Activity

From 26 Jun 2014 to 25 Jul 2014

25 Jul 2014

15:32 Błąd #5600 (Zamknięty): Powtórzone zdania z logu
Michał Marcińczuk
11:16 Błąd #5600 (Rozwiązany): Powtórzone zdania z logu
ustawienie silent dla evaluatora ktory powodował powtorzenia logow Michał Krautforst
15:31 Błąd #5599 (Zamknięty): Przy konwersji annotation-remove-nested nie zawsze usuwane są zagnieżdżon...
Michał Marcińczuk
15:31 Błąd #5603 (Przypisany): NullPointerException dla convert do formatu tei
Komunikat błędu jest ok, stos błędu należy ukryć. Michał Marcińczuk
11:12 Błąd #5603 (Rozwiązany): NullPointerException dla convert do formatu tei
Michał Krautforst
11:12 Błąd #5603: NullPointerException dla convert do formatu tei
dodano odpowiednie wyjątki Michał Krautforst
11:13 Zadanie #5581 (Rozwiązany): Plik konfiguracyjny dla Liner2
Michał Krautforst

24 Jul 2014

17:08 Błąd #5606 (Zamknięty): Rozbieżność w podsumowaniu dla MUC match evaluation
Dla oceny MUC match evaluation i jednego typu anotacji występuje rozbieżność w ocenie. Przykład poniżej. TOTAL ma inn... Michał Marcińczuk
16:49 Błąd #5599 (Rozwiązany): Przy konwersji annotation-remove-nested nie zawsze usuwane są zagnieżdżo...
Michał Krautforst
14:36 Błąd #5599 (Zamknięty): Przy konwersji annotation-remove-nested nie zawsze usuwane są zagnieżdżon...
Wywołanie:... Michał Marcińczuk
14:57 Zadanie #5580 (Zamknięty): Tryb do generowania pliku ARFF z cechami dla anotacji wskazanego typu
Michał Marcińczuk
14:55 Błąd #5511 (Zamknięty): Ujednolicenie trybów oceny eval, evalcv i evalcvbatch
Michał Marcińczuk
14:55 Zadanie #5512 (Zamknięty): Wejście batch dla wszystkich formatów
Michał Marcińczuk
14:54 Zadanie #5513 (Przypisany): Usunąć tryby batch i batchfile
Zadanie może zostać zamknięte, jak wyjściem dla formatu batch:ccl będzie plik, a nie katalog. Michał Marcińczuk
14:48 Zadanie #5585 (Zamknięty): Usunąć zależności do commons-cli-1.2.jar w liner2-api
Michał Marcińczuk
12:31 Zadanie #5585 (Rozwiązany): Usunąć zależności do commons-cli-1.2.jar w liner2-api
Michał Krautforst
14:46 Błąd #5603 (Zamknięty): NullPointerException dla convert do formatu tei
Dla wywołania:... Michał Marcińczuk
14:45 Błąd #5589 (Zamknięty): Brak wyjścia dla określonego formatu
Michał Marcińczuk
12:30 Błąd #5589 (Rozwiązany): Brak wyjścia dla określonego formatu
powód błędu: writer nie był zamykany Michał Krautforst
14:43 Błąd #5587 (Zamknięty): ./liner2-cli convert NullPointerException
Michał Marcińczuk
14:42 Błąd #5588 (Zamknięty): Indeksy znaków liczone przyrostowo
Michał Marcińczuk
12:30 Błąd #5588 (Rozwiązany): Indeksy znaków liczone przyrostowo
Michał Krautforst
14:38 Błąd #5600 (Zamknięty): Powtórzone zdania z logu
Dla wywołania:... Michał Marcińczuk
14:33 Zadanie #5598 (Zamknięty): Dla batch:ccl parametr -t ma wskazywać na plik z indeksem
Dla wywołania -o batch:ccl -t OUTPUT, parametr OUTPUT powinien być plikiem, do którego zostanie zapisany indeks plikó... Michał Marcińczuk
12:35 Błąd #4723: Wyświetlany błąd po zakończonym przetwarzaniu dokumentu przez daemona
to jest chyba już dawno nieaktualne, do usunięcia? Michał Krautforst

23 Jul 2014

14:49 Błąd #5589 (Zamknięty): Brak wyjścia dla określonego formatu
W trybie convert dla formatów innych niż ccl nic nie jest zapisywane na wyściu (przy braku parametru -t), np. dla:
...
Michał Marcińczuk
12:51 Błąd #5588 (Zamknięty): Indeksy znaków liczone przyrostowo
W trybie interaktywnym dla formatu wyjścia typles pozycje anotacji liczone są przyrostowo. Powinny być liczone dla ka... Michał Marcińczuk
12:25 Błąd #5587 (Rozwiązany): ./liner2-cli convert NullPointerException
zrobione Michał Krautforst
12:05 Błąd #5587 (Zamknięty): ./liner2-cli convert NullPointerException
... Michał Marcińczuk
11:57 Zadanie #5586 (Zamknięty): Uaktualnić g419-liner2-daemon
g419-liner2-daemon wymaga aktualizacji po ostatnich zmianach w LinerOptions. Michał Marcińczuk
11:56 Zadanie #5585 (Zamknięty): Usunąć zależności do commons-cli-1.2.jar w liner2-api
Usunąć zależności do commons-cli-1.2.jar z liner2-api, tj. nieużywane importy i z classpath w build.xml dla modułu. Michał Marcińczuk
11:53 Zadanie #5584 (Zamknięty): Lista formatów dla output_format
W opisie parametru output_format należy dodać listę możliwych wartości, analogicznie do input_format. Michał Marcińczuk

21 Jul 2014

08:22 Zadanie #5581 (Zamknięty): Plik konfiguracyjny dla Liner2
Parametry konfiguracji Liner2:... Michał Marcińczuk

17 Jul 2014

14:36 Zadanie #5580 (Zamknięty): Tryb do generowania pliku ARFF z cechami dla anotacji wskazanego typu
Dodać tryb, który pozwoli wygenerować plik ARFF z listą anotacji określonego typu i określonymi cechami.
Wejście:
...
Michał Marcińczuk

30 Jun 2014

14:50 Błąd #5511 (Rozwiązany): Ujednolicenie trybów oceny eval, evalcv i evalcvbatch
Michał Krautforst
 

Also available in: Atom