Activity

From 04 Dec 2011 to 02 Jan 2012

02 Jan 2012

09:18 Zadanie #3580 (Zamknięty): Format wyjściowy 'tokens' dla parametru -o
Obsługa trybu wyjściowy 'tokens' będzie miał postać jak obecny format z trybie interaktywnym. Format tokens powinien ... Michał Marcińczuk
09:16 Zadanie #3579 (Zamknięty): Obsługa parametru -o w trybie interaktywnym
Parametr -o umożliwia podanie formaty wyjściowego danych. Przyjmuje jedną z wartości: iob, ccl i tuples. Obecnie ten ... Michał Marcińczuk

28 Dec 2011

18:15 Zadanie #3531 (Rozwiązany): Opis cech nesim
Jan Kocoń
17:02 Zadanie #3549: Utworzenie paczki danych z Cicling
Paczka jest na share, do zrobienia jeszcze opis i weryfikacja wyników. Maciej Janicki
12:06 Zadanie #3549 (Zamknięty): Utworzenie paczki danych z Cicling
Należy utworzyć paczkę z danymi o roboczej nazwie cicling2012 na wzór paczki bootstrap1 (http://nlp.pwr.wroc.pl/redmi... Michał Marcińczuk
09:12 Błąd #3538 (Przypisany): Sprawdzenie trybu batch z parametrem -maca
Podkatalog "bin" nie powinien być automatycznie doklejany do ścieżki. Pliki wykonywalne nie zawsze muszą być w katalo... Michał Marcińczuk

23 Dec 2011

13:14 NER-WS Zadanie #2777 (Zamknięty): Przetwarzanie czystego tekstu
Maciej Janicki
13:14 NER-WS Zadanie #2778 (Zamknięty): Nowy typ formatu wyjściowego w formie listy krotek
Maciej Janicki
13:12 Zadanie #3533 (Zamknięty): Pełny chunker słownikowy
Maciej Janicki
13:11 Zadanie #3534 (Zamknięty): Opis chunkerów na wiki
Maciej Janicki

22 Dec 2011

15:34 Zadanie #3535 (Zamknięty): Kompilacja słownika dla pełnego chunkera
Maciej Janicki
10:15 Błąd #3538 (Zamknięty): Sprawdzenie trybu batch z parametrem -maca
Maciej Janicki
10:14 Błąd #3538: Sprawdzenie trybu batch z parametrem -maca
Należy podać ścieżkę do głównego katalogu macy.
W przypadku, gdy plik maca-analyse znajduje się pod ścieżką:
<p...
Maciej Janicki

21 Dec 2011

16:29 Błąd #3538 (Zamknięty): Sprawdzenie trybu batch z parametrem -maca
Jeżeli chcę uruchomić liner w trybie batch z użyciem wskazanej instancji macy, to co powinno być argumentem dla param... Michał Marcińczuk
10:38 Zadanie #3535 (Zamknięty): Kompilacja słownika dla pełnego chunkera
Należy przygotować kompilację słownika dla pełnego chunkera słownikowego. Nazwy własne powinny być wyciągnięte z bazy... Michał Marcińczuk
10:24 Zadanie #3534 (Zamknięty): Opis chunkerów na wiki
Na stronie http://nlp.pwr.wroc.pl/redmine/projects/inforex-liner/wiki/Chunkery znajduje się szablon opisu chunkerów. ... Michał Marcińczuk
10:17 Zadanie #3533 (Zamknięty): Pełny chunker słownikowy
h3. Opis
Chunker, który będzie znakował wszystkie nazwy własne zgodnie z podanym słownikiem. W obrębie jednej kate...
Michał Marcińczuk
08:51 Zadanie #3531 (Zamknięty): Opis cech nesim
Należy dodać format opisu cech nesim na stronie wiki http://nlp.pwr.wroc.pl/redmine/projects/inforex-liner/wiki/Cechy... Michał Marcińczuk

14 Dec 2011

17:03 Zadanie #2883 (Zamknięty): [NER-WS] Zgłoszenie gotowości przez daemona
Maciej Janicki
17:02 Zadanie #2382 (Zamknięty): Selekcja cech poprzez redukcję
Maciej Janicki
17:02 Zadanie #2882 (Zamknięty): [NER-WS] parametr -db_uri
Maciej Janicki
17:02 Zadanie #2881 (Zamknięty): [NER-WS] Sprawdzenie obecności parametru -p
Maciej Janicki

06 Dec 2011

17:51 Błąd #3132 (Zamknięty): Obsługa encji html w formacie CCL
Maciej Janicki
11:08 Błąd #3132 (Zamknięty): Obsługa encji html w formacie CCL
Trzeba sprawdzić, dlaczego poniższa komenda powoduje błąd przetwarzania:... Michał Marcińczuk
 

Also available in: Atom