Activity

From 28 Aug 2013 to 26 Sep 2013

06 Sep 2013

09:51 Zadanie #4870 (Rozwiązany): Czytnik/piśnik dla formatu NKJP (TEI)
Zrobione, do przetestowania. Michał Krautforst
09:50 Zadanie #4895: Aktualizacja opisu API
Zrobione, ale API wymaga jeszcze poprawek. (Zmiany dotyczące templatow nie powinny mieć wpływu na opis API ale lepiej... Michał Krautforst

05 Sep 2013

11:33 Zadanie #4897 (Odrzucony): Porówność szybkość działania CRF++ i Mallet
Porównać czas uczenia i działania oraz wyniki dla dwóch pakietów implementujących CRF --- obecny CRF++ i Mallet (http... Michał Marcińczuk
11:27 Zadanie #4896 (Przypisany): Dokumentacja dla wrappera pythonowego
Przygotować dokumentację dla wrappera pythonowego. Opis metod, przykładowy kod korzystający z wrappera. Lista zależno... Michał Marcińczuk
11:24 Zadanie #4895 (Zamknięty): Aktualizacja opisu API
Zaktualizować opis [[API]] po ostatnich zmianach. Michał Marcińczuk
 

Also available in: Atom