Activity

From 25 Nov 2014 to 24 Dec 2014

15 Dec 2014

10:16 Błąd #6498 (Nowy): CascadeChunker nie sprawdza istnienia chunkerów
Jeżeli w opisie dla CascadeChunker poda się nazwę chunkera, który nie istnieje, to brana pusta referencja bez zgłosze... Michał Marcińczuk

03 Dec 2014

13:46 Propozycja #6459 (Nowy): Implementacja i testy wydajnościowe CCL-IO z użyciem JAXB i bean mappera
# implementacja warstwy serializacji - JAXB
# implementacja warstwy mapującej - przypuszczalnie Dozer (i być może rę...
Filip Malczak

01 Dec 2014

08:40 Zadanie #6266 (Przypisany): Sprawdzić powtarzające się parametry przy wywołaniu z konsoli
Michał Marcińczuk
08:39 Zadanie #6266: Sprawdzić powtarzające się parametry przy wywołaniu z konsoli
Przetestowałem takie wywołanie:... Michał Marcińczuk

26 Nov 2014

15:54 Zadanie #6356: Konwersja reguł RIPPER-a do szablonów cech złożonych
na repo dodany został skrypt "tools", sposób odpalenie konwersji reguł:
./tools convertRules -f plik_z_regułami -t...
Michał Krautforst
14:42 Zadanie #6266 (Rozwiązany): Sprawdzić powtarzające się parametry przy wywołaniu z konsoli
Michał Krautforst
13:11 Zadanie #6427 (Rozwiązany): Dodać helpa dla liner2-daemon
Michał Krautforst
 

Also available in: Atom