to 02 Jan 2015

15 Dec 2014

10:16 Błąd #6498 (Nowy): CascadeChunker nie sprawdza istnienia chunkerów
Jeżeli w opisie dla CascadeChunker poda się nazwę chunkera, który nie istnieje, to brana pusta referencja bez zgłosze... Michał Marcińczuk
 

Also available in: Atom