Activity

From 01 Sep 2014 to 30 Sep 2014

30 Sep 2014

15:41 Zadanie #5927 (Gotowy): Krzywa uczenia
Przygotowano nową akcję: ActionLearningCurve. Wymaga sprawdzenia pod kątem zgodności z nową wersją Liner2. Jan Kocoń
11:01 Zadanie #6152 (Rozwiązany): Dodatkowe informacje w trybie verbose
jedna większa wątpliwość: lista szablonów - chodzi o liste cech podczas wczytywania szablonu rozumiem? Michał Krautforst

29 Sep 2014

11:56 Zadanie #6057 (Rozwiązany): Sortowanie listy anotacji w MUC Evaluation
Michał Krautforst

26 Sep 2014

17:20 Zadanie #6112: Przeniesienie opisu chunkerów do głównego pliku ini
Kwestie które wyszły przy przerabianiu chunkerów:
-w niektórych chunkerach (np. Dictionary) types jest stringiem, z ...
Michał Krautforst

25 Sep 2014

18:29 Zadanie #6058 (Rozwiązany): Lista konwerterów
przy okazji przerobiłem fabryke na podobieństwo ChunkerFactory Michał Krautforst

22 Sep 2014

16:02 Zadanie #6111 (Rozwiązany): Problem z warningami
znalazłem rozwiązanie z tymi warningami o których wspominasz, za to u mnie pojawiają się inne i nie wiem za bardzo cz... Michał Krautforst
14:05 Zadanie #5759 (Rozwiązany): Konwerter, który filtruje anotacje
Michał Krautforst
14:01 Zadanie #5921 (Rozwiązany): Usunięcie globalnych szablonów CRF
Michał Krautforst
14:00 Zadanie #4895 (Rozwiązany): Aktualizacja opisu API
Michał Krautforst
13:59 Zadanie #5971 (Rozwiązany): Domyślne zachowanie dla anotacji zagnieżdżonych w CRF
Michał Krautforst
13:02 Zadanie #5758 (Rozwiązany): Konwerter rozwijający wektor cech w oparciu o szablon CRF
Michał Krautforst
13:02 Zadanie #5970 (Rozwiązany): Konwerter flatten
Michał Krautforst
12:16 Zadanie #5922 (Rozwiązany): Dodanie atrubutu CrfTemplate dla CrfppChunker
Michał Krautforst
12:10 Błąd #5609 (Rozwiązany): Sprawdzenie poprawności pliku z podziałem na foldy
Michał Krautforst

19 Sep 2014

16:37 Zadanie #6152 (Zamknięty): Dodatkowe informacje w trybie verbose
Dodać następujące informacje wyświetlane w trybie verbose:
# W momencie generowania cech
** lista cech.
# Uczeni...
Michał Marcińczuk
13:27 Zadanie #5741 (Zamknięty): Przetestować wpływ cech parenthesis i quotation
Michał Marcińczuk
13:26 Zadanie #5742 (Rozwiązany): Dodać klasyfikator anotacji oparty na CRF-ach
Michał Marcińczuk
12:38 Zadanie #6112 (Zamknięty): Przeniesienie opisu chunkerów do głównego pliku ini
Założenia:
* do sekcji chunkera [chunker_*] w pliku ini dojdzie parametr type określający typ chunkera, tj. crfpp, w...
Michał Marcińczuk
11:17 Zadanie #6111 (Zamknięty): Problem z warningami
Trzeba coś zrobić, aby pozbyć się warningów.... Michał Marcińczuk
11:15 Zadanie #6110 (Zamknięty): Sprawdzanie identyfikatorów zdań
Użycie klonowania i sprawdzanie zdań po ich identyfikatorze wymaga zagwarantowania, że wczytywane zdania mają unikaln... Michał Marcińczuk

