Activity

From 28 Feb 2013 to 29 Mar 2013

20 Mar 2013

16:05 Zadanie #4652 (Zamknięty): Lista cech dla klasyfikacji anotacji
Przygotować definicję cech dla klasyfikacji anotacji. Michał Marcińczuk
15:57 Zadanie #4647 (Przypisany): Atrybut confidence dla klasy Annotation
Michał Marcińczuk
15:56 Zadanie #4648 (Przypisany): Klasyfikator anotacji NAM (v2)
Michał Marcińczuk
11:07 Zadanie #4610 (Przypisany): Odczyt i zapis głów w formacie CCL
Michał Marcińczuk
10:32 Zadanie #4616 (Przypisany): Odczyt i zapis anotacji nieciągłych
Michał Marcińczuk
10:16 Zadanie #4649 (Przypisany): Reimplementacja generatora cech dla tokenów w Javie
Michał Marcińczuk
10:16 Zadanie #4650 (Przypisany): Reimplementacja prostych cech ortograficzny i morfologicznych
Michał Marcińczuk
10:16 Zadanie #4651 (Przypisany): Reimplementacja cech słownikowych
Michał Marcińczuk
09:33 Zadanie #4651 (Zamknięty): Reimplementacja cech słownikowych
Cechy słownikowe przyjmują jedną z wartości: B, I lub O. Sekwencja tokenów przyjmuje kolejno wartości B I*, jeżeli ca... Michał Marcińczuk

19 Mar 2013

16:25 Zadanie #4650 (Zamknięty): Reimplementacja prostych cech ortograficzny i morfologicznych
... Michał Marcińczuk
16:13 Zadanie #4649 (Zamknięty): Reimplementacja generatora cech dla tokenów w Javie
Generator cech NerdFeatureGenerator należy zastąpić klasą TokenFeatureGenerator. Zmiany należy wykonać na repo liner2... Michał Marcińczuk
14:59 Zadanie #4648 (Zamknięty): Klasyfikator anotacji NAM (v2)
Należy zaimplementować klasę AnnotationClassifierChunker dziedziczącą po Chunker, która będzie służyła do klasyfikacj... Michał Marcińczuk
14:59 Zadanie #4647 (Przypisany): Atrybut confidence dla klasy Annotation
Dodać atrybut confidence typu float oraz odpowiadające mu getery i settery. Atrybut ten będzie służył do przechowywan... Michał Marcińczuk
 

Also available in: Atom