Activity

From 05 Sep 2011 to 04 Oct 2011

04 Oct 2011

18:46 Zadanie #2356 (Zamknięty): Oszacowanie szybkości działania
Maciej Janicki
15:29 Zadanie #2381 (Rozwiązany): Tryb do generowania pliku ARFF dla szablonu
Maciej Janicki

30 Sep 2011

16:15 Zadanie #2356: Oszacowanie szybkości działania
Jak wyżej, ale bez cech słownikowych i chunkera słownikowego:
jedno słowo:
Processing time: 0.0031 s
NERD time: ...
Maciej Janicki
15:55 Zadanie #2356: Oszacowanie szybkości działania
Z wliczaniem generowania cech do czasu przetwarzania tokenów:
jedno słowo:
Processing time: 0.0034 s
NERD time: ...
Maciej Janicki
13:32 Zadanie #2356: Oszacowanie szybkości działania
gpw4c-maca:
* words: 244676
* words/second: 1133
Michał Marcińczuk
12:57 Zadanie #2356: Oszacowanie szybkości działania
Wyniki:
jedno słowo:
Chunking time: 0.0015 s
NERD time: 7.9553 s
Tokens processed: 1
Tokens per second: 689.46...
Maciej Janicki
11:24 Zadanie #2357 (Zamknięty): Tryb batch z automatyczną analizą morfologiczną
Jeśli użytkownik chce wprowadzać tekst nieotagowany, powinien użyć w wywołaniu programu parametru:... Maciej Janicki

29 Sep 2011

15:43 Zadanie #2382 (Zamknięty): Selekcja cech poprzez redukcję
Należy napisać skrypt, który dla danej definicji szablonu cech przeprowadzi serię eksperymentów, w których w kolejnyc... Michał Marcińczuk
10:48 Zadanie #2381 (Zamknięty): Tryb do generowania pliku ARFF dla szablonu
Należy dodać tryb o nazwie 'arff', który będzie służył do generowania pliku z danymi w formacie ARFF na podstawie zde... Michał Marcińczuk

28 Sep 2011

09:29 Zadanie #2353 (Zamknięty): Usuwanie zagnieżdżen tego samego typu w UnionChunker
Maciej Janicki
08:49 Zadanie #2357 (Zamknięty): Tryb batch z automatyczną analizą morfologiczną
Tryb batch umożliwia interaktywne testowanie modułu NER. Obecnie trzeba podawać pełny opis morfologiczny analizowaneg... Michał Marcińczuk
08:39 Zadanie #2356 (Zamknięty): Oszacowanie szybkości działania
Oszacowanie następujących parametrów:
* czas inicjalizacji linera --- może to być czas otagowania jednego słowa,
* ...
Michał Marcińczuk

27 Sep 2011

08:09 Zadanie #2353 (Zamknięty): Usuwanie zagnieżdżen tego samego typu w UnionChunker
Przy łączeniu wyników w UnionChunker należy usunąć zagnieżdżone anotacje tego samego typu. Na przykład połączenie:
...
Michał Marcińczuk

20 Sep 2011

14:20 Zadanie #2295 (Zamknięty): HeuristicChunker -- chunker heurystyczny
Maciej Janicki

16 Sep 2011

12:49 Zadanie #2294 (Zamknięty): Generowanie złożonych cech w szablonach
Maciej Janicki
09:47 Zadanie #2295 (Zamknięty): HeuristicChunker -- chunker heurystyczny
Chunker heurystyczny będzie rozpoznawał chunki zgodnie ze zdefiniowanymi regułami. Parametrami chunkera będą nazwy re... Michał Marcińczuk

15 Sep 2011

13:36 Błąd #2274 (Zamknięty): Usuwanie duplikator w UnionChunker
Maciej Janicki
07:23 Zadanie #2294 (Zamknięty): Generowanie złożonych cech w szablonach
Dla parametru -template należy dodać możliwość definicji złożonych cech.
Definicja złożonej cechy będzie miała pos...
Michał Marcińczuk

14 Sep 2011

06:49 Błąd #2274 (Zamknięty): Usuwanie duplikator w UnionChunker
UnionChunker tworzący sumę anotacji dla grupy chunkerów powinien usuwać duplikaty. Michał Marcińczuk

13 Sep 2011

18:27 Zadanie #2268 (Zamknięty): Rozdzielanie nazw po znakach interpunkcyjnych
Maciej Janicki
18:26 Zadanie #2270 (Zamknięty): Wypisanie nazwy dokumenty w szczegółowych logach
Maciej Janicki
18:26 Zadanie #2271 (Zamknięty): Wybór typów anotacji do znakowania w chunkerze słownikowym
Maciej Janicki

12 Sep 2011

12:56 Zadanie #2271 (Zamknięty): Wybór typów anotacji do znakowania w chunkerze słownikowym
Należy dodać możliwość podania listy nazw anotacji, które będą znakowane przez chunker słownikowy. Jeżeli parametr bę... Michał Marcińczuk
11:56 Zadanie #2270 (Zamknięty): Wypisanie nazwy dokumenty w szczegółowych logach
Przy drukowaniu logów z eksperymentów, dla każdego zdania należy wypisać nazwę dokumentu, z którego pochodzi, w posta... Michał Marcińczuk
10:27 Zadanie #2268 (Zamknięty): Rozdzielanie nazw po znakach interpunkcyjnych
W trakcie kompilowania słownika nazw własnych, nazwy zawierające myślnik, kropkę, apostrof i cudzysłów powinny być dz... Michał Marcińczuk

09 Sep 2011

19:16 Zadanie #2168 (Zamknięty): Testowanie Eval i EvalCV
Maciej Janicki
19:16 Zadanie #2201 (Zamknięty): Przwyrócenie mechanizmu filtrowania
Maciej Janicki

07 Sep 2011

18:59 Zadanie #2203 (Zamknięty): Chunker słownikowy -- odrzucanie nazw po basach
Maciej Janicki

06 Sep 2011

17:18 Zadanie #2265 (Zamknięty): Dodać sprawdzenie parametru -use
Maciej Janicki
16:34 Zadanie #2265 (Zamknięty): Dodać sprawdzenie parametru -use
W trybach eval, evalcv i tagowaniu, przed utworzeniem chunkerów należy sprawdzić obecność parametru -use. W przypadku... Michał Marcińczuk
12:20 Zadanie #2203 (Zamknięty): Chunker słownikowy -- odrzucanie nazw po basach
Chunker słownikowy powinien ignorować jednowyrazowe nazwy, dla których co najmniej jeden base znajduje się w słowniku... Michał Marcińczuk
11:32 Zadanie #2170 (Zamknięty): Chunker słownikowy
Maciej Janicki
09:01 Zadanie #2201 (Zamknięty): Przwyrócenie mechanizmu filtrowania
W pierwszej wersji modułu NER jest dostępna opcja -filter <nazwa|all> umożliwiająca filtrowanie wyników. Należy przen... Michał Marcińczuk
 

Also available in: Atom