Activity

From 18 Feb 2013 to 19 Mar 2013

19 Mar 2013

16:25 Zadanie #4650 (Zamknięty): Reimplementacja prostych cech ortograficzny i morfologicznych
... Michał Marcińczuk
16:13 Zadanie #4649 (Zamknięty): Reimplementacja generatora cech dla tokenów w Javie
Generator cech NerdFeatureGenerator należy zastąpić klasą TokenFeatureGenerator. Zmiany należy wykonać na repo liner2... Michał Marcińczuk
14:59 Zadanie #4648 (Zamknięty): Klasyfikator anotacji NAM (v2)
Należy zaimplementować klasę AnnotationClassifierChunker dziedziczącą po Chunker, która będzie służyła do klasyfikacj... Michał Marcińczuk
14:59 Zadanie #4647 (Przypisany): Atrybut confidence dla klasy Annotation
Dodać atrybut confidence typu float oraz odpowiadające mu getery i settery. Atrybut ten będzie służył do przechowywan... Michał Marcińczuk

22 Feb 2013

07:30 Błąd #3808 (Zamknięty): Analizowanie długich zdań kończu się wywypaniem linera
Michał Marcińczuk
07:29 Zadanie #4611 (Zamknięty): SAX-owy czytnik dla formatu CCL
Michał Marcińczuk
 

Also available in: Atom