16 Sep 2014

14:49 Zadanie #6067 (Zamknięty): Generowanie szablonów cech złożonych dla CRF
Użycie algorytmu RIPPER do wygenerowanie złożonych cech dla CRF. Wstępne eksperymenty dały obiecujące wyniki.
Dla ...
Michał Marcińczuk
12:25 Zadanie #6058 (Zamknięty): Lista konwerterów
Do opisu trybu convert dodać listę konwerterów wyświetlaną pod listą parametrów dla trybu. Michał Marcińczuk
11:31 Zadanie #6057 (Zamknięty): Sortowanie listy anotacji w MUC Evaluation
Kategorie anotacji w podsumowaniu MUC Evaluation powinny być wyświetlane w kolejności alfabetycznej. Obecnie kolejnoś... Michał Marcińczuk
11:29 Błąd #5609 (Przypisany): Sprawdzenie poprawności pliku z podziałem na foldy
Jest jeszcze do poprawy:... Michał Marcińczuk
11:16 Zadanie #5738 (Zamknięty): Cecha "parenthesis"
Michał Marcińczuk
11:16 Zadanie #5740 (Zamknięty): Cecha "quotation"
Michał Marcińczuk
10:57 Zadanie #5742 (Gotowy): Dodać klasyfikator anotacji oparty na CRF-ach
zamieszczam wyniki kroswalidacji na kpwr-disamb zmapowanym kpwr-mapping-muc.txt z dodatkowym wpisem (nam_pro.* -> nam... Michał Krautforst

09 Sep 2014

15:27 Zadanie #5758 (Przypisany): Konwerter rozwijający wektor cech w oparciu o szablon CRF
Dodać opis na wiki. Michał Marcińczuk
15:23 Zadanie #5971 (Zamknięty): Domyślne zachowanie dla anotacji zagnieżdżonych w CRF
Obecny mechanizm generowania klas dla tokenów w przypadku anotacji zagnieżdżonych tworzy niepoprawne kodowanie anotac... Michał Marcińczuk
15:16 Zadanie #5970 (Zamknięty): Konwerter flatten
Utworzyć konwerter o następującej definicji:... Michał Marcińczuk
14:24 Błąd #5606 (Zamknięty): Rozbieżność w podsumowaniu dla MUC match evaluation
Michał Marcińczuk
14:18 Zadanie #5586 (Zamknięty): Uaktualnić g419-liner2-daemon
Michał Marcińczuk
14:18 Zadanie #5584 (Zamknięty): Lista formatów dla output_format
Michał Marcińczuk
14:17 Zadanie #5759 (Przypisany): Konwerter, który filtruje anotacje
Dodaj opis konwertera na stronie wiki http://www.nlp.pwr.wroc.pl/redmine/projects/inforex-liner/wiki/Liner24-convert Michał Marcińczuk

03 Sep 2014

15:00 Zadanie #5927: Krzywa uczenia
Dodać również wyznaczanie odchylenia standardowego przy uśrednianiu. Jan Kocoń

02 Sep 2014

17:38 Zadanie #5928 (Zamknięty): TIMEX rzutowanie danych
Wykonanie rzutowania danych kpwr-1.2.7-time-disamb do jednej klasy i powtórzenie eksperymentów wykonanych w zadaniu #... Jan Kocoń
16:46 Zadanie #5927 (Zamknięty): Krzywa uczenia
Zaimplementować moduł do wyznaczania krzywej uczenia na podanym zbiorze danych D.
Niech:
- n : liczba iteracji głów...
Jan Kocoń
15:05 Zadanie #5924 (Zamknięty): TIMEX Wgranie korpusu KPWr na Redmine
Paczka znajduje się "tu":http://nlp.pwr.wroc.pl/redmine/projects/infinitycorpus/files Jan Kocoń
14:20 Zadanie #5924 (Zamknięty): TIMEX Wgranie korpusu KPWr na Redmine
Wyeksportowanie korpusu KPWr z wyrażeniami temporalnymi. Dodanie nowych dokumentów do starych podziałów train/test/tu... Jan Kocoń
14:26 Zadanie #5925 (Zamknięty): TIMEX Powtórzenie eksperymentów na kpwr-1.2.7-time-disamb
Należy ponownie wykonać wszystkie eksperymenty na nowym korpusie, wyniki wprowadzać już bezpośrednio do szablonu arty... Jan Kocoń

01 Sep 2014

15:46 Zadanie #5742: Dodać klasyfikator anotacji oparty na CRF-ach
... Michał Marcińczuk
14:55 Zadanie #5922 (Zamknięty): Dodanie atrubutu CrfTemplate dla CrfppChunker
Zastąpić template_filename przez obiekt CrfTemplate. Obiekt CrfTemplate powinien być tworzony przez ChunkerFactoryIte... Michał Marcińczuk
14:51 Zadanie #5921 (Zamknięty): Usunięcie globalnych szablonów CRF
Usunąć globalne szablony z LinerOptions i powiązane z nimi metody.... Michał Marcińczuk
 

Also available in: Atom