Activity

From 29 Jan 2012 to 27 Feb 2012

27 Feb 2012

09:19 Błąd #3808 (Zamknięty): Analizowanie długich zdań kończu się wywypaniem linera
Nierealnie długie zdania, np. ponad 1000 tokenów, powodują wysypanie się linera. Trzeba dodać parametr określający li... Michał Marcińczuk

04 Feb 2012

13:39 Zadanie #2536 (Zamknięty): Meta-chunker powielający anotacje
Maciej Janicki
13:39 Zadanie #2535 (Zamknięty): Meta-chunker dynamicznie aktualizujący cechy słownikowe
Maciej Janicki
13:39 Zadanie #3549 (Zamknięty): Utworzenie paczki danych z Cicling
Maciej Janicki
 

Also available in: Atom