Activity

From 07 Oct 2014 to 05 Nov 2014

05 Nov 2014

12:32 Zadanie #6152 (Zamknięty): Dodatkowe informacje w trybie verbose
Michał Marcińczuk
12:31 Zadanie #6058 (Zamknięty): Lista konwerterów
Michał Marcińczuk
12:31 Zadanie #5759 (Zamknięty): Konwerter, który filtruje anotacje
Michał Marcińczuk
12:30 Zadanie #6332 (Zamknięty): Powtórzenie eksperymentów na zbiorze tune
Michał Marcińczuk

03 Nov 2014

08:15 Zadanie #6067 (Zamknięty): Generowanie szablonów cech złożonych dla CRF
Michał Marcińczuk
08:12 Błąd #6210 (Zamknięty): Przetestować ActionFeatureSelection
Michał Marcińczuk
08:11 Zadanie #5758 (Zamknięty): Konwerter rozwijający wektor cech w oparciu o szablon CRF
Michał Marcińczuk
08:11 Zadanie #5970 (Zamknięty): Konwerter flatten
Michał Marcińczuk
08:09 Błąd #6338 (Zamknięty): closest-base do poprawy
Michał Marcińczuk
08:09 Zadanie #6340 (Zamknięty): Cecha head
Michał Marcińczuk
07:57 Zadanie #6356 (Zamknięty): Konwersja reguł RIPPER-a do szablonów cech złożonych
Utworzyć nowy moduł o nazwie g419-tools, w którym będą umieszczane różnego rodzaju skrypty pomocnicze nie związane be... Michał Marcińczuk
07:48 Zadanie #6341 (Zamknięty): Ponowne generowanie cech tokenów na poziomie anotacji
Michał Marcińczuk
07:48 Zadanie #6342 (Zamknięty): Cechy słownikowe dla anotacji
Michał Marcińczuk

27 Oct 2014

15:41 Zadanie #6342 (Rozwiązany): Cechy słownikowe dla anotacji
Michał Krautforst
12:48 Zadanie #6340 (Rozwiązany): Cecha head
dodano ceche w postaci head:{dowolna cecha tokenu} Michał Krautforst
12:47 Zadanie #6341 (Rozwiązany): Ponowne generowanie cech tokenów na poziomie anotacji
Michał Krautforst

24 Oct 2014

16:33 Zadanie #6057 (Zamknięty): Sortowanie listy anotacji w MUC Evaluation
Michał Marcińczuk
16:16 Zadanie #6342 (Zamknięty): Cechy słownikowe dla anotacji
Zmiana kodowania cech słownikowych.
Dla cech słownikowych należy zmienić kodowanie na:
* E(xact) -- cała anota...
Michał Marcińczuk
15:33 Błąd #6338 (Rozwiązany): closest-base do poprawy
Michał Krautforst

23 Oct 2014

17:06 Błąd #6338: closest-base do poprawy
cechy anotacji generowane są na zwiniętym zdaniu, i wszystkie anotacje reprezentowane są jako pojedynczy token, jeśli... Michał Krautforst
16:13 Błąd #6338 (Zamknięty): closest-base do poprawy
W generatorze cech closest-base jest jakiś błąd, ponieważ wybierane generowane wartości nie są zgodne opisowi cechy.
...
Michał Marcińczuk
16:50 Zadanie #6341 (Zamknięty): Ponowne generowanie cech tokenów na poziomie anotacji
Cechy, które mają być wygenerowana na sklejonym orthcie:... Michał Marcińczuk
16:37 Zadanie #6340 (Zamknięty): Cecha head
Dodać cechę head:base i head:orth, która zwraca odpowiednio base i orth dla głowy anotacji.
Dodać do listy cech an...
Michał Marcińczuk
16:34 Zadanie #6339 (Przypisany): Cechy anotacji
Należy użyć następujących cech anotacji:... Michał Marcińczuk
15:46 Zadanie #5742 (Zamknięty): Dodać klasyfikator anotacji oparty na CRF-ach
Michał Marcińczuk
10:47 Zadanie #6332 (Rozwiązany): Powtórzenie eksperymentów na zbiorze tune
Powtórzono eksperymenty na nowo wygenerowanym podziale. Widocznie miało to sens, bo przy losowych próbkach pomimo tyc... Jan Kocoń

21 Oct 2014

09:13 Zadanie #6334 (Przypisany): Testy systemowe (procedura)
Stworzyć procedurą tworzenia i uruchamiania testów systemowych dla liner2-cli Michał Marcińczuk
09:11 Zadanie #6333 (Zamknięty): Refaktoring kodu do porównywania zbiorów anotacji na wskazanych korpusach
Skorzystać z istniejącej klasy ChunkerEvaluator. Michał Marcińczuk

20 Oct 2014

17:24 Zadanie #6332 (Zamknięty): Powtórzenie eksperymentów na zbiorze tune
Wygenerowanie nowego losowego podziału tune na foldy. Uruchomienie ponownie skryptu z eksperymentami na tune. Jan Kocoń

16 Oct 2014

14:16 Zadanie #6266 (Zamknięty): Sprawdzić powtarzające się parametry przy wywołaniu z konsoli
Z wyjątkiem określonym parametrów, powtórzenie parametru przy wywołaniu liner2-cli powinno kończyć się informacją o b... Michał Marcińczuk

15 Oct 2014

14:56 Zadanie #6265 (Zamknięty): Refactoring metody ActionFeatureSelection
Należy dokonać refactoringu metody ActionFeatureSelection poprzez przygotowanie dedykowanej wersji dla chunkera CRF, ... Jan Kocoń
14:53 Błąd #6210 (Rozwiązany): Przetestować ActionFeatureSelection
Akcja nie działa i wymaga gruntownego refactoringu. Jan Kocoń
14:51 Zadanie #6241: Wgrać ActionLearningCurve na repo i udokumentować na wiki
Kod został wgrany, nie wykonano jeszcze przeniesienia parametrów do CLI. Kod wymaga jeszcze dostosowania do nowej kon... Jan Kocoń

10 Oct 2014

14:49 Zadanie #5925 (Zamknięty): TIMEX Powtórzenie eksperymentów na kpwr-1.2.7-time-disamb
Michał Marcińczuk
14:47 Zadanie #5928 (Zamknięty): TIMEX rzutowanie danych
Michał Marcińczuk
14:46 Zadanie #5927 (Zamknięty): Krzywa uczenia
Michał Marcińczuk
14:45 Zadanie #6241 (Przypisany): Wgrać ActionLearningCurve na repo i udokumentować na wiki
Po refaktoringu kodu wgrać na repo i udokumentować na wiki
http://www.nlp.pwr.wroc.pl/redmine/projects/inforex-lin...
Michał Marcińczuk

09 Oct 2014

13:02 Zadanie #5928 (Rozwiązany): TIMEX rzutowanie danych
Jan Kocoń
13:02 Zadanie #5927 (Rozwiązany): Krzywa uczenia
Jan Kocoń
13:01 Zadanie #5925 (Rozwiązany): TIMEX Powtórzenie eksperymentów na kpwr-1.2.7-time-disamb
Jan Kocoń
 

Also available in: Atom