Activity

From 27 May 2014 to 25 Jun 2014

25 Jun 2014

16:00 Zadanie #5513 (Rozwiązany): Usunąć tryby batch i batchfile
Michał Krautforst
12:57 Zadanie #5513 (Zamknięty): Usunąć tryby batch i batchfile
Przetworzenie listy plików będzie możliwe w trybie pipe po podaniu na wejściu pliku batchowego, tj.... Michał Marcińczuk
15:58 NER-WS Zadanie #5487 (Rozwiązany): Dodać pole określające model Linera
Michał Krautforst
15:58 Zadanie #5488 (Rozwiązany): Obsługa wielu modeli w trybie daemon
Michał Krautforst
15:58 Zadanie #5512 (Rozwiązany): Wejście batch dla wszystkich formatów
Michał Krautforst
12:54 Zadanie #5512 (Zamknięty): Wejście batch dla wszystkich formatów
Dodać obsługę batchową dla wszystkich formatów.
Sposób definicji wejścia batchowego -i batch:(iob|ccl|tei).
Michał Marcińczuk
12:51 Błąd #5511 (Zamknięty): Ujednolicenie trybów oceny eval, evalcv i evalcvbatch
Tryby eval, evalcv i evalcvbatch zostaną zastąpione jednym trybem eval.
Sposób działania będzie zależał od wejścia...
Michał Marcińczuk
12:35 Zadanie #4590 (Zamknięty): Wrapper dla Pythona
Michał Marcińczuk
12:34 Zadanie #4587 (Zamknięty): Reaktywacja rozpoznawacza jednostek w oparciu o reguły wccl
Michał Marcińczuk
12:33 Błąd #4859 (Zamknięty): Cecha anotacji — MaltParser
Michał Marcińczuk
12:33 Zadanie #4870 (Zamknięty): Czytnik/piśnik dla formatu NKJP (TEI)
Michał Marcińczuk
11:54 Błąd #5486 (Zamknięty): Niedeterministyczne zachowanie Liner2
Michał Marcińczuk
11:32 Zadanie #4871 (Zamknięty): Czytnik dla formatu ccl-batch
Michał Marcińczuk

05 Jun 2014

11:06 Zadanie #5488 (Zamknięty): Obsługa wielu modeli w trybie daemon
Obecnie Liner2 w trybie daemon przetwarza teksty przy pomocy jednego modelu. Należy dodać możliwość uruchomienia jedn... Michał Marcińczuk
11:01 NER-WS Zadanie #5487 (Zamknięty): Dodać pole określające model Linera
Do żądania z tekstem do przetworzenia należy dodać opcjonalne pole z nazwą modelu Linera. Domyślnie będzie to jakaś w... Michał Marcińczuk
10:52 Błąd #5486 (Zamknięty): Niedeterministyczne zachowanie Liner2
Od Wojta Gawła dostałem przykład niedeterministycznego zachowania Liner2. W załączniku są dwa wyjścia dla tego samego... Michał Marcińczuk
 

Also available in: Atom