Activity

From 31 Aug 2011 to 29 Sep 2011

29 Sep 2011

15:43 Zadanie #2382 (Zamknięty): Selekcja cech poprzez redukcję
Należy napisać skrypt, który dla danej definicji szablonu cech przeprowadzi serię eksperymentów, w których w kolejnyc... Michał Marcińczuk
10:48 Zadanie #2381 (Zamknięty): Tryb do generowania pliku ARFF dla szablonu
Należy dodać tryb o nazwie 'arff', który będzie służył do generowania pliku z danymi w formacie ARFF na podstawie zde... Michał Marcińczuk

28 Sep 2011

09:29 Zadanie #2353 (Zamknięty): Usuwanie zagnieżdżen tego samego typu w UnionChunker
Maciej Janicki
08:49 Zadanie #2357 (Zamknięty): Tryb batch z automatyczną analizą morfologiczną
Tryb batch umożliwia interaktywne testowanie modułu NER. Obecnie trzeba podawać pełny opis morfologiczny analizowaneg... Michał Marcińczuk
08:39 Zadanie #2356 (Zamknięty): Oszacowanie szybkości działania
Oszacowanie następujących parametrów:
* czas inicjalizacji linera --- może to być czas otagowania jednego słowa,
* ...
Michał Marcińczuk

27 Sep 2011

08:09 Zadanie #2353 (Zamknięty): Usuwanie zagnieżdżen tego samego typu w UnionChunker
Przy łączeniu wyników w UnionChunker należy usunąć zagnieżdżone anotacje tego samego typu. Na przykład połączenie:
...
Michał Marcińczuk

20 Sep 2011

14:20 Zadanie #2295 (Zamknięty): HeuristicChunker -- chunker heurystyczny
Maciej Janicki

16 Sep 2011

12:49 Zadanie #2294 (Zamknięty): Generowanie złożonych cech w szablonach
Maciej Janicki
09:47 Zadanie #2295 (Zamknięty): HeuristicChunker -- chunker heurystyczny
Chunker heurystyczny będzie rozpoznawał chunki zgodnie ze zdefiniowanymi regułami. Parametrami chunkera będą nazwy re... Michał Marcińczuk

15 Sep 2011

13:36 Błąd #2274 (Zamknięty): Usuwanie duplikator w UnionChunker
Maciej Janicki
07:23 Zadanie #2294 (Zamknięty): Generowanie złożonych cech w szablonach
Dla parametru -template należy dodać możliwość definicji złożonych cech.
Definicja złożonej cechy będzie miała pos...
Michał Marcińczuk

14 Sep 2011

06:49 Błąd #2274 (Zamknięty): Usuwanie duplikator w UnionChunker
UnionChunker tworzący sumę anotacji dla grupy chunkerów powinien usuwać duplikaty. Michał Marcińczuk

13 Sep 2011

18:27 Zadanie #2268 (Zamknięty): Rozdzielanie nazw po znakach interpunkcyjnych
Maciej Janicki
18:26 Zadanie #2270 (Zamknięty): Wypisanie nazwy dokumenty w szczegółowych logach
Maciej Janicki
18:26 Zadanie #2271 (Zamknięty): Wybór typów anotacji do znakowania w chunkerze słownikowym
Maciej Janicki

12 Sep 2011

12:56 Zadanie #2271 (Zamknięty): Wybór typów anotacji do znakowania w chunkerze słownikowym
Należy dodać możliwość podania listy nazw anotacji, które będą znakowane przez chunker słownikowy. Jeżeli parametr bę... Michał Marcińczuk
11:56 Zadanie #2270 (Zamknięty): Wypisanie nazwy dokumenty w szczegółowych logach
Przy drukowaniu logów z eksperymentów, dla każdego zdania należy wypisać nazwę dokumentu, z którego pochodzi, w posta... Michał Marcińczuk
10:27 Zadanie #2268 (Zamknięty): Rozdzielanie nazw po znakach interpunkcyjnych
W trakcie kompilowania słownika nazw własnych, nazwy zawierające myślnik, kropkę, apostrof i cudzysłów powinny być dz... Michał Marcińczuk

09 Sep 2011

19:16 Zadanie #2168 (Zamknięty): Testowanie Eval i EvalCV
Maciej Janicki
19:16 Zadanie #2201 (Zamknięty): Przwyrócenie mechanizmu filtrowania
Maciej Janicki

07 Sep 2011

18:59 Zadanie #2203 (Zamknięty): Chunker słownikowy -- odrzucanie nazw po basach
Maciej Janicki

06 Sep 2011

17:18 Zadanie #2265 (Zamknięty): Dodać sprawdzenie parametru -use
Maciej Janicki
16:34 Zadanie #2265 (Zamknięty): Dodać sprawdzenie parametru -use
W trybach eval, evalcv i tagowaniu, przed utworzeniem chunkerów należy sprawdzić obecność parametru -use. W przypadku... Michał Marcińczuk
12:20 Zadanie #2203 (Zamknięty): Chunker słownikowy -- odrzucanie nazw po basach
Chunker słownikowy powinien ignorować jednowyrazowe nazwy, dla których co najmniej jeden base znajduje się w słowniku... Michał Marcińczuk
11:32 Zadanie #2170 (Zamknięty): Chunker słownikowy
Maciej Janicki
09:01 Zadanie #2201 (Zamknięty): Przwyrócenie mechanizmu filtrowania
W pierwszej wersji modułu NER jest dostępna opcja -filter <nazwa|all> umożliwiająca filtrowanie wyników. Należy przen... Michał Marcińczuk

01 Sep 2011

18:42 Zadanie #2169 (Zamknięty): Drukowanie szczegółowych wyników rozpoznawania chunków
Maciej Janicki

31 Aug 2011

18:20 Zadanie #2163 (Zamknięty): Dostosowanie funkcji CrfppChunker.chunkSentence
Maciej Janicki
18:19 Zadanie #2129 (Zamknięty): Implementacja klasy ChunkerEvaluator
Maciej Janicki
17:44 Zadanie #2170 (Zamknięty): Chunker słownikowy
*Wejście:* plik z nazwami własnymi i słowami pospolitymi.
*Plik z nazwami własnymi* w formacie: "typ_nazwy_własnej...
Michał Marcińczuk
17:30 Zadanie #2169 (Zamknięty): Drukowanie szczegółowych wyników rozpoznawania chunków
W trybie Eval i EvalCV dla parametru -verbose na standardowe wyjście będą drukowane dla każdego zdania następujące in... Michał Marcińczuk
15:49 Zadanie #2168 (Zamknięty): Testowanie Eval i EvalCV
Należy porównać wyniki dla eval i evalcv otrzymane przy pomocy liner2 z liner.
W załączniku znajdują się pliki z c...
Michał Marcińczuk
 

Also available in: Atom