Activity

From 22 Nov 2011 to 21 Dec 2011

21 Dec 2011

16:29 Błąd #3538 (Zamknięty): Sprawdzenie trybu batch z parametrem -maca
Jeżeli chcę uruchomić liner w trybie batch z użyciem wskazanej instancji macy, to co powinno być argumentem dla param... Michał Marcińczuk
10:38 Zadanie #3535 (Zamknięty): Kompilacja słownika dla pełnego chunkera
Należy przygotować kompilację słownika dla pełnego chunkera słownikowego. Nazwy własne powinny być wyciągnięte z bazy... Michał Marcińczuk
10:24 Zadanie #3534 (Zamknięty): Opis chunkerów na wiki
Na stronie http://nlp.pwr.wroc.pl/redmine/projects/inforex-liner/wiki/Chunkery znajduje się szablon opisu chunkerów. ... Michał Marcińczuk
10:17 Zadanie #3533 (Zamknięty): Pełny chunker słownikowy
h3. Opis
Chunker, który będzie znakował wszystkie nazwy własne zgodnie z podanym słownikiem. W obrębie jednej kate...
Michał Marcińczuk
08:51 Zadanie #3531 (Zamknięty): Opis cech nesim
Należy dodać format opisu cech nesim na stronie wiki http://nlp.pwr.wroc.pl/redmine/projects/inforex-liner/wiki/Cechy... Michał Marcińczuk

14 Dec 2011

17:03 Zadanie #2883 (Zamknięty): [NER-WS] Zgłoszenie gotowości przez daemona
Maciej Janicki
17:02 Zadanie #2382 (Zamknięty): Selekcja cech poprzez redukcję
Maciej Janicki
17:02 Zadanie #2882 (Zamknięty): [NER-WS] parametr -db_uri
Maciej Janicki
17:02 Zadanie #2881 (Zamknięty): [NER-WS] Sprawdzenie obecności parametru -p
Maciej Janicki

06 Dec 2011

17:51 Błąd #3132 (Zamknięty): Obsługa encji html w formacie CCL
Maciej Janicki
11:08 Błąd #3132 (Zamknięty): Obsługa encji html w formacie CCL
Trzeba sprawdzić, dlaczego poniższa komenda powoduje błąd przetwarzania:... Michał Marcińczuk

22 Nov 2011

08:53 Zadanie #2883 (Zamknięty): [NER-WS] Zgłoszenie gotowości przez daemona
Po uruchomieniu daemona należy wypisać informację o jego gotowości do pracy. W momencie uruchomienia należy wypisać "... Michał Marcińczuk
08:46 Zadanie #2882 (Zamknięty): [NER-WS] parametr -db_uri
Należy dodać alternatywny sposób podania danych dostępowych do bazy danych w postaci jednego parametru -db_uri, który... Michał Marcińczuk
08:42 Zadanie #2881 (Zamknięty): [NER-WS] Sprawdzenie obecności parametru -p
Przy uruchamianiu w trynie daemon należy sprawdzić obecność parametru -p. Brak tego parametru rzuca mało przyjazny wy... Michał Marcińczuk
 

Also available in: Atom