Activity

From 24 Jan 2013 to 22 Feb 2013

22 Feb 2013

07:30 Błąd #3808 (Zamknięty): Analizowanie długich zdań kończu się wywypaniem linera
Michał Marcińczuk
07:29 Zadanie #4611 (Zamknięty): SAX-owy czytnik dla formatu CCL
Michał Marcińczuk

07 Feb 2013

11:15 Zadanie #4616 (Zamknięty): Odczyt i zapis anotacji nieciągłych
Format CCL umożliwia zapis anotacji nieciągłych. Odczyt i zapis takich anotacji nie jest obecnie obsługiwany przez Li... Michał Marcińczuk

31 Jan 2013

14:51 Zadanie #4591 (Rozwiązany): Analiza problemu wycieku pamięci
Problem z wyciekami pomięci wiązał się z DOM-owym parserem CCL-a. Michał Marcińczuk
14:50 Zadanie #4611 (Zamknięty): SAX-owy czytnik dla formatu CCL
Utworzenie klasy CclSaxReader do wczytywania CCL-a przy pomocy parsera SAX. Michał Marcińczuk
09:45 Zadanie #4610 (Zamknięty): Odczyt i zapis głów w formacie CCL
Głowa anotacji zapisana jest jako atrybut tagu <ann>, np.:... Michał Marcińczuk
 

Also available in: Atom