Activity

From 07 Nov 2014 to 06 Dec 2014

03 Dec 2014

13:46 Propozycja #6459 (Nowy): Implementacja i testy wydajnościowe CCL-IO z użyciem JAXB i bean mappera
# implementacja warstwy serializacji - JAXB
# implementacja warstwy mapującej - przypuszczalnie Dozer (i być może rę...
Filip Malczak

01 Dec 2014

08:40 Zadanie #6266 (Przypisany): Sprawdzić powtarzające się parametry przy wywołaniu z konsoli
Michał Marcińczuk
08:39 Zadanie #6266: Sprawdzić powtarzające się parametry przy wywołaniu z konsoli
Przetestowałem takie wywołanie:... Michał Marcińczuk

26 Nov 2014

15:54 Zadanie #6356: Konwersja reguł RIPPER-a do szablonów cech złożonych
na repo dodany został skrypt "tools", sposób odpalenie konwersji reguł:
./tools convertRules -f plik_z_regułami -t...
Michał Krautforst
14:42 Zadanie #6266 (Rozwiązany): Sprawdzić powtarzające się parametry przy wywołaniu z konsoli
Michał Krautforst
13:11 Zadanie #6427 (Rozwiązany): Dodać helpa dla liner2-daemon
Michał Krautforst

24 Nov 2014

16:29 Zadanie #6427 (Zamknięty): Dodać helpa dla liner2-daemon
Jeżeli liner2-daemon zostanie uruchomiony bez wymaganych parametrów lub zostanie podany parametr -h należy wypisać he... Michał Marcińczuk
15:14 Błąd #5609 (Zamknięty): Sprawdzenie poprawności pliku z podziałem na foldy
Michał Marcińczuk
15:14 Zadanie #5921 (Zamknięty): Usunięcie globalnych szablonów CRF
Michał Marcińczuk
15:14 Zadanie #5922 (Zamknięty): Dodanie atrubutu CrfTemplate dla CrfppChunker
Michał Marcińczuk
15:14 Zadanie #5971 (Zamknięty): Domyślne zachowanie dla anotacji zagnieżdżonych w CRF
Michał Marcińczuk
15:13 Zadanie #6110 (Zamknięty): Sprawdzanie identyfikatorów zdań
Michał Marcińczuk
15:13 Zadanie #6201 (Zamknięty): Pomijać puste linie i komentarze w pliku z mapowaniem
Michał Marcińczuk
15:10 Zadanie #4895 (Zamknięty): Aktualizacja opisu API
Michał Marcińczuk
15:08 Zadanie #5736 (Zamknięty): Usprawnienie rozpoznawania granic anotacji
Michał Marcińczuk
 

Also available in: Atom