Activity

From 26 Oct 2014 to 24 Nov 2014

24 Nov 2014

16:29 Zadanie #6427 (Zamknięty): Dodać helpa dla liner2-daemon
Jeżeli liner2-daemon zostanie uruchomiony bez wymaganych parametrów lub zostanie podany parametr -h należy wypisać he... Michał Marcińczuk
15:14 Błąd #5609 (Zamknięty): Sprawdzenie poprawności pliku z podziałem na foldy
Michał Marcińczuk
15:14 Zadanie #5921 (Zamknięty): Usunięcie globalnych szablonów CRF
Michał Marcińczuk
15:14 Zadanie #5922 (Zamknięty): Dodanie atrubutu CrfTemplate dla CrfppChunker
Michał Marcińczuk
15:14 Zadanie #5971 (Zamknięty): Domyślne zachowanie dla anotacji zagnieżdżonych w CRF
Michał Marcińczuk
15:13 Zadanie #6110 (Zamknięty): Sprawdzanie identyfikatorów zdań
Michał Marcińczuk
15:13 Zadanie #6201 (Zamknięty): Pomijać puste linie i komentarze w pliku z mapowaniem
Michał Marcińczuk
15:10 Zadanie #4895 (Zamknięty): Aktualizacja opisu API
Michał Marcińczuk
15:08 Zadanie #5736 (Zamknięty): Usprawnienie rozpoznawania granic anotacji
Michał Marcińczuk

06 Nov 2014

13:33 Zadanie #6356 (Rozwiązany): Konwersja reguł RIPPER-a do szablonów cech złożonych
Michał Krautforst

05 Nov 2014

12:32 Zadanie #6152 (Zamknięty): Dodatkowe informacje w trybie verbose
Michał Marcińczuk
12:31 Zadanie #6058 (Zamknięty): Lista konwerterów
Michał Marcińczuk
12:31 Zadanie #5759 (Zamknięty): Konwerter, który filtruje anotacje
Michał Marcińczuk
12:30 Zadanie #6332 (Zamknięty): Powtórzenie eksperymentów na zbiorze tune
Michał Marcińczuk

03 Nov 2014

08:15 Zadanie #6067 (Zamknięty): Generowanie szablonów cech złożonych dla CRF
Michał Marcińczuk
08:12 Błąd #6210 (Zamknięty): Przetestować ActionFeatureSelection
Michał Marcińczuk
08:11 Zadanie #5758 (Zamknięty): Konwerter rozwijający wektor cech w oparciu o szablon CRF
Michał Marcińczuk
08:11 Zadanie #5970 (Zamknięty): Konwerter flatten
Michał Marcińczuk
08:09 Błąd #6338 (Zamknięty): closest-base do poprawy
Michał Marcińczuk
08:09 Zadanie #6340 (Zamknięty): Cecha head
Michał Marcińczuk
07:57 Zadanie #6356 (Zamknięty): Konwersja reguł RIPPER-a do szablonów cech złożonych
Utworzyć nowy moduł o nazwie g419-tools, w którym będą umieszczane różnego rodzaju skrypty pomocnicze nie związane be... Michał Marcińczuk
07:48 Zadanie #6341 (Zamknięty): Ponowne generowanie cech tokenów na poziomie anotacji
Michał Marcińczuk
07:48 Zadanie #6342 (Zamknięty): Cechy słownikowe dla anotacji
Michał Marcińczuk

27 Oct 2014

15:41 Zadanie #6342 (Rozwiązany): Cechy słownikowe dla anotacji
Michał Krautforst
12:48 Zadanie #6340 (Rozwiązany): Cecha head
dodano ceche w postaci head:{dowolna cecha tokenu} Michał Krautforst
12:47 Zadanie #6341 (Rozwiązany): Ponowne generowanie cech tokenów na poziomie anotacji
Michał Krautforst
 

Also available in: Atom