Activity

From 02 May 2013 to 31 May 2013

31 May 2013

15:05 Zadanie #4616 (Zamknięty): Odczyt i zapis anotacji nieciągłych
Michał Marcińczuk
15:03 Zadanie #4729 (Zamknięty): Opis procedury tworzenia princetonAdapter.jar
Michał Marcińczuk
15:03 Zadanie #4728 (Zamknięty): Walidacja opisu cech
Michał Marcińczuk
15:03 Zadanie #4727 (Zamknięty): Posprzątanie po module NERD w kodzie
Michał Marcińczuk
15:03 Zadanie #4650 (Zamknięty): Reimplementacja prostych cech ortograficzny i morfologicznych
Michał Marcińczuk
15:03 Zadanie #4649 (Zamknięty): Reimplementacja generatora cech dla tokenów w Javie
Michał Marcińczuk
15:02 Zadanie #4610 (Zamknięty): Odczyt i zapis głów w formacie CCL
Michał Marcińczuk
15:00 Zadanie #4651 (Zamknięty): Reimplementacja cech słownikowych
Michał Marcińczuk
15:00 Zadanie #4698 (Zamknięty): Reimplementacja cech wordnetowych
Michał Marcińczuk

28 May 2013

18:16 Zadanie #4772 (Zamknięty): Zmiana nazw trybów
Michał Marcińczuk
16:31 Zadanie #4772 (Rozwiązany): Zmiana nazw trybów
Michał Krautforst
14:28 Zadanie #4772 (Zamknięty): Zmiana nazw trybów
Zmienić nazwy trybów:
* batch na interactive
* batch-file na batch
Przy zmianie uwzględnić:
* nazwy klas,
* na...
Michał Marcińczuk
18:15 Zadanie #4773 (Zamknięty): Sprawdzenie trybu interactive (stary batch)
Michał Marcińczuk
16:18 Zadanie #4773 (Rozwiązany): Sprawdzenie trybu interactive (stary batch)
do funkcji readParagraph nie było dodane generowanie cech, poprawiono Michał Krautforst
14:31 Zadanie #4773 (Zamknięty): Sprawdzenie trybu interactive (stary batch)
Wywołując liner w trybie interactive (stary batch):... Michał Marcińczuk
14:26 Zadanie #4766 (Zamknięty): Reorganizacja repo dla nowej wersji linera
Michał Marcińczuk

27 May 2013

10:14 Zadanie #4766 (Rozwiązany): Reorganizacja repo dla nowej wersji linera
Michał Krautforst
09:07 Zadanie #4766 (Zamknięty): Reorganizacja repo dla nowej wersji linera
Z master-a należy utworzyć branch nerd. Następnie master-a należy zmergować z branchem dev. Michał Marcińczuk

14 May 2013

14:29 Zadanie #4616 (Rozwiązany): Odczyt i zapis anotacji nieciągłych
Michał Krautforst
14:28 Zadanie #4610 (Rozwiązany): Odczyt i zapis głów w formacie CCL
Michał Krautforst

13 May 2013

13:41 Zadanie #4727 (Rozwiązany): Posprzątanie po module NERD w kodzie
Michał Krautforst
13:41 Zadanie #4728 (Rozwiązany): Walidacja opisu cech
Michał Krautforst

08 May 2013

14:10 Zadanie #4729 (Rozwiązany): Opis procedury tworzenia princetonAdapter.jar
Michał Krautforst
12:54 Zadanie #4729 (Zamknięty): Opis procedury tworzenia princetonAdapter.jar
http://www.nlp.pwr.wroc.pl/redmine/projects/inforex-liner/wiki/Tworzenie_princetonAdapterjar
Opisać, skąd pobrać k...
Michał Marcińczuk
11:15 Zadanie #4728 (Zamknięty): Walidacja opisu cech
Sprawdzenie poprawności opisu cech, w szczególności sprawdzenie liczby podanych parametrów. W przypadku niezgodności ... Michał Marcińczuk
11:13 Zadanie #4727 (Zamknięty): Posprzątanie po module NERD w kodzie
Usunięcie klasy do generowania cech przy pomocy NERD-a i wszystkich powiązanych z nim elementów. Michał Marcińczuk
10:53 Zadanie #4649 (Rozwiązany): Reimplementacja generatora cech dla tokenów w Javie
wszystkie cechy zaimplementowane Michał Krautforst
10:52 Zadanie #4698 (Rozwiązany): Reimplementacja cech wordnetowych
Michał Krautforst
10:51 Zadanie #4698: Reimplementacja cech wordnetowych
zrobione, wyniki wygenerowane z użyciem nerda korzystają jednak z innej wersji slowosieci więc są rozbieżnosci, lecz ... Michał Krautforst

06 May 2013

10:23 Zadanie #4649: Reimplementacja generatora cech dla tokenów w Javie
Mechanizm działa na pewno dla cech prostych i słownikowych, teraz pracuje nad cechami wordnetowymi Michał Krautforst
10:21 Zadanie #4650 (Rozwiązany): Reimplementacja prostych cech ortograficzny i morfologicznych
Michał Krautforst
10:21 Zadanie #4651 (Rozwiązany): Reimplementacja cech słownikowych
Michał Krautforst

02 May 2013

13:28 Błąd #4718: Błąd przy instalacji liner2
Jeszcze przydałoby się tylko info skąd można wziąć model. Ja wziąłem z home dominika, ale tak dla przyszłych użytkown... Adam Pawlaczek
11:01 Błąd #4718 (Zamknięty): Błąd przy instalacji liner2
Problem został rozwiązany poprzez aktualizację biblioteki CRF++ do wersji 0.57. Zmianie uległ proces instalacji. Info... Michał Marcińczuk
12:44 Błąd #3933 (Zamknięty): Liner gubi anotacje z wejściowego pliku CCL
Michał Marcińczuk
12:43 Zadanie #2381 (Zamknięty): Tryb do generowania pliku ARFF dla szablonu
Michał Marcińczuk
12:30 Zadanie #3531 (Zamknięty): Opis cech nesim
Michał Marcińczuk
12:29 Zadanie #3579 (Zamknięty): Obsługa parametru -o w trybie interaktywnym
Michał Marcińczuk
12:29 Zadanie #3580 (Zamknięty): Format wyjściowy 'tokens' dla parametru -o
Michał Marcińczuk
12:26 Zadanie #4591 (Zamknięty): Analiza problemu wycieku pamięci
Michał Marcińczuk
11:03 Zadanie #4725 (Zamknięty): Weryfikacja opisu instalacji
Przetestować i zweryfikować opis instalacji zawarty w pliku INSTALL. Michał Marcińczuk
 

Also available in: Atom